Raiffesen uruchamia własne TFI

Raiffesen uruchamia własne TFI

author
Aneta Jankowska
10 czerwca 2017
Pod koniec maja, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, otrzymało zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu może teraz prowadzić działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.


 
Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w całości należy do Raiffeisen Polbank. Komisja zezwoliła na wykonywanie działalności w oparciu o art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
 
Więcej o Raiffeisen TFI

 
Projekt White Label Investment Funds zapoczątkował utworzenie Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w maju 2013 r.. Polegał on na utworzeniu funduszy według własnej koncepcji – pod marką Raiffeisen – jednak zarządzanych przez zewnętrzne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 
 
Rok później w czerwcu miała miejsce pierwsza emisja Certyfikatów Inwestycyjnych FWR Funduszu Zamkniętego, skierowanego tylko do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Polbanku. Zaś w lipcu tego samego rok wystartowała sprzedaż Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami: 
 
– Aktywnego Oszczędzania
– Aktywnych Strategii Dłużnych
– Globalnych Możliwości 
– Aktywnego Inwestowania (jego aktywa na koniec maja 2017 roku wynoszą ponad 1 mld zł)


 
Bank chciał przede wszystkim udostępnić klientom Raiffeisen Polbanku fundusze, które dążą do unikania strat, a także dają szansę na generowanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Dlatego partnerem banku odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami został Altus TFI, czyli lider na polskim rynku w zakresie oferty funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz wyników, jakie te fundusze osiągają. Jacek Wiśniewski, Prezes Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, wyjaśnia:
 
Jednym z pierwszych celów biznesowych naszego Towarzystwa jest m.in. przejęcie zarządzania Raiffeisen SFIO oraz FWR Selektywnym FIZ od Altus TFI S.A., który pozostanie jednak partnerem odpowiedzialnym za realizację ich polityki inwestycyjnej. Myślimy również nad nowymi funduszami w ofercie. Przygotowując je będziemy kierować się sprawdzonym już modelem działania i wybierać do realizacji polityki inwestycyjnej nowych produktów najlepszych na rynku zarządzających w danej grupie funduszy – mówi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Smartfon coraz ważniejszy dla Polaka
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
30 sierpnia 2019

Smartfon coraz ważniejszy dla Polaka

Pożyczki bez zaświadczeń Olecko
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
03 października 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Olecko

Bank Spółdzielczy w Chojnowie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 września 2019

Bank Spółdzielczy w Chojnowie sesje przychodzące i wychodzące

Cesja ubezpieczenia na bank – co to jest?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
31 maja 2019

Cesja ubezpieczenia na bank – co to jest?

Pożyczki bez zaświadczeń Wolsztyn
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
21 grudnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Wolsztyn

Santander Consumer Bank Bochnia
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
04 lipca 2021

Santander Consumer Bank Bochnia

Porównaj