Formularz informacyjny kredyt konsumencki – co to jest?

Formularz informacyjny kredyt konsumencki – co to jest?

author
Aleksandra Gościnna
24 października 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Każde zobowiązanie finansowe, bez względu na jego rodzaj, posiada swoje określone warunki oraz konieczne do załatwienia formalności. Wiele finansowań regulowanych jest ustawowo, dlatego szczególnie istotne jest dokładnie zapoznanie się ze wszystkimi wymogami, jakie mogą stać przez nami jako Klientami. Sprawdzamy zatem, czym jest formularz inwestycyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz co zawiera.

Na rynku finansowym możemy spotkać się w wieloma kredytami, ze względu na ich dużą liczbę, możemy wyróżnić także kilka rodzajów, na które możemy je podzielić. Jednym z oczywistych podziałów jest ten, ze względu na długość okresu spłaty. Do drugich najczęstszych podziałów zaliczamy ten, który określa cel przeznaczenia finansowania.

Warto pamiętać, że każdy rodzaj finansowania, nawet kredyt online, posiada pewne narzucone odgórnie oraz ustalone indywidualnie przez wybranego kredytodawcę. Wśród tak wielu przepisów i wymagań łatwo jest się pogubić, dlatego w tym artykule postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie odnoszące się do kredytów konsumenckich oraz rodzajów formularzy inwestycyjnych, które go dotyczą.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Pożyczki na dowód – wypłata nawet w 15 minut

 

Pożyczki dla zadłużonych – najlepsze oferty

Na czym polega kredyt konsumencki?

Podstawą jest zapoznanie się z tym, czym właściwie jest kredyt konsumencki. Jest to bowiem rodzaj zadłużenia, które ma sprecyzowany cel przeznaczenia. Warunki tego finansowania określone zostały w ustawie z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim.

Pojawienie się tej ustawy w Polsce ma związek z koniecznością dostosowania do dyrektyw nadawanych przez Parlament Europejski i Radę. Ostatnio zostały one zaktualizowane w roku 2014, zmiany te miały bowiem prowadzić do zestandaryzowania warunków udzielania kredytu konsumenckiego dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kwota, o jaką można się ubiegać w ramach kredytu konsumenckiego, nie może przekroczyć 255 000 zł. Co ciekawe, finansowanie to otrzymać można zarówno w bankach, jak i instytucjach pozabankowych.

Które kredyty wchodzą w skład kredytów konsumenckich?

Osoby zainteresowane kredytem konsumenckim muszą wiedzieć, że występuje pod kilkoma postaciami. Poniżej przedstawiamy rodzaje umowy, jakie mogą pojawić się w przypadku kredytu konsumenckiego:

– o kredyt odnawialny,

– o pożyczkę,

– o odroczenie konsumentowi terminu spłaty świadczenia pieniężnego, gdy ten jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów w związku z tym odroczeniem

– o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego,

– o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się zwrócić kredytodawcy spełnione świadczenie.

Warto tu także wymienić rodzaje kredytu konsumenckiego uwzględniając podział ze względu na cel przeznaczenia otrzymanych pieniędzy. Wyróżniamy to zatem takie kredyty jak:

Kredyt konsolidacyjny

To finansowanie, które ma nam pomóc w uregulowaniu pozostałych zadłużeń. Konsolidacja polega bowiem na połączeniu wszystkich lub wybranych rat otwartych kredytów w jedną, łatwiejszą do spłaty. Warto wiedzieć także, że dzięki konsolidacji kredytu możemy obniżyć wysokość miesięcznej raty, a także uzyskać dłuższy czas spłaty. Co ciekawe, finansowanie to możemy uzyskać na dwa sposoby – w stacjonarnej placówce bankowej lub przez Internet. Sprawdź również, na czym polega kredyt konsolidacyjny online.

Kredyt gotówkowy

Jednej z najpopularniejszych kredytów dostępnych na rynku. Jest to rodzaj finansowania, które możemy otrzymać bez względu na cel przeznaczenia uzyskanych środków. Kredytodawcę nie będzie bowiem interesowało to, czy otrzymane pieniądze przeznaczymy na większy zakup, wakacje, czy nawet spłatę bieżących rachunków. Kredyt gotówkowy charakteryzuje się również wysokimi kwotami oraz długim okresem spłaty.

Kredyt hipoteczny

Jest to zadłużenie na określony cel oraz z bardzo długim okresem kredytowania, przeważanie trwa około 30 lat. Znany jest także pod nazwą kredytu mieszkaniowego, gdyż otrzymujemy go właśnie w celu zakupu nieruchomości lub działki budowlanej. Kredyt hipoteczny wymaga dodatkowo zabezpieczenia zapisem hipoteki do ksiąg wieczystych.

Kredyt odnawialny

To zadłużenie bardzo często jest mylone z debetem. Nic dziwnego, gdyż zasady jego działania są do debetu całkiem podobne. Kredyt odnawialny jest bowiem w ciągłym dostępie na linii kredytowej. W wybranym możemy wybrać pieniądze na każdy cel.

Wymagania wobec Klientów

Niezależnie od tego, o jaki kredyt będziemy się ubiegać, musimy liczyć się z tym, że bez spełnionych kilku wymagań raczej finansowanie nie otrzymamy. Tu szczególne istotne będą dwie rzeczy – zdolność kredytowa oraz historia kredytowa.

Co rozumiemy przez historię kredytową? Składają się na nią wszystkie zaciągnięte przez nas zobowiązania finansowe. W procesie pożyczkowym istotne jest to, by nasza historia kredytowa była pozytywna. Oznacza to, że musimy spłacać wszystkie zadłużenia w odpowiednich terminach. W innym przypadku możemy zostać wpisani do rejestru dłużników – najpopularniejszym jest raport Biura Informacji Kredytowej. Kredytodawca zweryfikuje naszą obecność w takich bazach, zanim postanowi udzielić nam finansowania, zatem jest to bardzo istotne, by nie mieć długów na swoim koncie.

Drugim istotnym elementem jest zdolność kredytowa Klienta. Oznacza ona ocenę zdolności kredytobiorcy do terminowej spłaty powierzonych pieniędzy wraz ze wszelkimi opłatami i odsetkami. Wspomniana ocena opierać się będzie w głównej mierze na wysokości naszych miesięcznych dochodów oraz ich źródle. Indywidualnej analizie poddany jest każdorazowo Klient, który ubiega się o pieniądze. Pamiętajmy, że na zdolność kredytową składa się także liczba osób, która podlega utrzymaniu Klienta oraz jego wszelkie inne zobowiązania, które wymagają nakładu finansowego.

Prawa konsumenta

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku zawiera szereg zapisów, które mają zabezpieczyć Konsumentów. Warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa, zanim podpiszemy umowę. Poniżej przedstawiamy zapisy chroniące Konsumentów:

Prawo do otrzymania terminarza spłaty zobowiązania – Klient może otrzymać go po wcześniej złożonym wniosku.

Prawo do wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

Ochrona przed ponoszeniem zbyt dużych kosztów dodatkowych – oznacza ustanowienie granic wysokości kwot odsetek i innych opłat.

Prawo do informacji – jeszcze przed podpisaniem umowy Klient powinien otrzymać jego bezpłatny projekt, dzięki któremu będzie w stanie zapoznać się z obowiązującymi warunkami wcześniej.

Prawo do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w obcej walucie – obowiązuje ono w przypadku kredytu walutowego.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Powyżej pisaliśmy już o tym, że Konsumentom przysługuje szereg praw, które służą jego zabezpieczeniu. Jednym z nich jest prawo do informacji. Każda osoba, która chce wziąć kredyt, musi zostać odpowiednio wcześniej poinformowana o tym, jakie będą warunki zawieranej umowy.

Banki oraz instytucje pozabankowe, które mogą udzielić nam kredytu konsumenckiego, muszą wcześniej pokazać nam również formularz informacyjny. Zawiera on szereg istotnych informacji, które powinniśmy dokładnie prześledzić. Pozwoli to nam uniknąć w przyszłości nieprzewidziany i niekoniecznie przyjemnych skutków. W dokumencie tym znajdziemy także informacje o wszelkich kosztach, jakie mogą być związane z pobraniem kredytu.

Nie ma jednego formularza informacyjnego, który obowiązywałby każdorazowo przy każdym pobieranym kredycie konsumenckim. Ustawa zawiera bowiem trzy niezależne formularze, które dostosowane zostały do trzech różnych rodzajów kredytu. W Dzienniku Ustaw znajdziemy zatem wzór formularza informacyjnego dla kredytu konsumenckiego, kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz kredytu zabezpieczonego hipoteką.

Jakie informacje znajdziemy w formularzach?

Formularze opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw i nie podlegają żadnym modyfikacjom ze strony banków czy instytucji pożyczkowych. W przeciwnym przypadku kredytodawca może liczyć się z koniecznością poniesienia kar finansowych, nad zgodnością formularza z ustawą czuwa bowiem Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów.

Trzy oddzielne formularze zawierają informacje dostosowane do trzech różnych rodzajów kredytów. Zatem dane, jakie możemy znaleźć w każdym z nich będą różnić się od siebie. Jednak różnica ta nie jest wielka i dotyczy tylko kilku szczegółów. Poniżej przedstawiamy informacje, jakie możesz znaleźć w każdym we wzorów.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką

 1. Imię, nazwisko i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego.
 2. Opis głównych cech kredytu.
 3. Koszty kredytu.
 4. Pozostałe informacje.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

 1. Imię, nazwisko i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego.
 2. Opis głównych cech kredytu.
 3. Koszty kredytu.
 4. Inne ważne informacje.
 5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

 1. Imię, nazwisko i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego.
 2. Opis głównych cech kredytu.
 3. Koszty kredytu.
 4. Inne ważne informacje.
 5. Inne ważne informacje dotyczące umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt.
 6. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość.

UOKiK nalega na to, by Konsumenci sprawdzali dokładnie dane, które znajdują się w formularzu i pamiętali o tym, że dokument ten musi być przedłożony Klientowi przed podpisaniem umowy. Inaczej może być tylko w przypadku, gdy warunki wynikające ze zdalnego procesu kredytowego utrudniają przekazanie tego dokumentu.


Źródło:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przewodnik%20po%20kredycie%20konsumenckim%202018_64304.pdf

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/kapitalowy/rynek_funduszy_inwestycyjnych/towarzystwa_funduszy_inwestycyjnych/Zezwolenie_zlozenie_wniosku

http://isap.sejm.gov.pl/api/isap/deeds/WDU/2016/1528/text.html

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile wynosi zużycie energii w Polsce?

Powrót zimy i niskie temepretury sprawiają, że chętniej korzystamy z energochłonnych sposobów ogrzewania mieszkań i domów. Portal wysokienapiecie.pl poinformował niedawno, że padł rekord w zużyciu energii elektrycznej w Polsce.

author
Aneta Jankowska
30 stycznia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
05 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank BNP Paribas – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Jaki jest numer SWIFT, BIC oraz IBAN w BNP Paribas? Aktualny numer SWIFT to w tym przypadku PPABPLPK. Sprawdź pozostałe numery istotne przy przelewach w BNP Paribas.

author
Dominika Byczek
06 stycznia 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Santander Bank Polska w Szprotawie

Santander Bank Polska to drugi w Polsce największy bank detaliczny pod względem wielkości aktywów. Sprawdzamy oddziały w Szprotawie – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i ofertę.

author
Patryk Byczek
18 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Radomsku

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Radomsku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
28 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jesienne wydatki – badania Wonga

Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy pożyczkowej Wonga Polska pokazuje, że w okresie jesiennym ponad 70% Polaków ma większe wydatki. Wszystko wiąże się ze świętami, czy zakupem cieplejszej odzieży.

author
Patryk Byczek
13 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj