Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2019?

Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2019?

author
Dominika Byczek
17 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Zaciągnięcie pożyczki wiąże się zawsze z koniecznością jej spłaty. W wielu firmach pierwsza pożyczka jest darmowa, ale za kolejną trzeba zapłacić już więcej niż się pożyczyło. Za opóźnienie w spłacie każdy pożyczkodawca ma prawo nałożyć karne odsetki.

Spis treści

 1. Odsetki ustawowe – co to jest
 2. Odsetki za opóźnienie a odsetki kapitałowe
 3. Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2019?
 4. Kto określa odsetki ustawowe?
 5. Wzór na odsetki ustawowe
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Podsumowanie

Odsetki ustawowe – co to jest? 

Odsetki ustawowe to wysokość stawek oprocentowania przyjmowana wtedy, kiedy dana umowa takiej liczby jasno nie wskazuje. Najbardziej popularną formą odsetek ustawowych są odsetki za opóźnienie. Jest to jedna z podstawowych form zadośćuczynienia za opóźnienie w spłacie długu. Takie odsetki są wierzycielowi gwarantowane z tytułu obowiązującego obecnie prawa. Odsetki ustawowe należą się wszystkim, wobec których dług jest spłacany nieterminowo.

Zadośćuczynienie finansowe za zwłokę w spłacie długu jest nazwane “odsetkami ustawowymi za opóźnienie”, ponieważ w istocie oblicza się je w skali procentowej. Wysokość odsetek ustawowych jest zależna od czasu spóźnienia i wysokości zaległej kwoty.

Co więcej – przepisy prawa cywilnego wskazują także jasno maksymalne stawki odsetek ustawowych. Oznacza to, że nikt nie może naliczyć dłużnikowi wyższej kwoty odsetek karnych, niż przewiduje to ustawa. Progi maksymalne na ten rok podajemy w punkcie Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2019?

Ustalenie maksymalnych progów ma zapobiegać przekraczaniu prawa przez wszystkich pożyczkodawców. Jest to zatem forma ochrony dla pożyczkobiorców, ponieważ nikt nie może od nich żądać za karę kwoty wyższej niż wskazana w kodeksie cywilnym.

Odsetki za opóźnienie a odsetki kapitałowe 

Istnieją dwa podstawowe typy odsetek ustawowych:

 1. Odsetki kapitałowe
 2. Odsetki za opóźnienie

Znacząco różnią się one od siebie i są płacone w zupełnie innych okolicznościach.


ODSETKI KAPITAŁOWE

Ta nazwa oznacza najpopularniejsze odsetki naliczane od – jak sama nazwa wskazuje – pożyczanego kapitału. Wszystkie pożyczki poza darmowymi charakteryzują się tym, że do kwoty spłaty dodatkowo są doliczane:

 • odpowiedni procent kwoty pożyczki w skali roku (odsetki kapitałowe),
 • prowizje pożyczkodawcy (koszt wykonania umowy i innych usług),
 • inne (na przykład opłaty ubezpieczenie kredytu/pożyczki).

Każda pożyczka lub kredyt ma ustalone konkretne oprocentowanie i nie jest ono zależne od ustawowej wysokości odsetek kapitałowych. Te mają zastosowanie głównie wtedy, kiedy odsetki na dłużnika nakłada sąd (bierze wtedy pod uwagę właśnie wysokość odsetek ustawowych).

Jak obliczyć wysokość ustawowych odsetek kapitałowych?

Do aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP należy dodać 3,5%. W 2019 roku stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%, a zatem wysokość ustawowych odsetek kapitałowych wynosi 5%.


ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE

Są to odsetki naliczane w przypadku niespłacenia długu (lub części długu) na czas. Pożyczkodawca zawsze nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie, ale ustalona przez niego wysokość kary nie może być wyższa niż ustawowe odsetki maksymalne. Ustawową wysokość odsetek za opóźnienie bierze się także pod uwagę wtedy, kiedy nie została ona określona w umowie.

Jak obliczyć wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie?

Do aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP (1,5%) dodajemy 5,5%. Ustawowa wysokość odsetek za opóźnienie wynosi zatem w 2019 roku 7%.


ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Istnieje także specjalny typ odsetek ustawowych ustalany dla transakcji handlowych. Bierze się go pod uwagę przy transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Jak obliczyć wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Do aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP (1,5%) dodajemy 8%. Ustawowa wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi zatem w 2019 roku 9,5%.

Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2019? 

Odsetki ustawowe na rok 2019 podajemy w dwóch wysokościach:

 • STAWKA ODSETEK – ta, która jest przyjmowana, jeżeli w umowie nie wskazano inaczej,
 • MAKSYMALNA STAWKA ODSETEK – ta, która nie może być przekroczona w żadnej umowie.

Kto określa odsetki ustawowe? 

Odsetki ustawowe określają zasady prawa. Każdy typ odsetek reguluje odpowiednia podstawa prawna.

Odsetki kapitałowe regulowane są przez artykuł 359 Kodeksu cywilnego.

§

PODSTAWA PRAWNA

§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Odsetki za opóźnienie są natomiast regulowane przez artykuł 481 Kodeksu cywilnego.

§

PODSTAWA PRAWNA

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Wzór na odsetki ustawowe 

Wzór na obliczenie wysokości odsetek ustawowych jest bardzo prosty. Nie trzeba stosować żadnych gotowych kalkulatorów internetowych. Wystarczy pomnożyć kwotę zaległości przez liczbę dni, w których zwlekamy ze spłatą i ten wynik pomnożyć przez ustawową wysokość stawki. Nasz wynik dzielimy przez 365 (dni) i otrzymujemy wysokość należnej kwoty.

Wzór wygląda zatem następująco:

Za wysokość stawki przyjmuje się wskazane powyżej stawki procentowe aktualne w danym roku. W 2019 roku są to:

 • 5% w przypadku odsetek kapitałowych,
 • 7% w przypadku odsetek za opóźnienie,
 • 9,5% w przypadku handlowych odsetek za opóźnienie.

Pytania i odpowiedzi 

Czy firma pożyczkowa może nałożyć na dłużnika procent wyższy, niż zakłada to wysokość maksymalnych odsetek ustawowych?

Nie, żadna firma pożyczkowa ani kredytodawca nie może ustanowić wyższego oprocentowania.

Kto ogłasza wysokość odsetek ustawowych?

Od 2016 roku za ogłaszanie wysokości odsetek ustawowych odpowiedzialny jest Minister Sprawiedliwości. Publikuje on tę informację w formie obwieszczenia.

Czy we wzorze można przyjąć liczbę 366 dni, jeżeli rok rzeczywiście tyle ma?

Nie, we wzorze na obliczenie wysokości odsetek ustawowych zawsze przyjmujemy liczbę 365 dni.

Od jakiej daty nalicza się odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe nalicza się od pierwszego dnia po upływie terminu płatności. Za termin kończący okres naliczenia traktuje się natomiast dzień, w którym spłacono dług.

Podsumowanie 

 1. Ustalone przez kodeks cywilny przepisy stanowią ochronę dla pożyczkobiorców, ponieważ nikt nie może zażądać od nich kwoty wyższej niż wskazano to w przepisach.
 2. Istnieją dwa typy odsetek ustawowych: odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie.
 3. Wysokość odsetek w umowie może być maksymalnie dwa razy wyższa niż wysokość odsetek ustawowych.
 4. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następnego po ostatecznym terminie spłaty.
 5. Do ustalenia aktualnej wysokości stawki odsetek ustawowych konieczna jest znajomość aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Tenia
Tenia
2020-11-13 14:07:18

Miałam termin 14.10 do zapłaty fA ,przelew został wysłany elekteronicznie 14.10,energa naliczyła mi odsetki twierdząc,że termin jest kiedy oni zaksięgują.Proszę podać jaki termin się liczy?kiedy ja wysyłam przelew,czy pani księgowa kiedy zaksięguje.

Podobne artykuły

Pożyczki Chełm

Czy poszukujesz najkorzystniejszej oferty pożyczki w Chełmie? Zapoznaj się z rankingiem pożyczek online, gdzie możemy uzyskać nawet do 200 000 zł, spłacając je w okresie do 10 lat. Środki są dostępne natychmiastowo.

author
Patryk Byczek
28 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile kosztuje badanie kleszcza?

Kleszcze mogą być nosicielami niebezpiecznych dla człowieka chorób, które w początkowej fazie mogą nie być wykrywalne. Sprawdziliśmy, ile kosztuje badanie kleszcza.

author
Sandra Tessmer
10 lipca 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

ING Bank Śląski w Opolu

NG Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Dwie placówki banku mieszczą się w Opolu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówek.

author
Dominika Byczek
12 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Jak wyglądają czynności terenowe komornika w praktyce?

Z problemem zadłużenia boryka się coraz więcej Polaków. Liczba postępowań egzekucyjnych rośnie z roku na rok, ale komornik sądowy to jeszcze nie koniec świata. Należy jednak pamiętać, że egzekucja nie jest działaniem całkowicie „bezbolesnym”. Odpowiednie podejście każdej ze stron postępowania może uczynić ją sprawną i jak najmniej uciążliwą.

author
Dominika Byczek
01 lipca 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą w mBanku

mBank poinformował w komunikacie prasowym, że Klienci instytucji mogą już korzystać z kredytu hipotecznego, którego oprocentowanie (stałe) nie ulegnie zmianie przez okres pięciu lat. Z oferty mogą skorzystać zarówno obecni, jak i nowi Klienci. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
03 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pośrednik mieszkaniowy oszukiwał przy licytacjach komorniczych

Znane są metody oszustwa “na wnuczka”, “na policjanta”, a nawet “na operatora sieci energetycznej”. Okazuje się jednak, że oszuści podejmują się także próby oszustwa “na pośrednika”. Przekonali się o tym Klienci, którzy stracili kilkadziesiąt tysięcy złotych, ponieważ powierzyli je oszustowi podającemu się za pośrednika w licytacjach komorniczych.

author
Dominika Byczek
02 maja 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj