Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni, że ferie zimowe odbywają się rotacyjnie w czterech turach wyznaczonych dla różnych województw. Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w 2021 roku sytuacja będzie wyglądać zupełnie inaczej – ferie zimowe odbędą się w jednym terminie, wspólnym dla wszystkich województw.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.12.2020
Udostępnij:

Aktualizacja

Wcześniej podawaliśmy rozpiskę ferii zimowych na rok 2020/2021 uwzględniając w niej te dane, które ministerstwo zaprezentowało w lipcu 2020 roku. Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa zapadła jednak nowa decyzja. Ostatecznie 27. listopada 2020 roku Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie nowego terminu ferii zimowych, tym razem jednego – wspólnego dla wszystkich województw.

Podstawą prawną do wprowadzenia nowego terminu ferii jest Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Terminy ferii zimowych na rok 2021/2021 przygotowaliśmy w wielu dogodnych formach, w tym w pliku PDF gotowym do wydruku.

Ferie 2021 – mapa terminów

Jak widać na mapie, ferie jako pierwsze rozpoczynają województwa oznaczone kolorem najjaśniejszym, czyli dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodnio-pomorskie. Ferie dla tych województw trwają przez dwa ostatnie tygodnie stycznia.

Ostatni tydzień stycznia i pierwszy tydzień lutego to – już standardowo – ferie dwóch województw z północno-wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Pierwsze dwa tygodnie lutego – w wyjątkowo prostych do zapamiętania terminach, bo dokładnie od 1 do 14 lutego – to ferie województw onaczonych na naszej mapie kolorem najciemniejszym. W tym okresie ferie ma aż 5 województw – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Dwa ostatnie tygodnie lutego to natomiast ferie dla ostatnich pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Ferie 2020/2021 – tabela z terminami

terminwojewództwa
18 stycznia - 31 stycznia 2021 r.dolnośląskie
mazowieckie
opolskie
zachodniopomorskie
25 stycznia - 7 lutego 2021 r.podlaskie
warmińsko-mazurskie
1 lutego - 14 lutego 2021 r.lubelskie
łódzkie
podkarpackie
pomorskie
śląskie
15 lutego - 28 lutego 2021 r.kujawsko-pomorskie
lubuskie
małopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie

Ferie 2020/2021 – plik pdf z terminarzem 

Plik można szybko wydrukować w celu powieszenia na tablicę korkową czy przyczepienia na lodówkę. Dzięki temu podczas planowania grafiku w pracy czy też wyjazdów zimowych nie będziemy musieli wciąż sprawdzać, kiedy ferie ma np.: rodzina czy znajomy z drugiego końca Polski.

Pobierz za darmo:

Ferie zimowe 2021 – terminy.pdf

Ferie 2020/2021 – infografika

Rozkład ferii na poszczególne województwa przygotowaliśmy w formie kompaktowej infografiki.

Ferie 2020/2021 – rozkład województw

18 – 31 stycznia 2021 r.

Województwa:

 • dolnośląskie,
 • mazowieckie,
 • opolskie,
 • zachodniopomorskie.

25 stycznia – 7 lutego 2021 r.

Województwa:

 • podlaskie,
 • warmińsko-mazurskie.

 1 lutego – 14 lutego 2021 r.

Województwa:

 • lubelskie,
 • łódzkie,
 • podkarpackie,
 • pomorskie,
 • śląskie.

15 – 28 lutego 2021 r.

Województwa:

 • kujawsko-pomorskie,
 • lubuskie,
 • małopolskie,
 • świętokrzyskie,
 • wielkopolskie.

Ferie zimowe 2021 – podstawa prawna

Ferie zimowe na rok szkolny 2020/2021 wyznaczono na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

§

PODSTAWA PRAWNA

§ 3. 1. W szkołach:

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze danego województwa ogłasza kurator oświaty za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeżeli została powołana; termin ferii zimowych w danym roku szkolnym ogłasza kurator oświaty nie później niż do końca maja każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Źródła:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-ferii-zimowych-w-roku-szkolnym-20202021

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020460432/O/D20020432.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych

Komentarze