zadluzenia.com
zamknij

ING Bank Hipoteczny

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na otworzenie nowego banku. ING Bank Śląski zadebiutuje na rynku finansowym z bankiem hipotecznym. Wybrany i zatwierdzony został również skład zarządu ING Banku Hipotecznego.

Wniosek ING Banku Śląskiego w związku z utworzeniem banku hipotecznego wpłynął do KNF pod koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku. Pozytywna decyzja zapadła jednomyślnie. Równocześnie Komisja zatwierdziła projekt statutu banku.ING Bank Hipoteczny

Przedmiot działalności ING Banku Hipotecznego, zgodnie z zatwierdzonym statutem obejmuje:
 

  • emitowanie obligacji,

  • przechowywanie papierów wartościowych,

  • emitowanie hipotecznych listów zastawnych,

  • zaciąganie kredytów i pożyczek,

  • nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką,

  • nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku do wysokości zainwestowanych środków.


Innymi przedmiotami banku może być też świadczenie usług stricte konsultacyjno-doradczych w zakresie rynku nieruchomości oraz odnoszących się do ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (zarządzanie wierzytelnościami banku oraz innych banków).

KNF odmawia RBI

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła jednocześnie austriackiemu Raiffeisen Bank International w kwestii utworzenia w naszym kraju RBI Bank Polska. W tym przypadku decyzja również zapadła jednomyślnie. Głównym powodem odmowy było niewprowadzenie przez RBI aukcji na giełdę w terminie wyznaczonym przez KNF.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY