zadluzenia.com
zamknij

Dzwonek na obiad – dofinansowanie obiadów w szkole

„Dzwonek na obiad” to nie kolejny rządowy program, a coroczna akcja Fundacji Być Bardziej. Dzieci z najuboższych rodzin mogą otrzymać dofinansowanie na posiłki w szkolnych stołówkach. Wnioski można składać jedynie do końca października.


Szefem Fundacji Być Bardziej jest ksiądz Andrzej Sikorski. To on zwrócił uwagę na skrajnie złą sytuację niektórych polskich rodzin. Co prawda 500+ podniosło standard życia większości ubogich Polaków, ale nadal - według danych GUS-u, aż ponad 4% społeczeństwa cierpi z powodu skrajnego ubóstwa. 

 

"Dzwonek na obiad" - najważniejsze informacje

 


przedmiot finansowania: jeden ciepły posiłek w stołówce szkolnej
wysokość finansowania:część lub całość
próg dochodowy: 1000 zł na osobę
dokumenty potwierdzające dochód:wymagane
metody składania wniosku:
- listownie
- przez Internet
do kiedy można złożyć wniosek: 30 października 2018 roku

 

 

Jak złożyć wniosek?


Wniosek można złożyć na dwa sposoby: 
- przez stronę internetową www.dzwoneknaobiad.pl,
- listownie na adres:


Formularze musimy pobrać ze strony www.dzwoneknaobiad.pl i wysłać na adres:
Fundacja Być Bardziej
ul. Królowej Aldony 12 lok. 1
03-928 Warszawa

 


Kto może złożyć wniosek?


Wniosek o dofinansowanie obiadu dla ucznia mogą złożyć rodzice i opiekunowie prawni dziecka, a także pozostający z nimi w porozumieniu:
- nauczyciele,
- pedagodzy szkolni,
- dyrekcja.


Komu może być przyznane stypendium obiadowe? 
Dofinansowanie obiadu może być przyznane uczniom, którzy spełniają dwa warunki:
- uczęszczają do szkoły podstawowej, gimnazjum albo szkoły średniej,
- są członkami rodziny, w których łączny średni dochód miesięczny na osobę jest nie większy niż 1000 zł. 


Z uwagi na to, że obiady kosztują w zależności od szkoły od kilku do nawet kilkunastu złotych, Fundacja oferuje pokrycie całości kosztów obiadów (w przypadku tych tańszych) albo dofinansowanie części (w przypadku droższych). Oferta pomocy finansowej jest przygotowywana w odniesieniu do konkretnego wnioskującego. 

 


Kryterium dochodowe w wysokości 1000 zł na osobę nie jest przypadkowe - dzięki temu na finansowanie będą miały szansę osoby, które z powodu zbyt wysokich (choć nadal niskich) dochodów, nie łapią się na środki z pomocy społecznej.


Decyzja o przyznaniu stypendium 


Decyzję o tym, czy stypendium przyznano, otrzymamy w formie e-maila od Fundacji Być Bardziej w terminie 14 dni od odebrania wniosku przez fundację. 


Wnioski można składać jeszcze do 30 października. Póki co od początku września wnioski złożyło już około 400 osób. 


O akcji


„Dzwonek na obiad” jest finansowany z pieniędzy, które pochodzą od darczyńców i z różnych zbiórek, np.: z popularnej akcji szkolnej „Grosz do grosza”. Akcję pozytywnie ocenił w liście Prezydent RP Andrzej Duda, a patronatem objęły ją trzy resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY