Kredyt kupiecki – na czym polega?

Kredyt kupiecki – na czym polega?

author
Aleksandra Gościnna
09 marca 2022

Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem braku środków pieniężnych, jakie potrzebne są do dokonania ważnego zakupu towarów lub usług. Idealnym wyjściem z takiej sytuacji może być kredyt kupiecki.

Co to jest kredyt kupiecki? - definicja

Kredyt kupiecki, zwany także handlowym lub towarowym, to nic innego, jak specjalne odroczenie terminu płatności na rzecz przedsiębiorstwa, które nie posiada wystarczających środków na zakup niezbędnych produktów. Takie rozwiązanie stosują chętnie polskie firmy. Polega ono na nawiązaniu współpracy biznesowej z dostawcą lub sprzedawcą towaru zamówionego przez dane przedsiębiorstwo, której istotną jest odroczenie terminu płatności za dany towar.

Maksymalny czas, o jaki można przesunąć termin uregulowania płatności na mocy kredytu kupieckiego, nie jest uregulowany prawnie. Oznacza to, że warunki udzielenia kredytu handlowego mogą być indywidualnie i dowolnie ustalone przez strony umowy.

Kredyt kupiecki – szczegóły:

Dla kogo:przedsiębiorców
Na co:opłacenie towarów
Kto udziela:kontrahenci
Konieczność umowy:nie
Maksymalna kwota:brak
Dostępność: od ręki
Regulowany prawnie:nie

Spis treści:

 1. Co to jest kredyt kupiecki? - definicja
 2. Dla kogo kredyt kupiecki?
 3. Kredyt kupiecki - wymagania
 4. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
 5. Limit kupiecki - na czym polega?
 6. Kto udziela kredytów kupieckich?
 7. Zalety i wady kredytu kupieckiego
Zwiń spis treści

Dla kogo kredyt kupiecki?

Takie rozwiązanie może być idealne dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowych środków na dalszy rozwój swojego przedsiębiorstwa, a nie chcą zaciągać kredytów gotówkowych czy pożyczek w instytucjach, które mogą oczekiwać wysokiego oprocentowania zadłużenia. Kredyt kupiecki umożliwia bowiem uzyskanie wsparcia finansowego od swojego biznesowego partnera.

Wybór takiej formy zadłużenia będzie dobry również dlatego, że w przypadku pogorszenia sytuacji biznesowej, zakupione towary z opcją odroczonej płatności można po prostu sprzedać, co pozwoli zachować płynność finansową naszej firmie, a także naszemu partnerowi biznesowemu.

Kredyt kupiecki - wymagania

Wspominaliśmy już wcześniej, że kredyty kupieckie nie są prawnie regulowane, co oznacza, że nie muszą wymagać spełniania specjalnych warunków. W tej kwestii wszystko będzie zależeć od indywidualnych ustaleń pomiędzy partnerami biznesowymi.

Oczywiste jest, że najważniejsza dla kontrahenta będzie w tym przypadku kwestia naszej wiarygodności. Istotne jest więc, aby zdobyć jego maksymalne zaufanie. Udzielenie takiej formy zadłużenia jest bowiem pewnego rodzaju ryzykiem dla przedsiębiorcy.

Szczegóły takiego finansowego wsparcia różnią się także bardzo często w zależności od potrzeb i specyfiki danej branży. Mimo wszystko wydaje się to być dużo lepszą opcja od pożyczek prywatnych, które udzielne są przez osoby nam nieznane, co zwiększa ryzyko oszustwa.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Wielu sprzedawców, którzy decydują się na nawiązanie współpracy partnerskiej i podpisanie umowy handlowej z innymi przedsiębiorstwami, decyduje się także na wykupienie specjalnego ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Ubezpieczenie to jest zabezpieczeniem przez problemami, jakie mogą napotkać każdego sprzedawcę w związku z niewypłacalnością jego kontrahenta. Sprzedający może więc bez problemu ubezpieczyć swoje transakcje z odroczonym terminem płatności – choć warto pamiętać, że ubezpieczalnia pobierze za to należytą kwotę.

Ubezpieczenia tzw. ryzyka kredytu towarowego oferują wszelkie znane na polskim rynku towarzystwa ubezpieczeniowe – np. Ergo Hestia, Allianz czy PZU. Istnieją także firmy ściśle specjalizujące się w ubezpieczeniach transakcji handlowych.

Zabezpieczenia przy kredycie kupieckim

Polskie przepisy prawne nie regulują jednoznacznie żadnych konkretnych form ani rodzajów kredytu kupieckiego. Wszelkie formalności są więc ustalane indywidualnie przez strony umowy. Kontrahenci mogą spisać umowę, która zawierać będzie wszelkie ustalone między stronami warunki kredytu handlowego. Bardzo często jednak zamiast sporządzania jednej, wiążącej umowy, sprzedawcy po prostu wystawiają na rzecz firm kupujących towar faktury z odroczonym terminem płatności.

Termin ten jest ustalany dowolnie przez partnerów biznesowych. Zazwyczaj jest to 30 dni od daty dokonania zakupu, choć w przypadku mały przedsiębiorstw czas ten bywa skrócony do tygodnia, lub nawet kilku dni.

Warunki odbioru towaru przez jedną ze stron umowy handlowej także bywają różne. Czasami nabywca musi wpłacić odpowiednią zaliczkę, aby otrzymać swe zamówienie od sprzedawcy – a zaliczka ta stanowi część całkowitej należności i jest gwarancją dla dostawcy, że produkt lub usługa zostanie zakupiona i całkowicie spieniężona.

Niekiedy firmy sprzedające towary na mocy kredytu kupieckiego wymagają innej formy zabezpieczenia spłaty, na przykład poręczenia, zastawu lub zamieszczenia w umowie handlowej zapisu o naliczaniu karnych odsetek za zwłokę w regulowaniu zadłużenia. Najczęściej jednak bywa tak, że sprzedawca nie wymaga wpłacenia zaliczki, lecz stawia warunek, że kolejnej dostawy towaru dokona dopiero wtedy, gdy nabywca ureguluje całe zadłużenie.

Kredyt kupiecki a kredyt bankowy

Dla osób zainteresowanych kredytem kupieckim z pewnością ważna jest kwestia tego, czym różni się on od znanych większości kredytów bankowych. Do najważniejszych różnic najczęściej zalicza się czas oczekiwania. Kredyty bankowe wymagają często dopełnienia wielu formalności, co powoduje, że na środki trzeba czekać stosunkowo długo. Nie jest to pocieszająca wiadomość dla osób, które potrzebują pieniędzy „na już”.

Alternatywą mogą być więc pożyczki bez zaświadczeń, które udzielne są przez firmy pożyczkowe albo kredyty kupieckie. W przypadku tych drugich nie ma bowiem przepisów prawnych, które narzucałyby kontrahentowi (który jest kredytodawcą) stawiania specjalnych wymogów formalnych. Sprzedawcy w takim wypadku nie zarabiają przecież na kredycie, a kwestia zabezpieczeń zależna jest wyłącznie od indywidualnych upodobań.

Dodatkowo kredyty udzielane przez banki komercyjne w Polsce są dużo droższe, związane są bowiem z koniecznością opłacenia ubezpieczeń, oprocentowania i dodatkowych opłat wynikających z udzielenia finansowania. Wymagają również bardzo dobrej zdolności kredytowej i pozytywnej historii kredytowej. Oznacza to, że banki niechętnie udzielają środków osobom, które mają problemy finansowe. Klienci wówczas poszukują alternatywy w postaci pożyczki dla zadłużonych.

Limit kupiecki - na czym polega?

Pojęcie limitu kupieckiego stosowane jest często przez ubezpieczalnie, które sugerują kontrahentom, jakie zasady powinni zastosować do swoich Klientów. Oznacza on tyle, co maksymalną kwotę, którą uzyska nabywca w ramach kredytu kupieckiego.

Co istotne, wysokość limitu kupieckiego może zmieniać się wraz ze zmianą poziomu zaufania wobec nabywcy. Im bardziej udana współpraca, tym bardziej wzrastać więc będzie górna granica udzielanego finansowania.

Kto udziela kredytów kupieckich?

W przydatku kredytu kupieckiego zarówno kredytodawca, jak i kredytobiorca, są przedsiębiorcami. Oznacza to, że środki udzielane są pomiędzy dwoma firmami bez udziału banków czy instytucji finansowych.

