Ile zarabia endokrynolog?

Ile zarabia endokrynolog?

author
Sandra Tessmer
28 sierpnia 2019

Endokrynolog to lekarz, który zajmuje się w swojej specjalizacji gospodarką hormonalną. Sprawdziliśmy, ile zarabia endokrynolog.

Ile zarabia endokrynolog?

Endokrynologia to dziedzina medycyna, obejmująca obszarem swoich zainteresowań ludzkie gruczoły i hormony oraz wszelkie zaburzenia w ich poprawnym funkcjonowaniu. W praktyce najczęściej spotykanym zastosowaniem endokrynologii jest diagnozowanie i leczenie chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki mózgowej, oraz jajników.

Endokrynolog – zarobki

Wynagrodzenia lekarzy endokrynologów rozpoczynają się od 4 000 zł. Średnie wynagrodzenie endokrynologa wynosi 6 300 zł.

Endokrynologia jest deficytową specjalnością, lekarze mogą negocjować indywidualne warunki zatrudnienia z dyrektorami szpitali, wówczas wynagrodzenia sięgają nawet 30 000 zł.

Czym zajmuje się endokrynolog?

Endokrynologia to nauka zajmująca się gruczołami wydzielania wewnętrznego, czyli tymi, które produkują hormony. Hormony to substancje wydzielane do krwiobiegu, oddziałujące na odległe tkanki oraz narządy. Obszarem pracy lekarza endokrynologa są choroby gruczołów: przysadki, tarczycy, przytarczyce, nadnerczy, trzustki, gonad.

W związku z wydłużaniem się długości życia ludzkiego pojawił się problem niedoboru hormonów pojawiający się wraz ze starzeniem organizmu. Lekarze endokrynolodzy zajmują się uzupełnianiem niedoborów hormonalnych u kobiet po okresie menopauzy oraz u mężczyzn z zespołem niedoboru androgenów.

Zakres wiedzy specjalisty endokrynologa jest bardzo szeroki. Musi posiadać wiedzę z zakresu epidemiologii, etiologii, patogenezy, historii naturalnej choroby, profilaktyki, symptomatologii, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz leczenia chorób układu wydzielania wewnętrznego, a także miażdżycy tętnic, otyłości, rozrostów nowotworowych i nienowotworowych gruczołów wydzielania wewnętrznego lub hormonów hormonozależnych innych narządów oraz zaburzeń gęstości mineralnej kości.

Jak zostać lekarzem endokrynologiem

Specjalizację w endokrynologii mogą rozpocząć lekarze posiadający specjalizację II stopnia w chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, medycynie ogólnej, pediatrii lub położnictwie i ginekologii, uzyskaną na podstawie poprzednich przepisów lub lekarze posiadający specjalizację w chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych pediatrii lub położnictwie i ginekologii, uzyskany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społeczne z dnia 25.03.1999 r.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja ds. specjalizacji w endokrynologii. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i ustala listę lekarzy, którzy uzyskają zgodę na rozpoczęcie specjalizacji.

W trakcie trwania specjalizacji lekarz odbywa następujące kursy:

  1. kurs wprowadzający, trwający 1 tydzień,
  2. kursy obowiązkowe, co najmniej jeden kurs doskonalący w każdym roku trwania studiów specjalizacyjnych,
  3. kurs atestacyjny, trwający 4 tygodnie, obowiązkowy dla wszystkich lekarzy odbywających specjalizację w endokrynologii, z wyjątkiem lekarzy, którzy odbywają specjalizację w trybie zatrudnienia etatowego w klinice endokrynologicznej.

Specjalizujący się w endokrynologii, obowiązkowo odbywają również staże kierunkowe, rodzaj staży zależny jest od dotychczasowej specjalizacji lekarza. Lekarz posiadający specjalizację II stopnia odbywa staże trwające łącznie 30 miesięcy. W trakcie studiów specjalizacyjnych lekarz zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w leczeniu chorych z ostrymi i przewlekłymi chorobami endokrynologicznymi, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych.

Ważnym elementem kształcenia są obchody lekarskie, odprawy, zebrania kliniczne i posiedzenia wielodyscyplinarne z udziałem lekarzy innych specjalności. W trakcie kształcenia następuje stopniowy rozwój odpowiedzialności klinicznej lekarza, aż do samodzielnego prowadzenia przez niego diagnostyki i leczenia chorych. W trakcie specjalizacji lekarz ma obowiązek wykonać 170 zabiegów medycznych w zakresie badań ultrasonograficznych oraz biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych.

W czasie odbywania specjalizacji z endokrynologii nie obowiązują dyżury lekarskie. Metodą oceny wiedzy i umiejętności praktycznych są kolokwia zaliczane przez kierownika specjalizacji.

Endokrynolog – założenie własnej firmy

Długi czas oczekiwania na wizytę w państwowych placówkach opieki zdrowotnej skłania pacjentów do korzystania z usług sektora prywatnego. Endokrynolog może pracować w szpitalu, państwowej lub prywatnej przychodni specjalistycznej, lub może otworzyć własną praktykę. Najwięcej lekarzy specjalistów, takich jak endokrynolog, poszukiwanych jest w dużych miastach.

W celu otworzenia prywatnej praktyki specjalistycznej niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu lekarza na ternie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi być wyposażony w niezbędny sprzęt oraz posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz specjalista musi posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, do którego nie wlicza się staż, a także być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej.

Spełnienie tych wszystkich wymagań uprawnia do otworzenia własnej praktyki lekarskiej. Ostatnim etapem w drodze do własnej firmy jest założenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

Endokrynolog – wymagania

Dostęp do wykonywania zawodu lekarza specjalisty otwiera dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej na adekwatnym do wybranej specjalności kierunku. W przypadku studiów medycznych kształcenie trwa aż 6 lat, o rok dłużej niż na większości kierunków humanistycznych, technicznych, czy przyrodniczych.

Prawo wykonywania zawodu, uprawniające do podjęcia praktyki zawodowej otrzymuje się jednak dopiero po ukończeniu tak zwanej specjalizacji (sytuacja podobna jak w przypadku aplikatury prawniczej), która obejmuje praktyki i zajęcia teoretyczne. Po spełnieniu tych dwóch wymogów absolwent otrzymuje tytuł dyplomowanego lekarza w danej specjalności.

Może kontynuować także naukę w ramach specjalizacji II stopnia, lub pozostać w murach uczelni, zdobywając kolejne stopnie naukowe. Osoba zainteresowana pracą w charakterze lekarza musi odznaczać się także określonymi predyspozycjami i cechami personalnymi, takimi jak; odpowiedzialność, cierpliwość, nastawienie na najwyższe dobro pacjenta, etc.

Endokrynolog – warunki pracy i możliwości zatrudnienia

Miejscem pracy lekarza, w zależności od podjętej przez niego specjalności może być przestrzeń prywatnego gabinetu, przychodni publicznej, lub szpitala. Możliwości zatrudnienia dla dyplomowanych lekarzy gwarantują wymienione wyżej placówki prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Podsumowanie

Lekarzem, bez względu na posiadaną przez niego specjalizację określa się  osobę, która posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, zajmującą się badaniem stanu zdrowia pacjentów, rozpoznawaniem jednostek chorobowych i leczeniem ich lub zapobieganiem ich rozprzestrzeniania.  Najwyższym celem osoby wykonującej zawód lekarza jest dbanie o stan zdrowia pacjentów – profesja ta wiąże się więc z wypełnianiem pewnego rodzaju misji społecznej, a jej podjęcie możliwe jest tylko i wyłącznie z powołania.

Wszystko to obowiązuje również w przypadku lekarzy endokrynologów. Ich profesja bardzo często związana jest również z ginekologią, a więc z problemami, które dla wielu osób są wstydliwe. Dlatego właśnie endokrynolog powinien być osobą z powołania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Elektroniczne zwolnienie e-ZLA
Ekonomia
author
Aneta Jankowska
04 stycznia 2018

Elektroniczne zwolnienie e-ZLA

Promocja: „Polecam Proste Zasady – edycja X” w Getin Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 stycznia 2021

Promocja: „Polecam Proste Zasady – edycja X” w Getin Banku

Ostrzeżenie Banku Pekao przed oszustami
Wpisy
author
Patryk Byczek
29 września 2018

Ostrzeżenie Banku Pekao przed oszustami

Pięć statuetek dla Alior Banku od Forbes’a i Newsweeka
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
29 września 2019

Pięć statuetek dla Alior Banku od Forbes’a i Newsweeka

Biuro paszportowe w Wałczu
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
24 lipca 2022

Biuro paszportowe w Wałczu

Porównaj