Państwo polskie dba o to, by odpowiednio aktywizować swych obywateli pod względem zawodowym. Wszyscy Ci, którzy z racji wieku czy sytuacji życiowej mają problem ze znalezieniem zatrudnienia, mogą liczyć na przyznanie stażu z Urzędu Pracy. W dzisiejszym artykule sprawdzamy szczegóły dotyczące tejże oferty.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 20.02.2020
Udostępnij:

Spis treści

1. Staż z Urzędu Pracy – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Dla kogo staż z Urzędu Pracy?
4. Wynagrodzenie za staż z Urzędu Pracy.

Staż z Urzędu Pracy – co to jest?

Staż z Urzędu Pracy to jedna z ustawowo przewidzianych form parazatrudnienia, dzięki której bezrobotny ma możliwość doszkolenia się w interesującym go obszarze zawodowym. Staże tego typu oferowane są przez Urząd Pracy (PUP), a korzystać z nich mogą osoby pozostające bez stałego zatrudnienia (o ile posiadają oficjalny status osoby bezrobotnej, czyli są zarejestrowane w PUP).

Staż z Urzędu Pracy jest co do zasady finansowany dzięki Funduszowi Pracy lub ze środków unijnych – wszystko to na mocy umowy podpisanej pomiędzy pracodawcą a starostą powiatowym. Pod tym względem staż z Urzędu Pracy różni się od tak zwanych staży czy praktyk w prywatnych przedsiębiorstwach – wszak firmy te samodzielnie finansują, rekrutują i zatrudniają bezrobotnych wedle indywidualnie ustalonych zasad.

Dzięki stażom z Urzędu Pracy bezrobotny ma możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Co równie ważne, za czas odbywania stażu otrzymuje on stosowne wynagrodzenie. Standardowy czas przebywania na stażu z Urzędu Pracy wynosi 3 miesiące. Istnieje jednak szansa na wydłużenie okresu stażowego do 6 miesięcy w przypadku osób po 30. roku życia, a do 12 miesięcy w przypadku osób do 30. roku życia. 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, który reguluje kwestię przeprowadzania stażów zawodowych przez powiatowe urzędy pracy, jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem czerwca 2006 roku. Od tamtego czasu był on kilkukrotnie nowelizowany, a jego treść (z późn. zm.) znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 99 na rok 2004, pod pozycją 1001.

Podstawowa definicja stażu zawarta w ustawi brzmi następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Katalog pojęć ustawowych

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
[…]
34) stażu – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;

Źródło: Dz.U.2019.0.1482 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przywileje stażysty zostały natomiast opisane w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 53. Skierowanie do odbycia stażu

6. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku […] wypłacane przez starostę; […] Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
7a. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Źródło: Dz.U.2019.0.1482 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dla kogo staż z Urzędu Pracy?

Głównym kryterium obowiązującym w przypadku aplikacji na staż z Urzędu Pracy jest aktywność zawodowa kandydata. Staże z powiatowych urzędów pracy przeznaczone są jedynie dla osób nieposiadających zatrudnienia, które uzyskały oficjalny status osoby bezrobotnej. Z treści przywołanej wyżej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika natomiast, iż bezrobotnym jest osoba, która przed rejestracją w Urzędzie Pracy była zatrudniona nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy na terytorium Rzeczpospolitej.

Osoba starająca się o staż z Urzędu Pracy musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Nie może ona prowadzić działalności gospodarczej, posiadać prawa do emerytury lub renty, a co równi istotne, nie może uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Oznacza to, iż o miejsce na stażu z PUP nie można się ubiegać jako student pobierający naukę w trybie dziennym. Staż zostanie przyznany, jeśli nauka pobierana jest w: 

  • szkole dla dorosłych,
  • branżowej szkole II stopnia,
  • szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  • szkole wyższej, o ile mowa o studiach niestacjonarnych.

 

Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek dla bezrobotnych: https://www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-dla-bezrobotnych-ranking/

 

Wynagrodzenie za staż z Urzędu Pracy

Niestety staż z Urzędy Pracy nie stanowi formy zatrudnienia. Wszystko dlatego, że w ramach zawartej umowy nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a firmą, w której staż się odbywa – tak zarządził ustawodawca. Niemniej jednak za każdy miesiąc odbywania stażu wykonawca otrzymuje wypłatę, a dokładniej stypendium pieniężne od państwa.

§

PODSTAWA PRAWNA

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku […] wypłacane przez starostę […]. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.


Art. 53., ust.6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jak wynika z wyżej przytoczonej podstawy prawnej, kwota stypendium dla bezrobotnych jest bezpośrednio uzależniona od stawki zasiłku obowiązującej w danym roku. Od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku stypendium wypłacane wynosi dokładnie 1033,68 złotych miesięcznie.


Sprawdź, ile wyniesie najmniejsza krajowa w 2020 roku.

Komentarze (16)

U nas tez dostaje to pracownik plus wypłatę

Staż to forma szkolenia a nie zatrudnienia więc nie można wymagać takiej samej wypłaty jak za pracę o umowę. Staż ma na celu podniesienie kwalifikacji w celu dalszego poszukiwania pracy. Nie wiem czy do końca to każdy rozumie

Chyba u was tak tylko u nas to 1000 pracownik na konto dla siebie plus od pracodawcy z 3400 netto jak normalny pracownik ta sama stawka i się z czymś takim spotkałem a w jednym na 10 spotkałem się ze do sklepu cwaniara brała i po 6mc zwalniała stażystów, po co idziecie na taki staz kto wam każe, wiec na co się zgodzicie to będziecie mieć

Prawda, na stażu jesteś wykorzystywany/a do maksimum a pieniądze z tego żadne, na dodatek pracujesz za grosze do 6 miesięcy otrzymujesz tylko zagwarantowane pełne 3 miesiące zatrudnienia na najniższa krajową i do widzenia .

Tomasz Gniewosz, 23 czerwca 2020 o 19:51

Miesiąc w urzędzie zarejestrowany czy mogę na staż iść?

a to kwota netto czy brutto

Czy można na stażu pracować po 4 h ? Od kogo to zależy ?

1033.70 za starz minus podatek na ubezpieczenie zdrowotne to dostaje na rękę 940 zl

Jestem w szoku ,że jeszcze taki wyzysk ma miejsce… smutne 🙁

Kasia Nowak: są tacy długotrwale bez pracy co i czymś takim nie pogardzą. Lepiej mieć co miesiąc na koncie około 850 PLN netto (2020 r.) niż zero.

To nie są rzarty ,zasówajac 8/9 h przez 6 dni w tygodniu dostaje 1033.70 zł . A obowiązki mam takie same jak jak ci którzy dostają 2600 zł!!!

Na stażu jesteś wykorzystywana MAKSYMALNIE za minimalne pieniądze a inni odpoczywają i otrzymują nagrody. Oddałam całe swoje serce i nie otrzymałam pracy dlaczego ? brak znajomości . za to otrzymał ją ktoś mierny KRĘTACTWOI TYLE.

Dzień dobry
Ile wynosi wynagrodzenie do reki za staż dla osoby po 30roku życia?

Jestem tydzień zarejstrowana, czy mogę już skorzystać ze stazu, bo nadarza sie okazaj w biurze na moim osiedlu

To kwota brutto

1033.70 wydaje mi się że to są śmieszne pieniądze i nic dziwnego że nikt nie chce iść na staz