zadluzenia.com
zamknij

Raiffesen uruchamia własne TFI

Pod koniec maja, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, otrzymało zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu może teraz prowadzić działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

 


 
Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w całości należy do Raiffeisen Polbank. Komisja zezwoliła na wykonywanie działalności w oparciu o art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
 
Więcej o Raiffeisen TFI

 
Projekt White Label Investment Funds zapoczątkował utworzenie Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w maju 2013 r.. Polegał on na utworzeniu funduszy według własnej koncepcji – pod marką Raiffeisen – jednak zarządzanych przez zewnętrzne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 
 
Rok później w czerwcu miała miejsce pierwsza emisja Certyfikatów Inwestycyjnych FWR Funduszu Zamkniętego, skierowanego tylko do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Polbanku. Zaś w lipcu tego samego rok wystartowała sprzedaż Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami: 
 
- Aktywnego Oszczędzania
- Aktywnych Strategii Dłużnych
- Globalnych Możliwości 
- Aktywnego Inwestowania (jego aktywa na koniec maja 2017 roku wynoszą ponad 1 mld zł)

 


 
Bank chciał przede wszystkim udostępnić klientom Raiffeisen Polbanku fundusze, które dążą do unikania strat, a także dają szansę na generowanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Dlatego partnerem banku odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami został Altus TFI, czyli lider na polskim rynku w zakresie oferty funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz wyników, jakie te fundusze osiągają. Jacek Wiśniewski, Prezes Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, wyjaśnia:
 
- Jednym z pierwszych celów biznesowych naszego Towarzystwa jest m.in. przejęcie zarządzania Raiffeisen SFIO oraz FWR Selektywnym FIZ od Altus TFI S.A., który pozostanie jednak partnerem odpowiedzialnym za realizację ich polityki inwestycyjnej. Myślimy również nad nowymi funduszami w ofercie. Przygotowując je będziemy kierować się sprawdzonym już modelem działania i wybierać do realizacji polityki inwestycyjnej nowych produktów najlepszych na rynku zarządzających w danej grupie funduszy – mówi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY