„Dzwonek na obiad” to nie kolejny rządowy program, a coroczna akcja Fundacji Być Bardziej. Dzieci z najuboższych rodzin mogą otrzymać dofinansowanie na posiłki w szkolnych stołówkach. Wnioski można składać jedynie do końca października.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 08.10.2018
Udostępnij:

Szefem Fundacji Być Bardziej jest ksiądz Andrzej Sikorski. To on zwrócił uwagę na skrajnie złą sytuację niektórych polskich rodzin. Co prawda 500+ podniosło standard życia większości ubogich Polaków, ale nadal – według danych GUS-u, aż ponad 4% społeczeństwa cierpi z powodu skrajnego ubóstwa. 

"Dzwonek na obiad" – najważniejsze informacje

 przedmiot finansowania: jeden ciepły posiłek w stołówce szkolnej

wysokość finansowania: część lub całość

próg dochodowy: 1000 zł na osobę

dokumenty potwierdzające dochód: wymagane

metody składania wniosku:

– listownie

– przez Internet

do kiedy można złożyć wniosek: 30 października 2018 roku

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć na dwa sposoby: 
– przez stronę internetową www.dzwoneknaobiad.pl,
– listownie na adres:

Formularze musimy pobrać ze strony www.dzwoneknaobiad.pl i wysłać na adres:
Fundacja Być Bardziej
ul. Królowej Aldony 12 lok. 1
03-928 Warszawa

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie obiadu dla ucznia mogą złożyć rodzice i opiekunowie prawni dziecka, a także pozostający z nimi w porozumieniu:
– nauczyciele,
– pedagodzy szkolni,
– dyrekcja.

Komu może być przyznane stypendium obiadowe? 
Dofinansowanie obiadu może być przyznane uczniom, którzy spełniają dwa warunki:
– uczęszczają do szkoły podstawowej, gimnazjum albo szkoły średniej,
– są członkami rodziny, w których łączny średni dochód miesięczny na osobę jest nie większy niż 1000 zł. 

Z uwagi na to, że obiady kosztują w zależności od szkoły od kilku do nawet kilkunastu złotych, Fundacja oferuje pokrycie całości kosztów obiadów (w przypadku tych tańszych) albo dofinansowanie części (w przypadku droższych). Oferta pomocy finansowej jest przygotowywana w odniesieniu do konkretnego wnioskującego. 

Kryterium dochodowe w wysokości 1000 zł na osobę nie jest przypadkowe – dzięki temu na finansowanie będą miały szansę osoby, które z powodu zbyt wysokich (choć nadal niskich) dochodów, nie łapią się na środki z pomocy społecznej.

Decyzja o przyznaniu stypendium 

Decyzję o tym, czy stypendium przyznano, otrzymamy w formie e-maila od Fundacji Być Bardziej w terminie 14 dni od odebrania wniosku przez fundację. 

Wnioski można składać jeszcze do 30 października. Póki co od początku września wnioski złożyło już około 400 osób. 

O akcji

„Dzwonek na obiad” jest finansowany z pieniędzy, które pochodzą od darczyńców i z różnych zbiórek, np.: z popularnej akcji szkolnej „Grosz do grosza”. Akcję pozytywnie ocenił w liście Prezydent RP Andrzej Duda, a patronatem objęły ją trzy resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Komentarze