Strona główna Ekonomia Ile zarabia położna?

Ile zarabia położna?

author
Aleksandra Gościnna
03 listopada 2021

Położna musi posiadać wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu położnictwa, ginekologii, pediatrii. Zdobytą wiedzę musi wciąż pogłębiać i aktualizować. Sprawdzamy, ile zarabiają położne.

Ile zarabia położna?

Zawód położnej najczęściej kojarzony jest z porodem. W rzeczywistości rola położnych jest dużo obszerniejsza. Najogólniej ujmując, do obowiązków osób na tym stanowisku należy zajmowanie się opieką zdrowotną kobiet. Aby wykonywać ten zawód, konieczne jest ukończenie studiów wyższych, które wyposażają w wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, z zakresu położnictwa, pediatrii i ginekologii.

Wysokość wynagrodzenia położnych uzależniona jest od miejsca pracy czy posiadanego doświadczenia. Główny Urząd Statystyczny zajmuje się obliczaniem średniej krajowej w Polsce. Co dwa lata udostępnia również raport o strukturze wynagrodzeń według zawodów, z którego wynika, że przeciętne wynagrodzenie położnych w Polsce wyniosło 5380,41 zł brutto. Dane dotyczą końca roku 2018.

Spis treści:

 1. Ile zarabia położna?
 2. Od czego zależą zarobki położnej?
 3. Ile zarabia położna w szpitalu?
 4. Ile zarabia położna środowiskowa?
 5. Ile położna zarabia na godzinę?
Zwiń spis treści

Zarobki położnych

Przeciętne wynagrodzenie brutto: 5380,41 zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym: 4856,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym: 5455,04 zł
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
Stan danych: październik 2018 r.

Od czego zależą zarobki położnej?

Położna wykonuje wiele obowiązków. Jest pomocą zarówno dla lekarzy, jak i matek i dzieci. To bardzo odpowiedzialny zawód, którego zarobki trudno jednoznacznie określić. Wysokość wynagrodzenia w przypadku położnych zależy bowiem od takich czynników jak miejsce zatrudnienia, staż pracy, doświadczenie czy wykształcenie.

Położna znajdzie zatrudnienie w takich miejscach, jak kliniki, szpitale, przychodnie lub szkoły rodzenia. Zdarza się też, że położne potrzebne są w zamkniętych ośrodkach, a nawet sanatoriach. Wiele w kwestii zarobków zależało będzie więc od miejsca wykonywania przez położną pracy. Nie bez znaczenia jest zresztą sektor – prywatny lub publiczny. Dodatkowo na wysokość wynagrodzenia wpływa liczba przepracowanych godzin, doświadczenie czy ukończona specjalizacja.

Zarobki uzależnione są także od wieku osoby wykonującej zawód oraz od położenia miejsca pracy. Najczęściej w największych miastach zarabia się najwięcej. Należy brać jednak pod uwagę fakt, że w różnych miejscowościach różnie wyglądać mogą także koszty utrzymania. Z tego powodu większe zarobki w większym mieście często wiążą się z wyższymi cenami w danym mieście.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź najlepsze oferty:

Pożyczka na dowód – bez zaświadczeń o dochodach;

Pożyczka dla zadłużonych – pożyczki bez BIK

Ile zarabia położna w szpitalu?

Zarobki położnych różnić mogą się w zależności od tego, czy pracują w sektorze prywatnym czy publicznym. Według danych zamieszczonych przez GUS, w 2018 roku przeciętne zarobki położnej zatrudnionej w sektorze publicznym wyniosły 5455,04 zł brutto. Dane te dotyczą więc położnych zatrudnionych na podstawie umowę o pracę między innymi w publicznych szpitalach.

Inaczej wyglądają jednak zarobki położnej zatrudnionej na kontrakcie. W takim wypadku zarobki sięgać mogą kwoty nawet około 9000 zł brutto miesięcznie. Z tego względu takie zatrudnienie może wydawać się dużo korzystniejsze. Warto jednak pamiętać, że w przypadku kontraktu występuje nienormowany czas pracy, co często łączy się z brakiem możliwości przejścia na płatny urlop. Istnieje oczywiście możliwość umieszczenia w umowie klauzuli, która uwzględnia możliwość przejścia na urlop podczas czasy trwania pracy.

Co ciekawe, można przy okazji przyjrzeć się również danym z GUS, które informują o przeciętnym wynagrodzeniu położnych zatrudnionych w sektorze prywatnym. W tym wypadku średnie wynagrodzenie było nieco niższe, wyniosło bowiem 4856,00 zł brutto. Warto mieć jednak na uwadze, że GUS w swoich obliczeniach nie uwzględnia wielu grup. Do badań posłużyły wyłącznie miejsca, w których zatrudnionych jest powyżej 9 pracowników.

Ile zarabia położna w 2021 roku?

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia została opublikowana w Dzienniku Ustaw 21 czerwca 2021 roku. Zawarte zostały w niej współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych ochrony zdrowia uchwalone przez Sejm. Zatem zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 lipca 2021 podwyższone zostały minimalne pensje położnych.

Współczynnik dla położnej z tytułem magistra, która uzyskała specjalizacje wzrośnie z 1,05 do 1,06. Oznacza to zatem, że wysokość minimalnego wynagrodzenia wzroście do 5 478 zł, czyli o 52 zł. W przypadku położnej, która uzyskała tytuł specjalisty lub magistra czy licencjata współczynnik wyniesie teraz 0,81 (wcześniej wynosił natomiast 0,73). A zatem w tym wypadku najniższe wynagrodzenie podniesione zostanie o 414 zł i wyniesie 4186 zł.

Natomiast w przypadku położnej, która nie posiada tytułu specjalisty współczynnik podniesiony zostanie z 0,64 do 0,73. A więc w tej grupie zawodowej najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 456 zł i wyniesie w ten sposób 3772 zł.

Ile zarabia położna środowiskowa?

Do zadań położnej środowiskowej należy pełna opieka położnicza i ginekologiczna nad kobietami oraz noworodkami do 2 miesiąca życia. Warto wiedzieć, że opieka położnej środowiskowej przysługuje każdej kobiecie i jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co ciekawe, kobieta ma również prawo do samodzielnego wyboru odpowiedniej położnej. Zmiany wyboru dokonać można bezpłatnie maksymalnie dwa razy w ciągu roku.

Wysokość dochodów takiej położnej zależna będzie, tak jak w przypadkach zatrudnienia w innych placówkach, od jej doświadczenia, stażu pracy czy posiadanego wykształcenia. Na najwyższe zarobki liczyć mogą położne posiadające tytuł magistra i specjalizacje. Według ustawy, od 1 lipca 2021 roku minimalne wynagrodzenie dla tej grupy zawodowej wynosi 5 478 zł brutto.

Ile położna zarabia na godzinę?

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia w dużej mierzy zależy od liczby przepracowanych godzin. Czas pracy położnej uzależniony jest głównie od miejsca pracy oraz od wymiarem czasu pracy. Położna może bowiem pełnić również dyżury medyczne. Przytaczane już wcześniej dane opublikowane przez GUS informują, iż przeciętne zarobki położnej na godzinę pracy wynoszą 30,53 zł brutto.

Warto mieć jednak na uwadze fakt, że podana przez GUS kwota jest uśredniona, a zatem realne zarobki w wielu przypadkach mogą być znacznie niższe albo wyższe. Wysokość wynagrodzenia w każdym wypadku jest uzależniona od szeregu różnych czynników.

Położna zatrudniona w sektorze publicznych uzyskuje średnio 30,97 zł brutto za godzinę wykonywanej pracy. Natomiast w przypadku zatrudnienia w sektorze prywatnym przeciętna godzinówka wyniosła 27,48 zł brutto.

Położna – przeciętne wynagrodzenie brutto na godzinę:

Ogółem: 30,53 zł
Sektor publiczny : 30,97 zł
Sektor prywatny: 27,48 zł

Ile zarabia położna magister?

Jak już wspominaliśmy, znowelizowana została ustawa dotycząca minimalnego wynagrodzenia osób pracujących w ochronie zdrowia. Zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. A zatem od tego momentu położna, z tytułem magistra i ukończoną specjalizacją zarabiać będzie minimalnie 5 478 zł brutto.

Natomiast położna z tytułem specjalisty lub magistra zarabiać będzie minimalnie 4186 zł brutto miesięcznie. Tytuł magistra pozwala więc na wyższe zarobki w zawodzie położnej.

Ile kosztuje prywatna położna?

Położna cieszy się największym zainteresowaniem wśród przyszłych mam. Poród z pewnością jest ogromnie ważnym przeżyciem. Wsparcie osoby wykwalifikowanej w tym temacie jest więc niesamowicie istotne. Położna odpowiedzialna jest za przebieg całego porodu, kontrolę rozwarcia czy podawania leków znieczulających. Z tego powodu bardzo istotne jest, aby przyszła mama czuła się możliwie jak najbardziej komfortowo przy swojej położnej.

Coraz więcej ciężarnych decyduje się na wybór prywatnej położnej. Pozwala to na wcześniejsze ustalenia co do przebiegu porodu, a dodatkowo nie ma ryzyka, że zabranie przy nas położnej, gdy będzie nam potrzebna, a tak niestety dzieje się często w małych szpitalach, gdzie jedna położna przysługuje kilku rodzącym. Dodatkowo prywatna położna pomaga również już po samym porodzie, daje wskazówki przydatne w pierwszych chwilach opieki nad noworodkiem, a także otacza wsparciem młodą matkę.

Kwoty za wynajęcie prywatnej położnej są różne, zależą bowiem od takich miejscowości, doświadczenia danej położnej, a także od oczekiwanych usług. Przyjmuje się jednak, że usługi prywatnej położnej zaczynają się najczęściej na kwocie 1000 zł.

Jak zostać położną?

Osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu położnej muszą wiedzieć, że obecnie konieczne jest ukończenie przynajmniej studiów pierwszego stopnia, które nadają nam tytuł licencjata. Istotna jest także liczba zajęć praktycznych wykonywanych w trakcie studiów, nie może być bowiem mniejsza niż 4720 godziny. Studia pierwszego stopnia pozwalają natomiast na podjęcie dwuletnich studiów magisterskich, podczas których praktyki powinny odbywać się w wymiarze przynajmniej 585 godzin.

Studia magisterskie nie są wymogiem koniecznym, ale warto je podjąć, gdyż tytuł magistra pozwala na wyższe zarobki, a także otwiera możliwości dalszych studiów doktoranckich czy specjalizacji. Warto pamiętać, że im lepiej wykształcona położna, tym wyższe zarobki. Aktualnie na wielu uczelniach w Polsce można podjąć studia na kierunku położnictwo. Oferty dotyczą nie tylko uczelni państwowych, lecz także prywatnych. Wybór ten jest więc szeroki.

Ukończenie studiów II stopnia pozwala również na ukończenie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub kursu ukończyć kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa. Dzięki temu natomiast można podjąć pracę w charakterze samodzielnej położnej środowiskowej. Szkolenie specjalizacyjne odbywa się z kolei w wymiarze 329 godzin praktyki oraz 495 godzin teorii.

Podsumowanie

 1. Położna zarabia w Polsce przeciętnie 5380,41 zł brutto.
 2. Wynagrodzenie położnej zależy od miejsca pracy oraz wykształcenia.
 3. Opieka położnej przysługuje każdej kobiecie.
 4. Położna koordynuje porodem i wspiera kobietę w pierwszych chwilach życia dziecka.
 5. Ciężarna ma możliwość wynajęcia prywatnej położnej.
 6. Najwyższe zarobki osiągają położne z tytułem magistra, które ukończyły specjalizacje.
 7. Położnictwo jest kierunkiem dostępnych na wielu uczelniach w Polsce.

 


źródła:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2018-roku,4,9.html
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1202_u.htm#xd_co_f=ZTM3MDEwMmItY2IzYy00N2E0LTk0ODItOGVjYzA3OGVhOWY4~

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Weekendowe przerwy techniczne w bankach
Wpisy
author
Aneta Jankowska
11 listopada 2017

Weekendowe przerwy techniczne w bankach

Kredyt gotówkowy Białystok
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
20 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Białystok

Szybkie pożyczki Świnoujście
Wpisy Inne
author
Aleksandra Gościnna
23 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Świnoujście

Pożyczki bez BIK Świebodzin
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
15 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Świebodzin

Expander w Jastrzębiu Zdroju
Wpisy
author
m_szydlowski
29 stycznia 2015

Expander w Jastrzębiu Zdroju

NOTUS Finanse – oddział we Wrześni
Wpisy
author
Patryk Byczek
30 września 2018

NOTUS Finanse – oddział we Wrześni