Ilu jest studentów w Polsce?

Ilu jest studentów w Polsce?

author
Halszka Gronek
24 marca 2020

Studia są dziś nie tylko przepustką do świata dobrze płatnych stanowisk, lecz także miejscem, gdzie zdobywamy tak zwany kapitał społeczny – zasób koneksji, kontaktów i kompetencji, które mogą okazać się nieocenione w kolejnych latach życia. W obiegłym roku akademickim status studenta posiadało aż 1,23 miliona Polek i Polaków. Jak zmieniała się ta liczba na przełomie lat? 

Coraz mniej studentów w Polsce

Młodzi Polacy i młode Polski chętnie korzystają z oferty uczelni wyższych – choć nie są to tak duże liczby jak jeszcze 15 lat temu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku akademickim 2018-2019 status studenta posiadało 1,23 miliona osób w Polsce. Dla porównania, rok wcześniej było to 1,29 miliona, a dekadę wcześniej – 1,9 miliona. Największy boom na uczelnie wyższe odnotowano w roku akademickim 2005-2006. Z ofert państwowych placówek oświaty wyższej skorzystało aż 1,95 miliona Polek i Polaków.

Najnowsze dane GUS-u

Jak wynika z najnowszych znanych danych na temat liczby studentów w Polsce, w roku akademickim 2018/19 na polskich uczelniach studiowało dokładnie 1 230 254 studentów. Wynik ten oznacza spadek na poziomie 4,8% w porównaniu z danym za poprzedni rok akademicki. Miejscem, gdzie uczyło się najwięcej studentów, była – tradycyjnie – Warszawa. W roku akademickim 2018/19 w 67 uczelniach w Warszawie, w tym czterech jednostkach zamiejscowych, kształciło się aż 219,6 tys. studentów. Stanowili oni 17,8% ogólnej liczby studentów w Polsce.

Liczba studentów a niż demograficzny

Począwszy od roku akademickiego 2006/2007 w Polsce odnotowywany jest wyraźny spadek liczby studentów. Punktem kulminacyjnym był rok 2005/2006, kiedy na polskich uczelniach wyższych naukę pobierało aż 1 953 832 osób (aż o 724 tysiące więcej niż w roku ubiegłym). Pokolenie X-ów, które naukę na szczeblu wyższym podjęło około 15 lat temu, przyszło na świat pod koniec PRL-u. Zostali więc oni niejako wychowani w duchu socjalistycznej Polski, w której głoszono równy i powszechny dostęp do edukacji (także wyższej).

Dziś coraz więcej młodych ludzi rezygnuje ze studiowania. Większość z nich decyduje się na podążanie ścieżką kariery zawodowej – to spuścizna wykochania w czasach polskiego kapitalizmu. Zachęcam pozytywnymi doświadczeniami młodych influencerów, biznesmenów, dobrze rokujących start-up’ów i przedsiębiorczych kolegów świeżo upieczeni  absolwenci szkól ponadpodstawowych decydują się zrezygnować uczelni. Tendencja ta wynika z przemian kulturowych, choć także z przyczyn typowo demograficznych.

Faktem jest, iż w ostatniej dekadzie zaobserwować można było wyraźny spadek liczby osób w wieku między 9. a 24. rokiem życia. Polskie społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się, co oznacza, iż więcej osób umiera niż się rodzi, a średni wiek mieszkańca Polski stale się podnosi. Skutkuje to nie tylko mniejszą liczbą studentów, lecz także problemami na rynku pracy czy w systemie emerytalnym. Dodatkowo wprowadzona ustawa 2.0 o szkolnictwie wyższym ogranicza liczbę miejsc na poszczególnych studiach, co powoduje spadkim liczby studentów ogółem.

Kim są polscy studenci?

W roku akademickim 2018/19 kobiety chętniej decydowały się na studiowanie – stanowiły one aż 58,0% studiujących. Co ciekawe, zdecydowanie liczniej grupą byli studenci pobierający naukę w sytstemie stacjonarnym – zarejestrowano ich aż 809,3 tysiąca, co oznacza, iż stanowili oni blisko 65,8% studiujących. Z kolei na studia niestacjonarne (zaoczne) uczęszczało około 421,0 tys. osób. 

 

Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek dla studentów: https://www.zadluzenia.com/pozyczki-dla-studentow/ 

 

Licencjat i magister

W zeszłym roku akademickim blisko 64% osób (liczbowo: 787,2 tysiąca) wybrało studia pierwszego stopnia. Na studiach drugiego stopnia kształciło się 24,1% studentów, a na magisterskich jednolitych – tylko 11,6%. 

Pod względu lokalizacji najwięcej, bo aż 250,3 tysiąca, osób studiowało w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska z liczbą studentów bliską 148 tysięcy. Najmniej studiujących było w Lubuskiem (tylko 12,6 tys.)św i na Opolszczyźnie (niespełna 19 tysięcy osób).

W roku akademickim 2018/2019 najczęściej wybieranymi grupami kierunków były: 

  • biznes, administracja i prawo – studiowało na nich 22,0% wszystkich studentów;
  • technika, przemysł, budownictwo – 17,2% studentów;
  • nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja oraz zdrowie i opieka społeczna (odpowiednio po 11,5%). 

Cudzoziemcy na polskich uczelniach

Wśród 13,2 tysiąca zeszłorocznych absolwentów było wielu cudzoziemców. Najwięcej obcokrajowców pochodziło z Ukrainy (58,3%), Białorusi (7,8%) i Indii (3,1%). Co więcej, ponad połowę absolwentów-cudzoziemców stanowiły kobiety (58,9%). Studia stacjonarne ukończyło 87,6% cudzoziemców, a najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach z grupy Biznes, administracja i prawo (30,0% ogólnej liczby absolwentów cudzoziemców). 

Maturzyści 2020 – liczba

W październiku 2020 roku kolejne setki tysięcy osób dołączą do grona polskich studentów. Ich liczba w dużej mierze zależy od wyników tegorocznej matury.

Prawie ćwierć miliona nastolatek i nastolatków przystąpi w tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego – najważniejszego sprawdzianu pozwalającego na uzyskanie wykształcenia średniego. Pierwsze egzaminy odbędą się już 4 maja – o godzinie 9:00 młodzież napisze egzamin z języka polskiego na arkuszu podstawowym, a o godzinie 14:00 – na arkuszu rozszerzonym. Ostatnie testy w harmonogramie podstawowym odbędą się niemal trzy tygodnie później, 21 maja. Będą to egzaminy przeprowadzane w języku obcym. 

Terminy dla „pechowców”

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym. Mowa w szczególnych o przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwiły przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie głównym. W roku 2020 egzaminy te mają zostać przeprowadzone w czerwcu (od 1 do 19 czerwca). 

Terminy poprawkowe

Jeśli zdarzy się tak, że absolwent liceum nie zda jednego egzaminu (czy to w części ustnej, czy w pisemnej), może przystąpić do tak zwanej „poprawki” pod koniec lata (24-25 sierpnia).

Wyniki matury – przepustka na studia

Według oficjalnych informacji podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w terenie głównym bądź dodatkowym opublikowane zostaną 3 lipca 2020 roku. 

W przypadku maturzystów, którzy zdawali egzamin poprawkowy, terminem ogłoszenia wyników będzie dzień 11 września 2020 roku. 

W wyżej wymienionych terminach do szkół przekazane zostaną świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. Zainteresowani będą mogli odebrać dokumenty w godzinach pracy placówek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Turku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
04 września 2019

PKO BP w Turku

Loty WizzAir nadal zawieszone
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
28 kwietnia 2020

Loty WizzAir nadal zawieszone

Profi Credit w Szczecinku
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
07 czerwca 2019

Profi Credit w Szczecinku

Zmiany w egzekucji komorniczej
Porady
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
09 września 2016

Zmiany w egzekucji komorniczej

Kredyt konsolidacyjny Wodzisław Śląski
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
24 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Wodzisław Śląski

Banqware z zezwoleniem KNF jako czwarty TPP
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
03 grudnia 2019

Banqware z zezwoleniem KNF jako czwarty TPP

Porównaj