Dotychczasowe transakcje między firmami zamieniane są w kredyt kupiecki wówczas, gdy partnerzy biznesowi decydują się na odroczenie zapłaty za towary. Okres kredytowania jest więc czasem pomiędzy wydaniem towaru a terminem zapłaty za niego. Wszelkie warunki określane są zatem przez samych zainteresowanych, nie ma odgórnie narzuconych reguł.

Umowa o kredyt kupiecki

Umowa w przypadku kredytu kupieckiego nie jest koniecznością. Oznacza to, że firmy nie muszą zawierać pomiędzy sobą pisemnej umowy, wystarczy wyłącznie ustne ustalenie. Żadne przepisy nie narzucają bowiem konieczności spisania ustaleń przedsiębiorców. Często zdarza się jednak, że kontrahentowi zaleca się sporządzenie takiej umowy, aby zabezpieczyć swoje interesy.

W takim przypadku umowa zawierać powinna przede wszystkim dane osobowe stron, termin odroczonej zapłaty za towar oraz wysokość kwoty kredytowania. Jeśli zastosowane będą jakieś formy zabezpieczeń finansowania, to wówczas należy o nich wspomnieć także w umowie.

Alternatywa dla kredytu kupieckiego

Właściciele firm, którzy mają kłopoty finansowe, bardzo chętnie sięgają po opcję kredytu kupieckiego, który pozwala na dalsze utrzymanie firmy. Może zdarzyć się jednak, że nasz kontrahent nie wyrazi zgody na tego typu rozwiązanie. W takiej sytuacji natomiast pozostaje tylko skorzystanie z ofert kredytów bankowych lub pożyczek pozabankowych.

Warto pamiętać, że w firmach pozabankowych można otrzymać pożyczki od ręki, a dla przedsiębiorców często przygotowywane są specjalne kredyty dla firm. Pamiętajmy także o tym, że popularny kredyt gotówkowy udzielany jest niezależnie od celu. Oznacza to, że środki przeznaczyć można na dowolny cel, także na wydatki związane z prowadzeniem działalności.

Zalety i wady kredytu kupieckiego

 • minimum formalności
 • krótki czas oczekiwania
 • brak oprocentowania
 • bez konieczności wykładu własnego
 • bez weryfikacji w bazach dłużników
 • możliwość zaburzenia płynności finansowej dostawcy.

Podsumowanie

1. Kredyt kupiecki to finansowanie skierowane do przedsiębiorców.

2. Stronami w kredycie kupieckim są wyłącznie przedsiębiorcy.

3. Nie ma konieczności zawierania umowy o kredyt kupiecki.

4. Warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez samych zainteresowanych.

5. Kredyt kupiecki nie wymaga żadnych zabezpieczeń, kontrahent może jednak ich wymagać w szczególnych wypadkach.

6. Kontrahenci mogą wymagać ubezpieczenia kredytu kupieckiego, który pozwoli zminimalizować ryzyko w przypadku braku terminowej spłaty.

7. Kredyt kupiecki nie wymaga właściwie żadnych formalności, dlatego można otrzymać go bardzo szybko.

8. Brak oprocentowania powoduje niski koszt finansowania.

9. Limit kupiecki oznacza górną granicę kwoty, którą może ustalić kontrahent wobec nabywcy.

10. Wysokość finansowania zależy przede wszystkim od poziomu zaufania, którym kontrahent darzy nabywce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Piszu
Oddziały
author
Patryk Byczek
13 lipca 2019

Bank Pekao w Piszu

Alior Bank w Iłży
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 czerwca 2019

Alior Bank w Iłży

NOTUS Finanse – oddział w Kielcach
Wpisy
author
Patryk Byczek
21 października 2018

NOTUS Finanse – oddział w Kielcach

Jak wyglądają finanse w polskich związkach ?
Blog
author
Dominika Sobieraj
12 lutego 2018

Jak wyglądają finanse w polskich związkach ?

Ile zarabia nawigator?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
09 grudnia 2019

Ile zarabia nawigator?

Agrocasco w placówkach Poczty Polskiej
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2021

Agrocasco w placówkach Poczty Polskiej

Porównaj