FED – czym się zajmuje?

FED – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
18 lipca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

FED czyli System Rezerwy Federalnej jest amerykańskim bankiem centralnym. Instytucja ma ogromny wpływ na politykę pieniężną kraju, kształt systemu bankowego oraz tempo rozwoju gospodarczego. Sprawdźmy czym dokładnie zajmuje się FED, jaka jest historia powstania, a także jak wygląda struktura organizacyjna instytucji.

Spis treści:

 1. Czym jest System Rezerwy Federalnej?
 2. Historia powstania FED
 3. Najważniejsze cele oraz misja FED
 4. Struktura organizacyjna FED
Zwiń spis treści

Czym jest System Rezerwy Federalnej?

W Polsce tego typu instytucją jest Narodowy Bank Polski, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki – właśnie System Rezerwy Federalnej. FED stanowi najważniejszy filar amerykańskiego systemu finansowego i bankowego. Reguluje on system wysokość płac i stóp procentowych, a co najważniejsze, prowadzi on systematyczne działania na rzecz rozwoju gospodarki USA.

System Rezerwy Federalnej, potocznie nazywany Rezerwą Federalną lub po prostu skrótowcem FED (od angielskiego Federal Reserve System), to amerykański bank centralny.

System Rezerwy Federalnej powstał w 1914 roku na mocy ustawy o rezerwie federalnej z 1913 roku. Siedziba Rady Gubernatorów, nadrzędnego organu FED, znajduje się obecnie w Waszyngtonie, przy alei Konstytucji. Jej reprezentantami jest siedmiu członków wybieranych przez Prezydenta USA za radą i zgodą Senatu. Spośród nich wyróżnić można przewodniczącego Rady Gubernatorów FED i dwóch wiceprzewodniczących. Organ zajmuje się kształtowaniem polityki pieniężnej, ustaleniem reguł rynku pożyczkowego (w tym kredyty gotówkowe) i nadzorem nad bankami. 

Rezerwa Federalna decyduje o tym, jak wyglądać będzie polityka pieniężna w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Amerykański bank centralny ma realny wpływ na kształt systemu bankowego i tempo rozwoju gospodarczego zachodniego mocarstwa. Choć FED jest instytucją autonomiczną (co podkreślane jest zresztą wyraźnie przez obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych), prowadzona przez Rezerwę polityka ma ogromny wpływ na gospodarkę całego świata, w tym także na zobowiązania, takie jak np. kredyty hipoteczne. Wszystko to z powodu globalizacji rynkowej i silnego uzależnienia krajów od USA.

Historia powstania FED

System Rezerwy Federalnej powstał w 1914 roku, co nie oznacza jednak, iż wcześniej nie było w Stanach Zjednoczonych Ameryki takiej instytucji, która prowadziłaby działalność zbliżoną do FED. Pierwszymi podmiotami pełniącymi zadania banku centralnego USA był Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych, działający w latach 1791-1811. Po pięcioletniej przerwie utworzono Drugi Bank Stanów Zjednoczonych, który działał do 1836 roku. Obie te instytucje pozostawiały część akcji prywatnym inwestorom, co odróżnia je od obecnego definiowania krajowych banków centralnych.

Okres po zamknięciu Drugiego Banku Stanów Zjednoczonych przez historyków nazywany jest erą wolnej bankowości. W tym czasie bank centralny USA nie istniał, a każdy ze stanów prowadził niezależną politykę pieniężną i bankową.

Tego typu działanie doprowadziło jednak do wielu niedogodności i powszechnego nieładu finansowego (m.in. dlatego, że wiele banków wydawało własne unikatowe banknoty). W efekcie w 1963 roku ustanowiono system banków krajowych ( a także ujednolicono pieniądz i wprowadzono instytucje kontrolujące działalność banków). System z 1963 roku wciąż jednak był niewystarczająco kompletny i szczelny, co doprowadziło do wybuchu paniki bankowej w 1907 roku.

W jej wyniku prezydent Woodrow Wilson wraz z grupą ekspertów stworzyli projekt ustawy tworzącej amerykański bank centralny. Nad szkicem debatowano blisko rok, od końca 1912 roku do 23 grudnia 1913 roku, kiedy to ostatecznie prezydent Wilson podpisał dokument, zatwierdziwszy uprzednio nowe zapisy i wprowadzone poprawki. Na mocy tejże ustawy powstał obecny FED, czyli System Rezerwy Federalnej.

Najważniejsze cele oraz misja FED

Ustawa z 1913 roku, na mocy której utworzony został System Rezerwy Federalnej, jasno określił, jakie zadania pełnić ma bank centralny Stanów Zjednoczonych. Mowa przede wszystkim o kompleksowym nadzorze nad bankami czy prowadzeniu polityki pieniężnej kraju.

