Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

author
Sandra Tessmer
13 maja 2019

Jak wskazują statystyki,  liczba rozwodów w Polsce stale wzrasta. Rozwód nie tylko jest ciężkim przeżyciem dla obu stron oraz dzieci, ale wiąże się również z niemałymi kosztami. Sprawdziliśmy, ile kosztuje rozwód w 2019 roku.

Rozwód – cennik 2019

Przede wszystkim należy pamiętać, że w przypadku ślubu kościelnego, rozwód oznacza zmiany wyłącznie w sferze życia świeckiego. Prawo kanoniczne zaznacza, że osoby rozwiedzione, wobec których nie stwierdzono unieważnienia sakramentu małżeństwa – nadal są małżonkami.

Jeśli jednak nadal decydujemy się na złożenie pozwu rozwodowego, musimy liczyć się z kosztami, jakie nas czekają. Pierwszą grupą wydatków jest już samo założenie sprawy rozwodowej oraz wszystkie następne opłaty sądowe, które będziemy musieli uiścić.

Jeśli składamy pozew rozwodowy, w pierwszej kolejności musimy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Możemy domagać się podziału majątku. Jednak należy pamiętać, że jeśli jesteśmy jedyną stroną, która się tego domaga – czeka nas koszt w wysokości 1000 zł. W przypadku porozumienia ze współmałżonkiem, koszt podziału majątku jest znacznie niższy. Strony zapłacą łącznie 300 zł.

Jedyną z rzeczy, które może orzec sąd, jest eksmisja jednego z małżonków. W takim przypadku strona nieeksmitowana jest zobowiązana do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. 

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to najbardziej korzystna opcja dla obu stron oraz jednocześnie najczęściej wybierana forma rozwodu. W przypadku tego typu rozwodu, znacznie zmniejszają się jego koszta. Jedyną opłatą, jaką należy ponieść jest opłata od pozwu w wysokości 600 zł, której połowa zostanie zwrócona po postępowaniu.

Jeśli obie strony chcą podziału majątku, zobowiązane są do zapłacenia łącznej kwoty 300 zł, jednak wtedy strony muszą dojść do pełnego porozumienia, co do wszelkich kwestii, dotyczących podziału majątku: składu majątku wspólnego oraz konkretnego sposobu podziału.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Ten typ zakończenia związku małżeńskiego jest największą oszczędnością pieniędzy oraz czasu. Jeśli obie strony dochodzą do porozumienia w kwestii rozwodu, jedyna obowiązująca kwota to opłata sądowa w wysokości 600 zł. Oprócz tego unikniemy długiej współpracy z pełnomocnikiem, jeśli z usług takiego korzystamy.

Całkowite zakończenie małżeństwa poprzez rozwód za porozumieniem stron, to ok. 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Ile kosztuje podział majątku przy rozwodzie?

Jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, pozostaje im jedynie droga sądowa. W takim przypadku należy złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty za złożenie wniosku.

Opłata za złożenie wniosku jest stała i wynosi 1000 zł, jednak w przypadku zgodnego wniosku – 300 zł. Opłata od wniosku głównego to jednak nie wszystkie wydatki, z jakimi możemy się spotkać. Podczas podziału majątku przeważnie mamy również do czynienia z problemem zniesienia współwłasności nieruchomości, a to wiąże się z kosztami opinii biegłych.

Koszty jednej opinii biegłego sądowego w sprawie mogą wynosić ok. 2-3 tysiące złotych. Wszystko zależy od nakładu pracy biegłego i ilości poświęconego przez niego czasu. Nie można jednak założyć z góry, że wystarczy tylko jedna opinia.

Jeśli dochodzi do podziału fizycznego nieruchomości, konieczne mogą okazać się opinie biegłego geodety (w przypadku działki) bądź biegłego ds. budownictwa i architektury, jeśli mówimy o podziale mieszkania i pracach adaptacyjnych.

Jeśli mowa o spłacie przez jednego ze współwłaścicieli na rzecz drugiego i przejęcie przez niego całości nieruchomości, konieczna z pewnością będzie opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości.

W razie sporu stron odnośnie tego, jaka jest wartość ruchomości, na przykład samochodu, możliwa jest również opinia biegłego rzeczoznawcy także w tym zakresie. W takim przypadku jednak lepiej dojść do porozumienia, ponieważ koszty biegłego mogą przewyższyć koszty ruchomości.

Dodatkowo, należy liczyć się z możliwym kosztem obciążenia strony kosztami pozyskania zaświadczeń z banku o stanie kont bankowych czy innej korespondencji urzędowej, która jest związana ze sprawą. W tym przypadku należy się liczyć z kosztem kilkudziesięciu złotych.

Ile kosztuje adwokat lub radca prawny?

Obecność pełnomocnika podczas sprawy rozwodowej nie jest obowiązkowa, jednak ze względu na specyfikę tych spraw strony często korzystają z pomocy profesjonalnych prawników.

Koszty pełnomocnika z wyboru są ustalane w indywidualnej umowie z kancelarią. Na rynku prawniczym koszty udziału w sprawach rozwodowych są bardzo zróżnicowane, jednak kwota zależy od typu sprawy – inna będzie podczas orzekania o winę, inaczej w momencie rozwodu za porozumieniem stron. Wpływ ma również to, jak długo sprawa ma się toczyć, ilość dowodów w sprawie i poziom skomplikowania całej rozprawy.

Stawka z rozporządzenia

Można jednak podać minimalne stawki adwokackie, jakie przewidział Minister Sprawiedliwości w rozporządzaniu w sprawie opłat za czynności adwokackie z 22.10.2015 roku. Wynagrodzenie minimalne dla adwokata w sprawie o rozwód bez orzekania o winie wynosi obecnie 720 złotych. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie – 1080 złotych.

Są to stawki minimalne, ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jednak nie odzwierciedlają one realnych kosztów, jakie możemy ponieść podczas współpracy z pełnomocnikiem.

Zwrot kosztów rozwodu

Jeśli sąd przychyli się do wniosku jednej ze stron, ta strona może złożyć wniosek o całkowity lub częściowy zwrot poniesionych kosztów. W takim przypadku wszystkie koszty pokrywa strona przegrana. Zobowiązana jest do zapłacenia opłat sądowych oraz kosztów adwokackich pod warunkiem, że nie wynoszą one więcej niż 2160 zł.

Strona przegrana będzie zobowiązana do opłacenia pełnomocnika, jednak przeważnie następuje zwrot stawki, wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Nie opłaci kosztów, realnie poniesionych przez stronę.  Nie ponosi również kosztów opłacenia biegłych.

Co ważne, w przypadku, jeśli sąd oddali w całości wniosek rozwodowy, strona wnosząca będzie musiała zwrócić koszta poniesione przez drugą stronę sporu. Jeśli natomiast dochodzi do rozwodu z winy obu stron bez orzekania o winie, bardzo często dochodzi do wzajemnego zniesienia kosztów. W takim przypadku strony nie zwracają sobie opłat za postępowanie.

Jeśli chodzi o opłatę sądową od pozwu, również można odzyskać pewną część wpłaconych pieniędzy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, strona pozwana jest zobowiązania po postępowaniu zwrócić powodowi kwotę w wysokości 150 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty od pozwu.

Oprócz tego zobowiązany jest jeszcze do zwrócenia pozostałej kwoty Sądowi. Kwota ta wynosi 300 zł. Gdy jednak nie dochodzi do rozwodu bez orzekania o winie, opłatą obciążeni zostaną obie strony po 300 zł. Jeśli decyzją sądu winą obarczone są obie strony, bądź małżonek winny rozkładu pożycia w całości.

Zwolnienie z opłat sądowych

Strona składająca pozew o rozwód, już w momencie złożenia wniosku. Może dołączyć dodatkowe pismo z prośbą o zwolnienie z opłat sądowych. Ma to na celu umożliwienie rozwodu osobom, które nie są w stanie podołać finansowo kosztom.

Zgodnie z art. 102 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wniosek o zwolnienie z kosztów opłat sądowych może złożyć każda osoba fizyczna. Musi jednak złożyć zaświadczenie, z którego wynika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

Wniosek o zwolnienie będzie podlegał rozpatrzeniu przez sąd. Sąd rozważy go, opierając się o informacje na temat stanu majątkowego, który powinien zostać przedstawiany w oświadczeniu, złożonym przez osobę fizyczną.

W sytuacji, gdy poniesienie ciężarów finansowych procesu nie będzie prowadzić do uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny, wtedy  wniosek może zostać oddalony, a strona wezwana do uiszczenia opłaty.

Rozwód – o czym należy pamiętać?

Poniżej przedstawiamy kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać, decydując się na wzięcie rozwodu:

 • Do rozwodu należy się przygotować;
  Należy pamiętać, żeby odstawić na bok wszystkie negatywne emocje i skupić się na przyziemnych sprawach, chociażby o dokładnej wiedzy o wspólnym majątku czy zgromadzeniu dowodów przy orzekaniu o winie.
 • Zabezpieczenie finansowe;
  Trzeba pomyśleć o takich kosztach, jak: czynsz, opłaty licznikowe, opłaty za media, telefon, Internet, spłaty kredytów czy paliwo lub bilet miesięczny. Najlepiej przeanalizować wydatki z ostatniego kwartału. W ten sposób można uniknąć niespodziewanego kryzysu finansowego.
 • Dobrze jest przygotować listę;
  Jeśli wybieramy się do prawnika lub decydujemy się na rozmowę ze współmałżonkiem, dobrze jest przygotować listę, na której zawrzemy wszelkie pytania czy nurtujące nas sprawy. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego stresu, związanego z niedopowiedzeniami, które mogą powiedzieć się w trakcie rozprawy.
 • Warto zatrudnić adwokata;
  Emocje nie są najlepszym doradcą, dlatego też warto zatrudnić adwokata, który będzie reprezentował nas w sądzie. Prawnik jest osobą niezaangażowaną emocjonalnie, dzięki czemu może być bardziej obiektywna.
 • Doręczenie pełnomocnego wyroku sądowego;
   Posiadając takie orzeczenie, kobieta może powrócić do nazwiska panieńskiego. W tym celu powinna się udać do Urzędu Stany Cywilnego i złożyć stosowny. Należy dokonać jednak tego w terminie do 3 miesięcy od rozwodu.

Podsumowanie

Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym  warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Przed złożeniem pozwu rozwodowego, warto dokładnie przemyśleć decyzję, jaką podejmujemy. Wejście na drogę sądową, zawsze będzie wiązało się ze stresem.

Rozwód – pytania i odpowiedzi


Zdecydowałem/łam się na rozwód z pomocą pełnomocnika. Ile będzie kosztował mnie prawnik?

Koszty pełnomocnika z wyboru są ustalane w indywidualnej umowie z kancelarią. Na rynku prawniczym koszty udziału w sprawach rozwodowych są bardzo zróżnicowane, zależą od wielkości miasta, ilości mieszkańców oraz kancelarii w danej miejscowości.

Kwota zależy od typu sprawy – inna będzie podczas orzekania o winę, inaczej w momencie rozwodu za porozumieniem stron. Wpływ ma również to, jak długo sprawa ma się toczyć, ilość dowodów w sprawie i poziom skomplikowania całej rozprawy. Jeśli zdecydujemy się na prawnika z urzędu, jego stawka wyniesie 720 zł podczas rozwodu bez orzekania o winie lub 1080 zł podczas orzekania.


Czy złożenie pozwu o rozwód jest jednoznaczne z zakończeniem małżeństwa?

Nie, złożenie pozwu nie jest równoznaczne z tym, że małżeństwo zostanie rozwiązane. Należy pamiętać, iż Sąd w pierwszej kolejności zbada czy nie ma przesłanek do odmowy rozwiązania małżeństwa. Podstawą jest udowodnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, a także brak więzi emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej.


Czy Sąd zajmuje się podziałem majątku?

Jeśli zostanie zgłoszony wniosek w tej sprawie. Sąd może zająć się podziałem majątku pod warunkiem, że nie wydłuży to znacznie czasu trwania postępowania. Zwykle jednak Sąd orzeka o podziale majątku po złożonym przez małżonków zgodnym wniosku. Należy pamiętać, że wniosek o podział majątku jest dodatkowo płatny i jego koszt to 1000 zł.


Czy Sąd zajmuje się podziałem kredytów?

Nie, Sąd w postępowaniu nie zajmuje się podziałem kredytów.


Z jakimi kosztami można spotkać się składając wniosek o rozwód?

Jeśli składamy pozew rozwodowy, w pierwszej kolejności musimy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Możemy domagać się podziału majątku. Jednak należy pamiętać, że jeśli jesteśmy jedyną stroną, która się tego domaga – czeka nas koszt w wysokości 1000 zł. W przypadku porozumienia ze współmałżonkiem, koszt podziału majątku jest znacznie niższy. Strony zapłacą łącznie 300 zł.

Jedyną z rzeczy, które może orzec sąd, jest eksmisja jednego z małżonków. W takim przypadku strona nieeksmitowana jest zobowiązana do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Tomaszowie Mazowieckim
Oddziały
author
Patryk Byczek
12 lipca 2019

Bank Pekao w Tomaszowie Mazowieckim

Polacy boją się o swój domowy budżet
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
04 kwietnia 2021

Polacy boją się o swój domowy budżet

Jak zamknąć konto w Idea Banku?
Banki
author
Dominika Sobieraj
05 września 2018

Jak zamknąć konto w Idea Banku?

ING Bank Śląski w Kołobrzegu
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
07 czerwca 2019

ING Bank Śląski w Kołobrzegu

Uproszczony proces pożyczkowy w Moim ING
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
16 grudnia 2019

Uproszczony proces pożyczkowy w Moim ING

U-RODZINY 2019 pod patronatem BNP Paribas
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
17 października 2019

U-RODZINY 2019 pod patronatem BNP Paribas

Porównaj