Lichwa nie jest czymś nowym, a pożyczki towarzyszą ludziom od wieków. Lichwa pojawiła się również w Biblii. Co o niej wiemy?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 04.07.2018
Udostępnij:

Lichwa to czynność, która polega na udzielaniu nieetycznych pożyczek, opartych na wygórowanej marży i kosztownych opłatach dodatkowych. Natomiast usługa lichwiarska jest nieuczciwym i niemoralnym czerpaniem korzyści z trudnej sytuacji materialnej oraz osobistej Dłużnika. Lichwa znalazła swoje miejsce również w Biblii.

Lichwa a Biblia

Usura to po łacinie lichwa. Kiedyś słowo usura oznaczało sumę procentu od sumy pożyczonej wypłacanego wierzycielowi za pożyczone pieniądze. Na początku, chrześcijańska Europa określała lichwą udzielanie pożyczek na procent. Z czasem uznano to za grzech, za który groziła nawet ekskomunika.

W trzech księgach Starego Testamentu pożyczki na procent uznaje się za niemoralne. Mowa o tego typu pożyczkach udzielanych zarówno swoim bliskim jak i obcym. Podobne zapisy znajdziemy także w księdze Proroctw Ezechiela oraz w Nowym Testamencie.

 

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek” [Kw. 22, 24].

 

Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.” [Kpł 25, 35-37]

 

Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść. ” [Pwt 23, 20-21]

Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.” [Łk 6:34, 35]

Przeciwko lichwie byli tacy święci jak Klemens z Aleksandrii, Grzegorz z Nyssy czy Jan Chryzostom. 

Komentarze