FED odpowiada między innymi za:

 • wprowadzanie banknotów i monet do powszechnego obiegu,
 • kontrolowanie podaży pieniądza,
 • prowadzenie badań i szkoleń edukacyjnych w zakresie ekonomii, finansów i gospodarki.

Co niezwykle istotne, System Rezerwy Federalnej pełni także funkcję „pożyczkodawcy ostatniej instancji”. Oznacza to, iż FED uprawniony jest do wypłacania środków finansowych potrzebującym bankom komercyjnym pod zastaw bezpiecznych papierów dłużnych. Tego typu pożyczki zwykle wynikają z gwałtownego odpływu depozytów z danego banku komercyjnego, jednak zobowiązania nie mają wiele wspólnego z pożyczkami, takimi jak pożyczki online. Mówiąc najprościej, jak to możliwe, gdy bankom komercyjnym kończą się pieniądze, przez co nie mają one z czego wypłacać klientom należnych im środków, bank centralny (FED) przychodzi z pomocą. 

Cele FED:

 • dążenie do stabilnego wzrostu gospodarczego kraju,
 • zapewnienie równowagi systemu finansowego i walutowego,
 • wypracowanie stabilnych i adekwatnych do sytuacji gospodarczej cen towarów i usług,
 • dążenie do maksymalnej redukcji bezrobocia i zwiększeniu zatrudnienia na krajowym rynku.

Struktura organizacyjna FED

Struktura Rezerwy Federalnej przez ekonomistów określana jest mianem systemu dwuszczeblowego, a dokładniej federalno-dystryktowego. Pierwszym szczeblem jest tak zwana Rada Gubernatorów, w której skład wchodzi siedmiu członków wybieranych na 4-letnią kadencję przez Prezydenta USA. Rada jest nadrzędnym organem Rezerwy Federalnej – to właśnie w jej obrębie podejmowane są decyzje dotyczące polityki nadzoru bankowego, stóp procentowych i wielkości kredytów udzielanych przez FED na rzecz innych podmiotów rynku finansowego. Drugi szczebel struktury (dystryktowy) stanowi dwanaście banków okręgowych wraz z ich 25 oddziałami. To właśnie te organy odpowiadają za politykę pieniężną i bankową określonych obszarów kraju (dystryktów).

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku jest swoistym spoiwem obu wyżej wymienionych szczebli organizacyjnych – w jego skład wchodzi bowiem siedmiu członów Rady Gubernatorów oraz pięciu prezesów banków okręgowych.

Jako organy banku centralnego USA wymienia się również podmiotu wykonujące zadania o charakterze pomocniczym względem FED. Chodzi między innymi o:

 • Federalny Komitet Doradczy,
 • Radę Doradczą ds. Lokalnych Instytucji Depozytowych,
 • Radę Walidacyjną.

Podział struktury Rezerwy Federalnej uległ drobnym modyfikacjom w 2010 roku, kiedy to w życie weszła tak zwana ustawa Dodda-Franka. Najważniejsze kwestie nie uległy jednak zmianie: wciąż istnieje dwuszczeblowy podział banku centralnego. 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole w Stalowej Woli

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Stalowej Woli – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Black Week z Bankiem” w BNP Paribas

W BNP Paribas trwa promocja z okazji Black Week, w której nowi Klienci banku w zamian za otworzenie konta oraz spełnienie warunków mogą zgarnąć nagrodę o łącznej wartości wynoszącej 535 złotych. Promocja trwa do 29 listopada 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
24 listopada 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska nawiązał współpracę z portalem nazwa.pl

Santander Bank Polska poinformował w komunikacie prasowym o nawiązaniu współpracy z portalem nazwa.pl, dzięki której Klienci firmowi mogą łatwiej wejść do świata online. Osoby zainteresowane mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 30% na hosting, domenę oraz związanymi z nimi usługami dodatkowymi. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
20 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Gwiazdy z komornikiem: Edyta Górniak

Edyta Górniak jest kolejną polską gwiazdą, która miała problemy z komornikiem. Spór artystki z choreografem - Błażejem Szychowskim, zakończył się zajęciem przez komornika jej kont. 

author
Aneta Jankowska
05 listopada 2016
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Masz kredyt CHF w Banku Millennium ? Ważne zmiany

Bank Millennium zmienia umowy, w których wykreślone zostały klauzule mówiące o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego w kredytach we frankach. Propozycje aneksów zostaną wysłane do Klientów. Jakiekolwiek dodatkowe zabezpieczenia nie będą w przyszłości ustanawiane.

author
Patryk Byczek
08 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Tczewie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w naszym kraju. Sprawdzamy oddziały i placówki w Tczewie – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
17 maja 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj