ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym o wycofaniu ze swojej oferty sprzedażowej wybranych lokat terminowych, które były skierowane do Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 19.02.2021
Udostępnij:

ING Bank Śląski poinformował, że zmiany o których mowa w komunikacie obowiązują od 9 lutego 2021 roku.

ING Bank Śląski wycofał ze swojej oferty następujące lokaty. W przypadku Klientów indywidualnych chodzi o:

– 6M w złotówkach,
– 12M w złotówkach,
– 24M w złotówkach, 
– 12M w euro i dolarach amerykańskich,
– 24M w euro i dolarach amerykańskich.

W przypadku przedsiębiorców mowa o następujących lokatach:

– 6M w złotówkach,
– 12M w złotówkach.

Trzeba wiedzieć, że w ofercie sprzedażowej ING Banku Śląskiego pozostaje nadal:

– trzymiesięczna lokata terminowa w złotówkach dla Klientów indywidualnych,
– jednomiesięczna lokata terminowa w złotówkach dla Klientów firmowych.

Obecna oferta oszczędnościowa

Na chwilę obecną oferta oszczędnościowa dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców wygląda następująco:

Klienci indywidualni:

– Cele oszczędnościowe,
– Dodatkowe pieniądze na emeryturę,
– Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
– Inwestycyjna lokata terminowa,
– Lokata z funduszem,
– Lokata terminowa,
– Otwarte Konto Oszczędnościowe,
– Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka,
– Smart Saver,
– Trener Finansowy.

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj: https://www.ing.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci.

Klienci firmowi:

– Dodatkowe pieniądze na emeryturę,
– Lokata terminowa dla firm,
– Inwestycje,
– Otwarte Konto Oszczędnościowe.

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj: https://www.ing.pl/male-firmy/oszczednosci.


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródło: https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/646528/ing-zaprasza-na-webinar-wygasajacy-wplyw-pandemii-na-gospodarke

Komentarze