2018 to kolejny rok zmian finansowych. Po wzroście kwoty minimalnej i stawki godzinowej czeka nas także podwyżka małego ZUSu. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 02.12.2017
Udostępnij:

"Mały ZUS", czyli preferencyjne, niższe składki ZUS, może opłacać każdy przedsiębiorca przez pierwsze dwa lata swojej działalności. Nowo otwarta firma musi być jednak jedyną formą działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy w czasie ostatnich 60 miesięcy.  

"Prawo do ulgowych składek przysługuje jedynie przez ograniczony czas, czyli 24 pełne miesiące kalendarzowe. Po okresie ulgowym przedsiębiorca musi zdecydować, czy kontynuuje działalność na zasadach ogólnych (tzw. pełny ZUS) czy likwiduje lub zawiesza działalność" – tłumaczy Krystyna Michałek, która jest regionalnym rzecznikiem ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Mały ZUS w 2018 

Ubezpiecznie społeczne: 200,16 zł, w tym

– 122,98 zł składki emerytalnej (19,52 proc. z 630 zł)
– 50,4 składki rentowej (8 proc. podstawy)
– 15,44 zł składki chorobowej (2,45 proc. podstawy)
– 11,34 zł. składka wypadkowej (1,8 proc. podstawy)
 

Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł

RAZEM MAŁY ZUS: 520,10 zł 

Podstawą do obliczenia wysokości składek małego ZUSu jest kwota 30% minimalnego wynagrodzenia określonego dla danego roku. Od pierwszego stycznia 2018 roku kwota minimalna wzrasta z 2000 zł do 2100 zł. Kwota będąca podstawą do obliczenia składek ZUS wyniesie zatem 630 zł. 
 

NOWY PROJEKT RZĄDU

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, poinformowała o tym, że do rządu został właśnie skierowany nowy projekt dotyczący ZUS-u odprowadzanego przez małe firmy. Według tej propozycji przedsiębiorca, który nie uzyskuje w wyniku pracy równowartości dwuipółkrotności najniższej krajowej, będzie opłacał obniżoną składkę. Dotyczyć to ma zatem tych, których zarobki brutto nie przekroczą 5250 zł brutto. Jeżeli natomiast zarobki przedsiębiorcy nie przekroczą 2500 zł, jego składki mają być nie większe jak 800 zł. Stawki te miałyby obowiązywać przedsiębiorców po zakończeniu okresu dwóch lat płacenia małego ZUS-u.
 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 

Co to jest "mały ZUS"? 

Mały ZUS, czyli pomniejszone składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to zachęta dla młodych przedsiębiorców do prowadzenia własnej działalności. Przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej mogą oni odprowadzać dużo niższe składki, niż pozostali przedsiębiorcy. Zniżka ta dotyczy ubezpieczenia społecznego, które jest obowiązkowe dla wszystkich. Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają obniżeniu i obecnie zarówno w małym ZUSie, jak i w pełnym ZUSie wynoszą 297,28 zł. Ponadto przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych stawek ZUS nie muszą również opłacać Funduszu Pracy.

Komu przysługuje "mały ZUS"? 

Mały ZUS przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, którzy zakładają nową jednooosobową działalność gospodarczą. Warunkiem dodatkowym jest jeszcze nieposiadanie żadnej innej działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy poprzedzających założenie nowej działalności. Niższe składki ZUS obowiązują przez pierwsze 24 miesiące funkcjonowania działalności gospodarczej.

Ile wynosiły składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku? 

Podstawą do wyliczenia stawek ZUS była kwota 600 zł, a zatem składki wynosiły odpowiednio:
 

Ubezpiecznie społeczne: 190 zł, w tym
– 117,2 zł składki emerytalnej (19,52 proc. z 600 zł)
– 48,00 zł składki rentowej (8 proc. podstawy)
– 14,70 zł składki chorobowej (2,45 proc. podstawy)
– 10,80 zł. składka wypadkowej (1,8 proc. podstawy)

Ubezpieczenie zdrowotne: 297,28 zł

Komentarze