Prawo jazdy to nie tylko kurs - podejście do państwowego egzaminu, którego zdanie uprawnia do prowadzenia pojazdu, wiąże się z wieloma kosztami pobocznymi. Nowe przepisy wpłynęły na podwyższenie kosztów, które muszą ponieść kursanci. Sprawdź, ile w całości kosztuje wyrobienie prawa jazdy na samochód osobowy. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 08.05.2018
Udostępnij:

Przed rozpoczęciem jakiekolwiek kursu prawa jazdy, każdy przyszły kierowca musi wyrobić sobie numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Numer ten identyfikuje prowadzącego pojazd w instytucji, która przeprowadza kurs i wydaje prawo jazdy. 

Aby wyrobić numer PKK, należy:
 

  • posiadać aktualną fotografię (koszt zrobienia zdjęć do prawa jazdy to około 30 zł),

  • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające naszą zdolność do prowadzenia pojazdów (o tym więcej przeczytasz poniżej),

  • zgłosić się do urzędu miasta albo gminy właściwego ze względu na zameldowanie i złożyć tam odpowiedni wniosek. 

Samo wyrobienie numeru PKK jest bezpłatne, jednakże już na tym etapie musimy ponieść koszt wykonania fotografii (30 zł) i przeprowadzenia badania lekarskiego.

Zaświadczenie lekarskie 

Jeszcze kilka lat temu za badanie lekarskie można było zapłacić zaledwie 50-100 zł. Nowe przepisy zmieniły jednak stawkę – aktualnie badanie lekarskie, podczas którego specjalista oceni, czy jesteśmy zdolni do prowadzenia pojazdu, kosztują nie mniej niż 200 zł

Zanim w ogóle przystąpimy do kursu jakiekolwiek kategorii, musimy zatem ponieść koszt 230 zł. 


 

PRAWO JAZDY KATEGORII B – CENY

Kurs: 1500 – 2000 zł 
Ceny kursu są różne w zależności od miasta – z reguły w mniejszych miastach ceny są niższe, a w miastach wojewódzkich sięgają górnej granicy. Za ceną idzie też często jakość kursu.

Egzamin teoretyczny – 30 zł 
Koszt ten ponosimy za każde podejście do egzaminu, nie ma tutaj możliwości upustów ceny przy na przykład dziesiątym podejściu. Egzamin zdawany jest we właściwym nam Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Egzamin praktyczny – 140 zł
Do egzaminu praktycznego możemy przystąpić dopiero po zdaniu egzaminu teoretycznego i również koszt ten ponosimy przy każdym podejściu. Egzamin zdawany jest we właściwym nam Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Opłata za wydanie dokumentu: 100 zł 50 gr 
Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, musimy złożyć do urzędu wniosek o wydanie prawa jazdy i dołączyć do niego potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie tego dokumentu. Opłata ta jest stała i wynosi 100,50 zł. 

KOSZT: 2270 zł 50 gr 
KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z WYKONANIEM ZDJĘĆ I BADANIAMI LEKARSKIMI: 2500 zł 50 gr

Komentarze