Zmiany w zarządzie KNF

Zmiany w zarządzie KNF

author
Patryk Byczek
01 lutego 2019

Zaszły zmiany w zarządzie Komisji Nadzoru Finansowego. Na wniosek przewodniczącego KNF premier RP Mateusz Morawiecki odwołał obecnych i powołał nowych zastępców przewodniczącego – poinformowała KNF w oficjalnym komunikacie.

Premier z dniem 30 stycznia 2019 roku odwołał z funkcji zastępcy przewodniczącego Andrzeja Diakonowa, natomiast Marcin Pachucki odejdzie 10 marca 2019 roku. Jednocześnie od 4 lutego i 11 marca 2019 roku funkcję przewodniczących KNF będą pełnili kolejno Małgorzata Iwanicz-Drozdowska i Rafał Mikusiński.

Nowi zastępcy przewodniczącego KNF

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Pierwszym nowym zastępcą przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego będzie prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Obejmie ona swoją funkcję 4 lutego 2019 roku. Iwanicz-Drozdowska będzie sprawowała nadzór nad sektorem bankowym, SKOKów i Instytucji Płatniczych. Przyszła zastępczyni przewodniczącego jest cenioną ekspertką z dziedziny:

sieci bezpieczeństwa finansowego,
kryzysów finansowych,
analizy działalności banków,
ryzyka bankowego,
restrukturyzacji banków.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest absolwentką warszawskiej Głównej Szkoły Handlowej, w której w roku:

1997 uzyskała tytuł naukowy doktora,
2001 uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego,
2009 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Obecnie w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Finansów kieruje Katedrą Systemu Finansowego.W okresie naukowej kariery stała się autorką 160 publikacji naukowych. Ponadto Pani Iwanicz-Drozdowska brała udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w projektach badawczych.

Dodatkowo jest stypendystką:

– Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998 rok),
– Georgetown University (1999 rok).

W 2006 roku Iwanicz-Drozdowska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za działalność naukową i dydaktyczną. W 2007 i 2018 roku otrzymała kolejno Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Rafał Mikusiński

Drugim nowym zastępcą, który obejmie swoją funkcję 11 marca 2019 roku będzie Rafał Mikusiński. Będzie on sprawował nadzór nad rynkiem kapitałowym, z którym związany jest od 1991 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Organizacji i Zarządzania. Jest pełnoprawnym maklerem papierów wartościowych. Idąc w tym kierunku ukończył kursy dla analityków papierów wartościowych z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Mikusiński swoją karierę zaczynał w biurze maklerskim CDM Pekao SA. Ponadto w latach 1994-1996 pomagał w budowaniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce. Zajmował wówczas stanowisko specjalisty do spraw inwestycji własnych. Jego kolejnym stanowiskiem w latach 1997-1999 było zarządzanie portfelami ubezpieczeniowymi takich spółek, jak:

AGF Ubezpieczenia,
Ubezpieczenia na Życie.

W połowie 1999 roku Mikusiński zarządzał podstawową analizą ekonomiczną, płynnością OFE oraz portfelami instrumentów dłużnych w Amplico PTE. W tej samej firmie w 2004 roku pełnił obowiązki dyrektora działu inwestycji, natomiast w 2008 roku dołączył do zarządu przedsiębiorstwa. Od połowy 2009 roku był wiceprezesem zarządu, a pod koniec 2010 roku objął stanowisko prezesa zarządu.

W 2014 roku Mikusińskiego powołano na członka zarządu MetLife, gdzie jako dyrektor inwestycji odpowiadał za obszar inwestycji.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. Obecnie Przewodniczącym KNF jest Jacek Jastrzębski.

Zadaniami KNF są ponadto:

– podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego,
– prowadzenie czynności służących rozwojowi rynku finansowego oraz jego konkurencyjności,
– podejmowanie działań edukacyjno informacyjnych odnośnie działania rynku finansowego,
– przygotowywanie projektów aktów prawnych w kwestii sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym,
– inne zadania określone ustawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Druga pożyczka w Vivus
Pożyczki
author
Patryk Byczek
13 marca 2023

Druga pożyczka w Vivus

Większe emerytury w 2017
Wpisy
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
29 września 2016

Większe emerytury w 2017

Alior Bank w Otwocku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 maja 2019

Alior Bank w Otwocku

Bank Pekao w Biskupcu
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 lipca 2019

Bank Pekao w Biskupcu

Kim jest pokolenie Xennialsów
Blog
author
Aneta Jankowska
27 kwietnia 2018

Kim jest pokolenie Xennialsów

Inbank kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
04 kwietnia 2023

Inbank kontakt infolinia

Porównaj