Nie każdy z nas wie o tym, że w gęstej sieci polskich instytucji finansowych istnieje jednostka, jakiej głównym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie krajowego rynku pożyczkowego. Podmiotem tym jest właśnie Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 24.10.2018
Udostępnij:

 
Polski rynek finansowy to miejsce, w którym zawierane i przeprowadzane są wszelkie transakcje kapitałowe – zarówno kupna, jak i sprzedaży. Owe transakcje nie miałyby jednak racji bytu, gdyby nie użytkownicy rynku finansowego. Do owej grupy zalicza się nie tylko podmioty potrzebujące kapitału (kreujące popyt), jak i te dysponujące nadwyżkami kapitału (tworzące podaż).
 
Dzięki odpowiedniej współpracy obu stron rynku finansowego zwiększana jest efektywność wykorzystania zasobów w gospodarce. Ograniczone zostaje także ryzyko finansowe – poprzez dywersyfikację portfela aktywów, czyli ciągłe różnicowanie składu danego portfela inwestycyjnego na skutek przeprowadzania transakcji finansowych.
 
By jednak rynek ten działał prawidłowo i zapewniał bezpieczeństwo finansowe każdemu użytkownikowi, potrzebna jest odpowiednia kontrola działań, jakie podejmowane są przez obie strony transakcji – zarówno przez tych, którzy kreują popyt, jak i tych, którzy tworzą podaż. Taką właśnie nadzorczą rolę pełni w przypadku Polski Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego.
 
O tym, kto jeszcze sprawuje nadzór nad polskim rynkiem finansowym, pisaliśmy w osobnym artykule.
 

 
Misja FRRF
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (w skrócie: FRRF) powołana została do życia w 2016 roku. Jej głównym zadaniem jest dbanie o zrównoważony i stabilny rozwój sektora finansowego, lecz co istotne – przy jednoczesnym podnoszeniu bezpieczeństwa jego Użytkowników, czyli wszystkich Konsumentów. FRRF reprezentuje więc największe instytucje pożyczkowe w Polsce, a równolegle sprawuje piecze nad interesami Klientów.
 
Można powiedzieć, że nadrzędną misją Fundacji jest budowanie trwałego i sprawiedliwego dialogu między liderami rynku pożyczek pozabankowych, instytucjami publicznymi i organizacjami konsumenckimi – wszystko to, by stworzyć najlepsze uwarunkowania z możliwych dla współczesnych Konsumentów.
 
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego na bieżąco monitoruje wszelkie procesy zachodzące na rynku pożyczek pozabankowych. Podmiot ten systematycznie opracowuje analizy oraz specjalne raporty branżowe. Stale angażuje się także we wszelkie inicjatywy na rzecz edukacji finansowej Konsumentów. Fundacja zajmuje się nagłaśnianiem dobrych praktyk finansowych i włącza się do edukacji Użytkowników w zakresie zasad etycznych sektora pożyczkowego.  
 

 
Urząd Prezesa
Jeszcze do niedawna na czele Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego stała Prezeska Monika Zakrzewska. Pełniła ona swoją nobilitującą funkcję od samego początku istnienia FRRF, czyli od 2016 roku. We wrześniu bieżącego roku stanowisko prezesa Fundacji przejęła Agnieszka Wachnicka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zostając drugą z rzędu kobietą na czele FRRF.
 
Prezeska Agnieszka Wachicka, zanim przejęła stery Fundacji, przez dłuższy czas związana była z biurem Rzecznika Finansowego, gdzie od 2015 roku pełniła istotną funkcję dyrektorki Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego. Odpowiadała tam za wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony Klientów rynku kapitałowego oraz bankowego – dotyczącego zarówno banków krajowych, jak i zagranicznych.
 
Co więcej, Wachicka w biurze Rzecznika Finansowego czuwała nad prawidłowym działaniem wszelkich instytucji finansowych i pożyczkowych, funduszy inwestycyjnych, a także spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 
Swe doświadczenie zawodowe Agnieszka Wachicka zdobywała także w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, jaki od lat funkcjonuje przy Ministerstwie Finansów. Do zakresu jej ówczesnych obowiązków zaliczano pracę nad regulacją poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz stałe opracowywanie systemów utrzymania stabilności finansowej. Agnieszka Wachnicka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość.
 


 

Władze
Czołowym organem Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego jest Prezydium Rady Fundacji – czteroosobowy podmiot, jaki ściśle współpracuje z Prezesem FRRT przy realizacji głównych misji Fundacji. Na czele Prezydium stoi jeden z inicjatorów powstania Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Zbyszko Pawlak.
 
Przewodniczący Pawlak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w organizacji systemów efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i pracownikami. Co więcej, Zbyszko Pawlak współtworzył strategię rozwoju firm i koncepcję rozbudowy systemu informatycznego. Pełnił on znaczące funkcje w wielu ogólnopolskich spółkach, a obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Everest Finanse S.A. Jest także członkiem Wielkopolskiej Rady Trzynastu i Loży Wielkopolskiej Business Center Club.  
 
Stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji należy do Patrycji Rogowskiej-Tomaszyckiej. Wiceprzewodnicząca jest jednoczeście członkinią Zarządu i Dyrektorką ds. Corporate Affairs w firmie pożyczkowej Provident Polska. Rogowska-Tomaszycka pełni w FRRF funkcję Group Head of Regulation i zarządza tak zwanym Pionem Korporacyjnym Fundacji, dbając o takie obszary działania, jak Public Relations czy komunikacja wewnętrzna. Jest absolwentką Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

Stanowisko Sekretarza Prezydium Rady Fundacji piastuje Alicja Kopeć, członkini Zarządu oraz Dyrektorka Pionu Prawnego i Ładu Korporacyjnego w firmie pożyczkowej Provident Polska. Swą karierę Alicja Kopeć rozpoczynała jako pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swe doświadczenie zawodowe zdobywała w takich spółkach, jak Commercial Union, Zurich Financial Services oraz Linklaters. Obecnie zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną i przeprowadzaniem windykacji sądowych.
 
Czwórkę reprezentantów Prezydium Rady Fundacji zamyka Artur Hawryluk, współzałożyciel Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Hawryluk jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych w Collegium Da Vinci, a obecnie pełni funkcję akcjonariusza spółki Everest Finanse S.A. Jest także przedsiębiorcą i inwestorem wielu kierunków współczesnego rynku – m.in. branży chemicznej i deweloperskiej.
 


 

Podmioty wspierające
 
1) Everest Finanse
Spółka Akcyjna Everest Finanse prowadzi działalność pożyczkową pod marką Bocian Pożyczki. Zakres ich działań obejmuje całą Polskę i zakłada obsługę terenową klientów indywidualnych. Sama marka Bocian Pożyczki, działająca w ramach spółki Everest Finanse, przez wielu Konsumentów jest uważana za lidera technologicznego wśród dostępnych na polskim rynku instytucji pożyczkowych. 
 
Pozycja ta wynika z opracowania przez spółkę szybkiego dostępu do informacji pozwalających oceniać ryzyko pożyczkowe, a co za tym idzie – w krótkim czasie wystawiać decyzje pożyczkowe.  Co równie istotne, dzięki współpracy z mBankiem spółka zabezpieczyła system dostarczania środków finansowych, wykorzystując w tym celu karty typu prepaid.  
 
Spółka Everest Finanse jest członkiem prestiżowej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Co więcej instytucja ta należy do elitarnego grona członków Business Center Club. Everest Finanse Spółka Akcyjna została wielokrotnie doceniona i nagrodzona – między  innymi godłem Dobra Marka, Medalem Europejskim czy tytułem Inwestora w Kapitale Ludzkim. 

Jesli chcesz poznac więcej szczegółów na temat Pożyczek Bocian, sprawdź nasz osobny artykuł.
 

 
2) Provident Polska
Spółka Akcyjna Provident Polska, uznawana za jedną z najpopularniejszych firm pożyczkowych w Polsce, jest częścią brytyjskiej grupy finansowej International Personal Finance. Provident Polska notowany jest nie tylko na warszawskiej GPW, lecz także na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 
Provident Polska działa na polskim rynku od blisko 21 lat, a w obecnej chwili stanowi w Polsce największą firmę pożyczkową. Provident oferuje swym Klientom szeroki wachlarz produktów: od pożyczek konsumenckich (zarówno online, jak i tych z obsługą domową), przez pożyczki konsolidacyjne, aż po produkty dedykowane firmom.
 

Ze spółką Provident Polska związana jest aż połowa członków Prezydium Rady Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego – Wiceprzewodnicząca Patrycja Rogowska-Tomaszycka, która piastuje w Providencie stanowisko Dyrektorki ds. Corporate Affairs, a także Sekretarka FRRF, Alicja Kopeć, pełniąca funkcję Dyrektorki Pionu Prawnego i Ładu Korporacyjnego w spółce Provident Polska. 

Jesli chcesz poznać więcej szczegółów na temat pożyczek w Provident Polska, sprawdź nasz osobny artykuł
 

 
3) Profi Credit Polska 
Profi Credit Polska S.A. jest drugą (zaraz po Providencie) firmą pożyczkową w Polsce. Spółka ta działa na naszym rynku już od 2004 roku, a obecnie dysponuje siecią blisko 115 biur na terenie całego kraju, zatrudniając w nich ponad 3300 doradców finansowych. Obsługa konsumencka prowadzona jest za pośrednictwem terenowych przedstawicieli spółki, a także za pomocą infolinii telefonicznej oraz przez witrynę internetową parabanku. 
 
Profi Credit należy do międzynarodowej grupy finansowej Profireal Group SE, jaka działa na terenie niemal całej Europy Środkowej i Wschodniej – m.in. w Czechach, Słowacji, Bułgarii czy Rosji. Spółki należące do grupy Profireal specjalizują się w udzielaniu pożyczek zarówno konsumenckich, jak i biznesowych, stanowiących często wyjątkowo korzystną alternatywę dla kredytów bankowych.
 

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów o pożyczkach Profi Credit, zajrzyj do naszego artykułu


 

4) Tempo Finanse
Spółka Tempo Finanse specjalizuje się w udzielaniu konsumenckich pożyczek gotówkowych z możliwością obsługi w miejscu zamieszkania. Choć firma rozpoczęła swoją działalność już w 2004 roku, za oficjalny moment rozpoczęcia działalności przyjmowana jest data 1. października 2007 roku (wtedy spółka rozszerzyła swą działalność na skalę ogólnopolską). 
 
Obecnie Tempo Finanse posiadają 10 oddziałów i co równie istotne, współpracują z Biurem Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów. Dzięki nawiązaniu koneksji z BIG-iem spółka zadbała o to, by pożyczki udzielane przez jej przedstawicieli trafiały jedynie do wiarygodnych kredytobiorców.
 
Co warto wspomnienie, spółka Tempo Finanse jest także członkiem prestiżowej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a co więcej – pełni funkcję sygnatariusza Kodeksu Zasad Dobrych Praktyk. 
 

 
Kontakt
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego:
 
telefon stacjonarny: + 48 22 209 50 84
telefon komórkowy: + 48 664 046 964
e-mail: [email protected]
media społecznościowe: twitter.com/Fundacja_RRF
 
Adres siedziby:
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa


 

KRS: 0000599255
NIP: 5252645437
 
W przypadku kontaktu mediów Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego opublikowała następujące dane teleadresowe:
 
Manager ds. PR Lidia Roman
telefon komórkowy: + 48 664 046 964
e-mail: [email protected]
 


 
 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

supper prezentacja, pozdrawiam!