Jak złożyć reklamację w InBank?

Jak złożyć reklamację w InBank?

author
Dorota Cholewicka
30 lipca 2023

Jesteś niezadowolony z obsługi lub produktu InBanku? Uważasz, że bank działa niezgodnie z przepisami? Sprawdź, w jaki sposób możesz złożyć reklamację.

Spis treści:

 1. Reklamacja w InBanku
 2. Jak złożyć reklamację w InBanku?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do InBanku?
 4. Odpowiedź na reklamację w InBanku
Zwiń spis treści

Reklamacja w InBanku

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. Reklamację można złożyć na przykład w sprawie:

 • niesłusznie naliczonej opłaty za konto,
 • błędnie zaksięgowanego przelewu,
 • niewłaściwego zachowania pracownika banku,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • nieautoryzowanej operacji na karcie,
 • przekazania naszych danych do BIK.

Jak złożyć reklamację w InBanku?

Poniżej wskazujemy kolejno wszystkie sposoby składania reklamacji w InBanku.

1) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

2) Osobiście w dowolnym oddziale banku

 • Reklamację można także złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

3) Listownie

 • AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.

4) Telefonicznie

 • pod numerem: 801 805 805.

Najważniejsze informacje o banku:

InBank infolinia

Co powinna zawierać reklamacja do InBanku?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia (datę zdarzenia, miejsce zdarzenia itp.)
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Odpowiedź na reklamację w InBanku

InBank ma zawsze 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji w InBanku ujęliśmy poniżej w formie pytań i odpowiedzi.

Bank deklaruje konkretne terminy wydania odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź otrzymamy:

 • w ciągu 30 dni kalendarzowych.

W szczególnie skomplikowanych sytuacjach InBank może zdecydować o wydłużeniu terminów do:

 • 60 dni kalendarzowych.

W razie przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji bank musi obowiązkowo poinformować Klienta o tym fakcie.

Odpowiedź na reklamacje możemy otrzymać pisemnie w postaci papierowej lub poprzez e-mail.

Uwaga! Decyzja dotycząca reklamacji zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Klienta.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta).
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie do kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy.
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Na samym początku możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów. Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pomiar trzeźwości przez drogówkę – będą zmiany?
Aktualności
author
Halszka Gronek
27 września 2018

Pomiar trzeźwości przez drogówkę – będą zmiany?

Credit Agricole w Łowiczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Credit Agricole w Łowiczu

Alior Bank upraszcza płatności mobilne
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
11 marca 2019

Alior Bank upraszcza płatności mobilne

BNP Paribas laureatem statuetek “Instytucja roku 2020”
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
04 kwietnia 2020

BNP Paribas laureatem statuetek “Instytucja roku 2020”

Szósty raport CSR od Santander Bank Polska
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 września 2019

Szósty raport CSR od Santander Bank Polska

Polacy wolą składać PIT-y przez Internet
Blog
author
Aneta Jankowska
19 czerwca 2017

Polacy wolą składać PIT-y przez Internet

Porównaj