zadluzenia.com
zamknij

Jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego

 

Egzekucja z rachunku bankowego to najszybszy sposób egzekucji, pod warunkiem, że Dłużnik posiada na nim środki pieniężne. Trudno się zatem dziwić, że jest to również najczęściej stosowana metoda prowadzenia egzekucji stosowana przez komorników.

 

Artykuł powstał we współpracy z asesorem komorniczym z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.


Egzekucja z rachunku bankowego to tak naprawdę egzekucja z wierzytelności, bowiem środki znajdujące się na rachunku bankowym są własnością banku, a nie posiadacza rachunku (Dłużnika). Posiadaczowi rachunku bankowego przysługuje wierzytelność o zwrot środków wpłaconych na rachunek i dlatego komornik stosując ten sposób egzekucji dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika.

 

Zajęcie obejmuje wszystkie rachunki Dłużnika. Zajęcie rachunku bankowego skuteczne jest nawet wtedy, gdy komornik nie zna numeru rachunku bankowego Dłużnika.   

 

 

 

Egzekucja z rachunków bankowych obejmuje następujące etapy:

 

1) przesłanie do Banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej Dłużnika, które oznacza obowiązek dokonywania wszelkich wpłat zgromadzonych na rachunku bankowym Dłużnika komornikowi,

 

2)zawiadomienie Dłużnika o dokonanym zajęciu wierzytelności z jego rachunku bankowego.

 

Zajęcie dokonane jest z chwilą doręczenia zawiadomienia o zajęciu do Banku i dotyczy również kwot, które zostały wpłacone na rachunek Dłużnika po dokonaniu zajęcia.  

 

Banki mogą prowadzić następujące rachunki bankowe:

 

  • rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
  • rachunki lokat terminowych,
  • rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.

 

 

Przepisy o rachunkach bankowych stosuje się również do wkładów umieszczonych na rachunku osobistym członka pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej związku zawodowego, a także do rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

 

Czy można zająć rachunek prowadzony dla więcej niż jednej osoby, jeśli tylko jedna z nich jest Dłużnikiem ?

 

Komornik może zająć rachunek bankowy, który prowadzony jest dla kilku osób wspólnie (dotyczy to również rachunku wspólników spółki cywilnej). Po zajęciu rachunku wspólnego bank dokonuje blokady wszystkich środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W takiej sytuacji Dłużnik powinien przedłożyć Komornikowi umowę regulującą prowadzenie rachunku, w terminie tygodnia od zajęcia, aby móc ustalić udziały dłużnika.

 

Jeśli dłużnik nie przedłoży umowy lub umowa nie określa udziałów wspólników, przyjmuje się, że udziały są równe dla każdego z posiadaczy. Po ustaleniu udziału Dłużnika, komornik zwalnia pozostałe udziały od egzekucji. Jeśli egzekucja prowadzona jest ze środków nienależących do Dłużnika, osoba trzecia (czyli posiadacz tego samego rachunku, który nie jest dłużnikiem) może żądać zwolnienia zajętych środków pieniężnych w odrębnym postępowaniu sądowym.


Czy można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka ?

 

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego pozwalają na prowadzenie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka, bez uzyskiwania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Taka egzekucja może dotyczyć środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Małżonek dłużnika  może domagać się zwolnienia spod egzekucji tych środków, które są jego majątkiem osobistym czyli m.in. nabytym przez zawarciem małżeństwa.

 

 

 

Zajęcie rachunku bankowego - kwota wolna od potrąceń

 

Wolna od zajęcia jest kwota pieniężna, która obecnie wynosi: 12642,42 zł, niezależnie od liczby posiadanych rachunków bankowych we wszystkich Bankach. Jest to ograniczenie jednorazowe.

 

W praktyce oznacza to, że jeśli dłużnik, łącznie na wszystkich posiadanych rachunkach bankowych posiada kwotę mniejszą, bank nie może przekazać Komornikowi żadnych środków. Banki nie mają bowiem skutecznej metody pozyskiwania informacji o tym, ile dłużnik posiada rachunków bankowych objętych zajęciem komorniczym.

 

Przykład:


Wierzyciel złożył do komornika wniosek o zajęcie rachunku bankowego Jana Kowalskiego w banku PKO BP celem wyegzekwowania kwoty 7500,00 zł. Jan Kowalski posiada na zajętym rachunku bankowym kwotę 9000,00 zł.

Komornik sporządził zajęcie i wysłał je do Banku, Dłużnika oraz Wierzyciela.

 

Bank, w odpowiedzi na zajęcie, poinformował Komornika o przeszkodzie w realizacji zajęcia, ponieważ na rachunku bankowym dłużnika kwota zgromadzonych środków na koncie nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia, co oznacza, że kwota znajdująca się na rachunku jest mniejsza niż 12642,42 zł. Bank nie przekaże wówczas komornikowi żadnych środków pieniężnych dłużnika. Bank jest odpowiedzialny za to, by przestrzegać ww. zasady, bez dodatkowej ingerencji dłużnika.

 

W miesiącu następującym po zajęciu, na rachunek dłużnika wpłynęła kwota 5000,00 zł tytułem wynagrodzenia za pracę i premii, co oznacza, ze na rachunku Dłużnik zgromadził kwotę 14000,00 zł. Taka sytuacja spowoduje, że Bank przekaże Komornikowi kwotę której domaga się wierzyciel, tj. 7500,00 zł. Na rachunku dłużnika pozostanie kwota 6500,00 zł.

Jeśli na rachunek bankowy Jana Kowalskiego nie wpłynie żadna kwota do czasu zakończenia egzekucji, Bank nie przekaże Komornikowi żadnych kwot.


Egzekucja z rachunku bankowego - wyłączenia

 

Nie podlegają zajęciu:

 

–    świadczenia alimentacyjne,
–    świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
–    świadczenia rodzinne,
–    dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
–    zasiłki dla opiekunów,
–    świadczenia z pomocy społecznej,
–    świadczenia integracyjne, wychowawcze.

 

Zajęcie rachunku bankowego powinno być ograniczone przez komornika o powyższe świadczenia, ale to Dłużnik powinien poinformować Komornika, że na jego rachunek bankowy wpływa takie świadczenie. Wówczas te świadczenia nie powinny podlegać przekazaniu Komornikowi. Trzeba pamiętać, że zajęcie nie uniemożliwia wypłaty ww. świadczeń bezpośrednio w kasie banku.  

 

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego, dla komornika nie ma znaczenia skąd pochodzą pieniądze, które trafiły na zajęty rachunek.  Komornik nie ma wiedzy z jakiego tytułu wpływają środki na rachunek bankowy dłużnika, dlatego też zajęcie obejmuje wszystkie kwoty wpływające na rachunek po jego dokonaniu. W razie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie za pracę czy tez świadczenie emerytalno-rentowe, wpłacone z tego tytułu sumy podlegają egzekucji na zasadach ogólnych. Wypłaty świadczeń wolnych od zajęcia można dokonać w kasie banku.


Komornik powinien ograniczyć zajęcie rachunku bankowego o kwoty wypłacane przez zakład pracy tytułem wynagrodzenia za pracę czy świadczenia emerytalno-rentowego, o ile Dłużnik ma również to wynagrodzenie czy emeryturę bądź rentę zajęte przez Komornika.


Brak takiego ograniczenia powinienem spowodować ingerencję po stronie dłużnika, tzn. Dłużnik powinien złożyć wniosek do Komornika o ograniczenie zajęcia rachunku bankowego o ww. świadczenia.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
3 / 5 z 14 ocen
~Jula234

Komornik potrąca mi cześć zasiłku macierzyńskiego, który co miesiąc wypłaca mi ZUS.Na konto przychodzi mi już kwota mniejsza o to potrącenie, czyli wszystko OK.Dlaczego mimo to mam zablokowane również wolne środki, które mi zostają?Saldo jest dodatnie,a wolne środki są zablokowane i nie mogę ich wypłacić.Dlaczego tak się dzieje?Czy tak w ogóle można?Próbowałam dogadać się z bankiem, ale oni kazali zwrócić się do komornika.Ten twierdzi, że bank nie przekazał mu żadnych środków z mojego rachunku bankowego i koło się zamyka.Trwa to wszystko już tydzień i nie mogę ruszy pieniędzy, do których mam prawo.   Odpowiedź

~Damian G.

Witam mam taki problem od ponad pol roku mojej kobiecie znika z tytułu zajecie komornicze 500 zł, pracuje w biedronce ma 2 tys. z "kawałkiem" co miesiąc zawsze jej przychodzi 1500 z "kawałkiem". Z tego co się dowiedziała od komornika ma zadłużenie na 2900 zl ze wszystkim ogólne. I te pieniążki proszę państwa już tak znikają prawie rok no min 9 miesięcy. Dzwoniła/była w tej sprawie do banku (bank potwierdził tego komornika co wyżej pisałem) i do komornika... Tu się zaczyna cala historia: Komornik mówi ze żadne pieniążki na jego konto z jej konta nie wpłynęły, bank mówi ze to idzie do niego, później jeszcze z infolinii (banku) jej tak niby wytłumaczyli ze tego się nie dolicza do spłaty długu ... dla mnie to troszkę zadziwiająca historia, jak to 9x500 (9 miesięcy -500 zl na koncie) i nic nikomu się nie oddaje jak to jest ? Gdzie ewentualnie pójść z tym problemem ?   Odpowiedź

~jan

"Nie dolicza się do spłaty długu" ?? To jakiś nonsens komornika :) Przecież każde potrącenie - obojętnie z czego (pensja, emerytura, renta, rachunek bankowy) powinno iść na spłatę zadłużenia. Co zrobić ? Wizyta w kancelarii, poprosić o wykaz wpłat, wykaz potrąceń. Sprawdzić jak to wygląda. Ewentualniie skontaktować się z wierzycielem (podmiot ktory przekazal sprawe do komornika) i poinformowac o sprawie   Odpowiedź

~strom

Jeśli dług powstał bez wiedzy współmałżonka lub tym bardziej przed zawarciem małżeństwa. Egzekucja nie może pochodzić ze środków wspólnych jak stara się udowodnić autor. To tak jak zabranie traktora sąsiadowi dłużnika   Odpowiedź

~Róża

Jeżeli mają rachunek wspólny i oboje są posiadaczami rachunku to nie ma znaczenia czyje środki są na rachunku. Wszystko podlega egzekucji. Może wtedy jedynie odpisać się od rachunku.   Odpowiedź

~edenik

Ten mądry, który pisze zapomniał że komornik pod żadnym pozorem nie może zająć rachunku małżonka jeśli dług powstał bez wiedzy współmałżonka lub tym bardziej przed zawarciem małżeństwa dlatego poniższe stwierdzenie jest błędne. I nie ma tu żadnego znaczenia kiedy i jak były wpłacone pieniądze na konto współmałżonka. Czy można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka ? Stwierdzenie : Przepisy kodeksu postępowania cywilnego pozwalają na prowadzenie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka, bez uzyskiwania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Taka egzekucja może dotyczyć środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Małżonek dłużnika może domagać się zwolnienia spod egzekucji tych środków, które są jego majątkiem osobistym czyli m.in. nabytym przez zawarciem małżeństwa.   Odpowiedź

~efb

Komornicy sami do tego zmuszają,bo jeśli ktoś nie ma nic prócz np.emerytury,.ZUs przesyla kwotę pomniejszoną o egzekucję komornik łapie wszystko.Gościowi zostaje 434 zł na miesiąc .Nie ma miliomow,nie ma nawet własnego mieszkania. Z czego zapłaci czynsz??? Pech chce, że facet ciężko zachorował,przeszedł ostry zawal ,za miesiąc skomplikowaną operację kardiochirurgiczną. To nie bajki...co powiedzieć ,jak pomoc takiemu komuś,Komornicy są bezkarni.Gdzie się na niego poskarżyc?? Z gory wiadomo.że sąd weżmie jego stronę.Przecież aiwedzial,że musi spłacić ,nie uchylał się dotąd ,to jak tak można???   Odpowiedź

~westfalia005

dłużnicy po prostu nie trzymają [pieniędzy na koncie więc nie jest tak łatwo z tą egzekucją...   Odpowiedź

~marta

Mąż mojej znajomek nie płaci alimentów od ponad 3 lat (czasami coś zapłaci ale jest to nie regularne ), nazbierało mu się w każdym razie ponad 30 tysięcy długów i niestety nie jest możliwe od niego tych pieniędzy ściągnąć. Facet udaje że nie ma majątku (mieszkanie przepisane na siostrę choć jemu przysługuje 50% tej wartości a pracy nie podejmuje bo jest poprostu leniem. Co można zrobić z takim człowiekiem? Mieszka w Poznaniu więc bez przesady pracę da się znaleść nie trudno   Odpowiedź

~efb

No popatrz...Facet ma gdzieś układy....Takiego biednego,ale starającego się być uczciwym doprowadzą do ostatecznoćci!!!!!!!!!!!!!!!!!   Odpowiedź