Bank Millennium w indeksie spółek WIG-ESG

Bank Millennium w indeksie spółek WIG-ESG

author
Patryk Byczek
07 stycznia 2020

Bank Millennium trafił do indeksu WIG-ESD, który we wrześniu 2019 roku wprowadzono na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – podaje Bank w oficjalnym komunikacie.

W przeszłości od 2010 do 2019 roku Bank Millennium był notowany w Respect Index, którego celem było wyszukanie spółek zarządzanych w zrównoważony i odpowiedzialny sposób. Respect Index stanowi, podobnie jak inne indeksy giełdowe, realną referencję dla najbardziej profesjonalnych inwestorów na świecie. Projekt Repsect Index realizuje Giełda Papierów Wartościowych wraz z partnerami zewnętrznymi.

WIG-ESG

Indeks WIG-ESG publikuje się w oparciu o wartości portfela akcji spółek, które są uznawane za odpowiedzialnie społeczne. Pod uwagę brane są podmioty przestrzegające zasad odpowiadających za biznes odpowiedzialny społecznie. Głównym zakresem zasad są kwestie ekonomiczne, społeczne, środowiskowe oraz te dotyczące ładu korporacyjnego.

WIG-ESG jest przede wszystkim indeksem dochodowym. Oznacza to, że obliczając tenże indeks pod uwagę brane są dochody z tytułu dywidend oraz ceny zwartych w indeksie transakcji. WIG-ESG tworzy się poprzez nadanie spółkom:

– oceny ESG, którą dostarcza globalna firma Sustainalytics,
– oceny ładu korporacyjnego, którą nadaje Giełda Papierów Wartościowych.

Przeprowadzony ostatnio rating ESG uplasował Bank Millennium wśród dwunastu najwyżej ocenionych firm.

Bank Millennium odpowiedzialny społecznie

Warto wiedzieć, że Bank Millennium i cele do których dąży od lat są wspierane poprzez działania CSR. Instytucja rok w rok znajduje się w najlepszej dziesiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który jest prowadzony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ponadto tygodnik Polityka nagradza ranking Srebrnym Listkiem CSR.

Bank Millennium odpowiedzialny międzynarodowo

Bank Millennium jest również stroną dwóch bardzo ważnych inicjatyw międzynarodowych. Jedną jest partnerstwo administracji rządowej i biznesu, która dotyczy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach tej inicjatywy Bank Millennium zobowiązał się do prowadzenia działań na rzecz edukacji finansowej dzieci i
młodzieży.

Drugą bardzo ważną inicjatywą jest Karta Różnorodności, czyli zobowiązanie, które podpisują organizacje dążące do usunięcia dyskryminacji w miejscu pracy oraz działające w celu promowania różnorodności.


Indeks WIG-ESG

Indekst WIG-ESG jest publikowany od września ubiegłego roku w oparciu o wartości portfela akcji spółek, które są uznawane za odpowiedzialne społecznie. Do tej grupy spółek zalicza się firmy przestrzegające zasad odpowiedzialnego społecznie biznesu. W głównej mierze zwraca się uwagę na kwestie ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i korporacyjne. Wartość bazową indeksu ustalono na dzień 28 grudnia 2018 roku i wynosiła ona wówczas 10 000 punktów.

WIG-ESG to indeks dochodowy, co oznacza obliczanie go za pomocą dochodów z tytułu dywidend oraz cen zawartych w indeksie transakcji.  W indeksie WIG-ESG udział jednej spółki ograniczony jest do 10%. Z drugiej strony sumaryczny udział spółek, gdzie udział każdej z nich przekracza 5% ogranicza się do 40%.

Bank Millennium

Bank Millennium jest bankiem komercyjnym z siedzibą w Warszawie. Instytucja świadczy usługi finansowe od około 30 lat. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Bank Millennium jest pierwszym bankiem w Polsce, który wydał kartę płatniczą. Aktualnie bank zatrudnia 5605 pracowników, posiada 345 oddziałów i świadczy usługi blisko 1 838 000 Klientów. Prawie 1 300 000 z nich operuje swoją bankowością przez Internet, a około 888 000 korzysta z bankowości mobilnej. Prezesem zarządu instytucji jest Joao Bras Jorge


źródło:

Bank Millennium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao we Włodawie
Oddziały
author
Patryk Byczek
12 lipca 2019

Bank Pekao we Włodawie

PKO BP w Jabłonowie Pomorskim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 września 2019

PKO BP w Jabłonowie Pomorskim

Loteria: „Urządź się wygodnie” w Alior Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 lipca 2020

Loteria: „Urządź się wygodnie” w Alior Banku

Deutsche Bank w Gdańsku
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
15 listopada 2017

Deutsche Bank w Gdańsku

Kardynał pomógł mieszkańcom zadłużonej kamienicy
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
13 maja 2019

Kardynał pomógł mieszkańcom zadłużonej kamienicy

Porównaj