Co może firma windykacyjna?

Co może firma windykacyjna?

author
Dominika Byczek
02 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Niespodziewane wydatki, roztargnienie, utrata źródła dochodu – wiele rzeczy może wpłynąć na to, że nie spłacimy w terminie raty swojego długu. W takim wypadku egzekwowaniem należności zajmują się różnego rodzaju firmy windykacyjne. Ich głównym zadaniem jest znalezienie sposobu na skontaktowanie się z dłużnikiem i znalezienie sposobu na ściągnięcie od niego należności. Do czego mogą posunąć się firmy windykacyjne?

Spis treści:

 1. Działania firm windykacyjnych
 2. Firma windykacyjna – czym jest?
 3. Jak działają firmy windykacyjne?
 4. Kto płaci za usługi firm windykacyjnych?
 5. Co może firma windykacyjna?
 6. Czego nie może firma windykacyjna?
 7. Firma windykacyjna a komornik
 8. Podsumowanie
 9. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Działania firm windykacyjnych

Działania firm windykacyjnych obejmują zarówno formy windykacji miękkiej, jak i twardej. Ta pierwsza określa polubowne metody odzyskania należności, a druga – wstąpienie na drogę sądową. Więcej na temat obu rodzajów windykacji przeczytasz w naszych artykułach na czym polega windykacja miękka? oraz na czym polega windykacja twarda?.

Firma windykacyjna – czym jest?

Firma windykacyjna zajmuje się realizacją zleceń swoich klientów – wierzycieli, którym nie spłacono w terminie zobowiązań finansowych. Swoje działania kierują oni zatem w stronę dłużników, którzy nie wywiązali się z danego zobowiązania finansowego (np.: nie spłacili w terminie raty kredytu lub pożyczki).

Wierzyciele zatrudniają firmy windykacyjne, żeby odciążyć swoją firmę (przedsiębiorcy z reguły bardziej opłaca się sfinansować działanie innej firmy, która odzyska jego pieniądze, niż poświęcać swój własny czas). Poza tym sami przedsiębiorcy nie muszą znać wszystkich przepisów prawnych dotyczących windykacji i mogą nie wiedzieć, do jakich działań można się posunąć w dochodzeniu swoich należności. Firmy windykacyjne są także swego rodzaju postrachem – wielu dłużników zaczyna bardziej przejmować się niezapłaconą kwotą, kiedy dociera do nich, że o długu wiedzą już nie tylko on i wierzyciel, ale także osoby postronne.

Korzystanie z usług firm windykacyjnych w celu odzyskania należnych pieniędzy jest zgodne z prawem. Firmy windykacyjne mogą stosować wobec dłużnika środki windykacji miękkiej, a także niektóre środki windykacji twardej (właściwie przedstawiciel firmy windykacyjnej może przeprowadzić dłużnika przez wszystkie etapy ściągania należności aż do momentu, w których znajdzie się on w rękach sądu i komornika).

Jak działają firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne przyjmują zlecenia od wierzycieli i realizują w jego imieniu wszystkie działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika zaległej kwoty. Prześledźmy w kilku krokach proces działania firm windykacyjnych:

1. Firma windykacyjna sprawdza, czy wierzytelność rzeczywiście istnieje.

2. Jeżeli:

 • nie upłynęło jeszcze 60 dni od terminu płatności, firma dzwoni do dłużnika z pytaniem o powód opóźnienia w spłacie i daje możliwość wpłacenia należności bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji (w większości firm nie jest nawet naliczana opłata za monit telefoniczny),
 • upłynęło już 60 dni od terminu płatności, firma windykacyjna przechodzi do zastosowania środków windykacji miękkiej.

3. Firma windykacyjna stosuje kolejno różne środki windykacji miękkiej:

 • wysyłanie pisemnego zawiadomienia o konieczności uregulowania należności (listownie lub poprzez e-mail),
 • kontakt telefoniczny z zadłużonym (połączenie ma doprowadzić do ustalenia programu spłaty należnej kwoty),
 • wysyłanie SMS-ów (zarówno z przypomnieniem o długu, jak i z numerem konta, na które należność trzeba przelać),
 • zagrożenie wpisaniem do rejestru dłużników.

4. Firma windkacyjna rozpoczyna stosowanie środków windykacji twardej:

 • wpisanie dłużnika do bazy osób zadłużonych (za samo przekazanie danych będzie nas niestety wiele kosztowało).
 • przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. 
 • postępowanie sądowe (firma windykacyjna może zaproponować wierzycielowi reprezentowanie go w sądzie).

Po rozpoznaniu pozwu sąd wydaje nakaz zapłaty albo przeprowadza rozprawę i wydaje wyrok, który może stać się podstawą egzekucji komorniczej. W tym momencie kończy się udział firmy windykacyjnej w odzyskiwaniu należności – wszystkie działania przejmuja sąd i komornik. Koszty zaangażowania w sprawę komornika również ponosi dłużnik.

Windykator musi poinformować dłużnika o tym, że w przypadku dalszego zwlekania ze spłatą należności, będzie zmuszony opublikować informacje na nasz temat w rejestrze osób zadłużonych. Jeżeli jednak usilnie nie odbieramy telefonu i nie odbieramy wysyłanych do nas wiadomości, windykator może nie mieć sposobności skutecznego poinformowania nas o istniejącym ryzyku. W takiej sytuacji o wpisie na nasz temat dowiemy się już po fakcie.

Jeżeli martwisz się, że już mogłeś zostać wpisany do którejś z baz, zobacz, jak sprawdzić:

Czy jestem w ERIF?

Czy jestem w bazie BIG Infomonitor?

Czy jestem w KRD?

Czy jestem w BIK?

Kto płaci za usługi firm windykacyjnych?

Wielu dłużników żyje w przekonaniu, że za usługi firm windykacyjnych płacą wierzyciele – niestety prawo zmieniło się i aktualnie cały koszt usług windykacyjnych spada na dłużnika. Bezpłatne mogą być właściwie jedynie upomnienia telefoniczne wykonane przed upływem 60 dni od terminu spłaty należności. Za pozostałe czynności (telefony, SMS-y, e-maile) możemy słono zapłacić, ponieważ firmy windykacyjne nie liczą kosztów jedynie za te środki, które pozwoliły skutecznie skontaktować się z dłużnikiem, ale także za np.: nieodebrane listy, nieodebrane połączenia telefoniczne, zignorowane SMS-y.

Co może firma windykacyjna?

Firma windykacyjna może stosować wszystkie sposoby komunikacji z dłużnikiem, które są dozwolone prawnie:

 • kontaktować się telefonicznie, listownie i za pomocą sms-ów oraz e-maili,
 • informować o grożących dłużnikowi kosztach działań firmy windykacyjnej i kolejnych krokach windykacji,
 • ustalać z dłużnikiem termin spłaty i ewentualne rozłożenie długu na raty.

Czego nie może firma windykacyjna?

Firma windykacyjna nie może przekraczać swoich uprawnień, czyli:

 • grozić dłużnikowi,
 • straszyć dłużnika fałszywymi konsekwencjami,
 • nękać dłużnika telefonami, SMS-ami lub e-mailami (za nękanie możemy uznać na przykład kilkunastokrotne dzwonienie do dłużnika mimo ustalenia programu spłaty i stosowania się do niego, próby kontaktu z dłużnikiem w godzinach nocnych),
 • zajmować majątku dłużnika na rzecz spłaty długu.

Firma windykacyjna a komornik

Egzekucja komornicza to ostateczność – komornik wchodzi wtedy, kiedy wszystkie działania firmy windykacyjnej są nieskuteczne i nie doprowadzą do odzyskania długu. Komornik i firma windykacyjna różnią się zatem momentem ingerencji w proces ściągania zadłużenia.

Komornik i firma windykacyjna różnią się także swoją postacią prawną – komornik jest funkcjonariuszem publicznym, a firma windykacyjna przedsiębiorstwem prywatnym. Komornik działa tylko i wyłącznie na polecenie sądu (po wydaniu przez niego prawomocnego wyroku), a firma windykacyjna na prywatne zlecenie wierzyciela. Wspólny dla firmy windykacyjnej i komornika jest jedynie cel działań: odzyskanie należności.

Podsumowanie

Firmy windykacyjne pełnią kluczową funkcję jako pośrednicy pomiędzy wierzycielami a dłużnikami, pomagając w odzyskaniu środków finansowych, które są dłużnikom winne.

Firma windykacyjna działa na zlecenie swojego klienta, czyli wierzyciela, który nie otrzymał w terminie spłaty swoich zobowiązań finansowych. Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeniu, firmy windykacyjne podejmują różnorodne działania mające na celu odzyskanie zaległych kwot. Dłużnicy, świadomi nadzoru nad swoim zadłużeniem, często bardziej angażują się w spłatę długu, gdy zdają sobie sprawę, że ich sytuacja finansowa jest monitorowana przez profesjonalistów.

Działania firm windykacyjnych można podzielić na dwie główne kategorie: windykację miękką i windykację twardą. Pierwsza z nich obejmuje polubowne metody odzyskiwania długu, takie jak wysyłanie pisemnych zawiadomień czy kontakty telefoniczne z dłużnikiem. Po upływie pewnego czasu, jeśli te działania nie przynoszą skutku, firma przechodzi do windykacji twardej. Ten etap obejmuje wstąpienie na drogę sądową, co może prowadzić do wydania nakazu zapłaty lub przeprowadzenia procesu sądowego, aż do momentu, w którym komornik przystępuje do egzekucji komorniczej.

Koszty usług firm windykacyjnych zazwyczaj spadają na dłużnika, co może być źródłem poważnych problemów finansowych dla osób zadłużonych. Firmy te pobierają opłaty za różnorodne czynności, włącznie z telefonami, SMS-ami i e-mailami, co sprawia, że długi dłużników mogą szybko narastać. Warto podkreślić, że firmy windykacyjne działają zgodnie z prawem, ale muszą przestrzegać określonych zasad, takich jak zakaz grożenia dłużnikowi czy nielegalne nękanie go.

W kontekście komornika a firmy windykacyjnej istnieje istotna różnica w ich uprawnieniach i roli. Komornik działa na polecenie sądu i ma prawo do ingerencji w majątek dłużnika w przypadku nieskutecznych działań firm windykacyjnych. Firma windykacyjna, z kolei, działa na prywatne zlecenie wierzyciela, starając się odzyskać dług przed koniecznością podjęcia egzekucji komorniczej.

Podsumowując, firmy windykacyjne odgrywają kluczową rolę w procesie odzyskiwania należności, pomagając wierzycielom zminimalizować straty finansowe. Ich działania obejmują różnorodne metody windykacji miękkiej i twardy, pozostając zawsze w granicach prawa. Niemniej jednak dla dłużników ważne jest świadome podejście do spłaty długu, aby uniknąć narastania problemów finansowych oraz konieczności angażowania firm windykacyjnych i komorników

Pytania i odpowiedzi

Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem zaległych należności od dłużników w imieniu swoich klientów, czyli wierzycieli. Ich działania obejmują zarówno windykację miękką, jak i twardą.

Windykacja miękka to polubowne metody odzyskiwania długu, które obejmują wysyłanie monitów, kontakt telefoniczny oraz przypomnienia o zaległych płatnościach. To etap windykacji, który ma na celu uregulowanie należności bez konieczności interwencji sądu.

Windykacja twarda to etap, który obejmuje wszczęcie postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi. Jest to bardziej radykalny krok, który może prowadzić do wydania nakazu zapłaty lub rozprawy sądowej w celu odzyskania długu.

Koszty usług firm windykacyjnych zazwyczaj spadają na dłużnika. Firmy te pobierają opłaty za różnorodne działania, takie jak telefony, SMS-y czy e-maile, co może znacząco zwiększyć długi dłużników.

Firmy windykacyjne mają prawo kontaktować się z dłużnikami telefonicznie, listownie, za pomocą SMS-ów i e-maili. Mogą informować dłużnika o grożących mu kosztach oraz ustalać z nim termin spłaty lub ewentualne rozłożenie długu na raty.

Firma windykacyjna nie może grozić dłużnikowi, straszyć go fałszywymi konsekwencjami ani nękać go nadmiernymi telefonami czy wiadomościami. Nie ma również prawa zajmować majątku dłużnika na rzecz spłaty długu.

Celem windykacji twardych działań, takich jak postępowanie sądowe, jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku sądowego, który może stanowić podstawę do egzekucji komorniczej majątku dłużnika.

Firma windykacyjna działa na prywatne zlecenie wierzyciela, podejmując różnorodne działania w celu odzyskania długu, podczas gdy komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa na polecenie sądu i może przystąpić do egzekucji komorniczej majątku dłużnika.

Dłużnik może uniknąć windykacji poprzez terminową spłatę swoich zobowiązań finansowych. Jeśli spłaci dług przed podjęciem przez firmę windykacyjną twardych działań, można uniknąć konieczności wstępowania na drogę sądową.

Wpisanie dłużnika do rejestru osób zadłużonych może mieć poważne konsekwencje, takie jak utrudniony dostęp do kredytów i pożyczek oraz obniżona zdolność kredytowa. Dla dłużnika oznacza to utrudnienia finansowe oraz negatywny wpływ na jego historię kredytową.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Konrad Makowski
Konrad Makowski
2021-04-16 10:42:22

Ja współpracuję w tej chwili z firmą Deputo i jest wszystko ok. Ogólnie mają dobrą opinie i wcale mnie to nie dziwi, bo robią dobrą robotę.

Marek Sokołowski
Marek Sokołowski
2020-10-12 15:12:43

Jeśli firma zewnętrzna to lepiej zdecydować się na specjalistów. Tych w Polsce nie ma zbyt wiielu. Ja zdecydowanie polecam Deputo. Pewni i sprawdzeni. Zajęli się dwiema moimi sprawami i udało się odzyskać 95% kasy, a to były niemałe kwoty.

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Aleksandrów Kujawski

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Aleksandrowie Kujawskim – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
26 lipca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

SKOK Chmielewskiego Rzeszów

Kasę Chmielewskiego to jeden z największych SKOK-ów w Polsce. Instytucja zgromadziła już ponad 200 000 członków w całym kraju. Sprawdź placówkę SKOK-u Chmielewskiego w Rzeszowie – adres, numer telefonu, godziny otwarcia i mapę dojazdu.

author
Aleksandra Gościnna
30 kwietnia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

API Premium do wymiany walut dostępne w Alior Banku

Alior Bank poinformował w komunikacie prasowym o udostępnieniu swoim Klientom API Premium na Portalu Dewelopera. Narzędzie pozwala Klientom na zautomatyzowany proces wymiany walut w środowisku testowym. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
22 lutego 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Narolu – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Narolu to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
05 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Pszczynie – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Pszczynie to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
07 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Połowa Polaków zadowolona ze swoich finansów w 2019

W swoim najnowszym komunikacie Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podało wyniki badania „Nastawienie do finansów”, które przeprowadził Quality Watch na zleceni BIG InfoMonitor. Wynika z niego, że połowa Polaków jest zadowolona z tego, jak pod względem finansowym przebiegł rok 2019.

author
Alicja Hirsekorn
17 stycznia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj