Karta Dużej Rodziny 2019 – dla kogo?

Karta Dużej Rodziny 2019 – dla kogo?

author
Dominika Byczek
04 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Rodzice, którzy wychowują lub wychowali 3 lub więcej dzieci, mogą otrzymać różnego rodzaju ulgi, np.: na bilety PKP, bilety wstępu do muzeów, a także na paliwo lub produkty spożywcze. Wystarczy do tego Karta Dużej Rodziny. Sprawdź, czym ona jest i jak z niej skorzystać.

Spis treści

 1. Co to jest Karta Dużej Rodziny?
 2. Karta Dużej Rodziny 2019 – zmiany.
 3. Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny w 2019?
 4. Karta plastikowa a karta mobilna.
 5. Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
 6. Pytania i odpowiedzi.
 7. Podsumowanie.

Co to jest Karta Dużej Rodziny? 

Karta Dużej Rodziny to państwowy sposób wsparcia rodzin wielodzietnych. Posiadanie karty pozwala na udział w ogromnym systemie zniżek i dodatkowych uprawień. Karta przysługuje wszystkim rodzinom, które wychowały troje lub więcej dzieci.

Za okazaniem Karty Dużej Rodziny członkowie rodziny mogą korzystać ze zniżek zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Wystarczy, że dane miejsce jest oznaczone charakterystycznym znakiem z informacją “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

źródło: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

Istnienie systemu zniżek dla rodzin 3+ jest regulowane przez Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

2. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Karta Dużej Rodziny 2019 – zmiany 

Od 1 stycznia tego roku zmieniły się zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Dotychczas mogli ją otrzymać tylko rodzice aktualnie wychowujący co najmniej troje dzieci. Od teraz prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny mają także rodzice, którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (nawet jeżeli te są już pełnoletnie i samodzielne). Wiek dzieci w momencie składania wniosku przez rodzica nie ma żadnego znaczenia.

"

Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci. W ostatnim czasie m.in. dzięki programowi „Rodzina 500+” sytuacja materialna dużych rodzin zdecydowanie się poprawiła. Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci wcześniej. Właśnie dlatego od początku 2019 roku wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, będą mieli prawo do zniżek – bez względu na to, w jakim wieku są dzisiaj te dzieci

– tak o zmianach mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny w 2019? 

Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać przede wszystkim rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli (lub nadal mają) na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje tak samo rodzicom biologicznym, jak i macochom, ojczymom, rodzicom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Z Karty Dużej Rodziny mogą także korzystać dzieci rodziców wychowujących troje lub więcej dzieci, ale tylko w sytuacji, kiedy w momencie składania wniosku w danej rodzinie jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do korzystania z karty. Wśród dzieci obowiązują następujące ograniczenia:

 • do 18 roku życia,
 • do 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole albo w szkole wyższej,
 • bez ograniczeń, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dopiero jeżeli w rodzinie w danym momencie troje lub więcej dzieci spełnia wskazane wyżej ograniczenia wiekowe, dane dziecko może korzystać z Karty Dużej Rodziny. Jeżeli na przykład rodzina posiada troje zdrowych dzieci w wieku 16, 17 i 28 lat, to KDR przysługuje jedynie rodzicom, którzy włożyli trud w ich wychowanie.

Karta Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, który nie dopełnił obowiązków wychowawczych do tego stopnia, że sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej lub ograniczył ją przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Uwaga! Kartę mogą otrzymać wszyscy rodzice, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, niezależnie od tego, jak wysoki dochód jest w danej rodzinie.

Karta plastikowa a karta mobilna 

Rząd oferuje Kartę Dużej Rodziny w dwu wersjach: podstawowej (plastikowej, podobnej do karty płatniczej i dowodu osobistego) i mobilnej (dostępnej na urządzenia typu smartfon).

Karta plastikowa ma ogólnopolski charakterystyczny wzór w odcieniach fioletu. Są na niej informacje takie jak: imię i nazwisko posiadacza, numer PESEL, numer Karty, data ważności Karty, zabezpieczenia formalne oraz wypukły skrótowiec KRD napisany alfabetem Braille’a.

źródło: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

Posiadacze karty plastikowej mogą wnioskować także o wydanie karty mobilnej, czyli takiej, która jest wyświetlana w aplikacji mKDR. Aplikację tę można pobrać zarówno na urządzenia z systemem Android, Windows, jak i iOS. Znajdziemy ją w sklepie Google Play i App Store.

Na e-karcie znajdują się prawie te same dane, co na karcie plastikowej, z tym że jest na niej widoczny  znacznik upływającego czasu. Pozwala on na potwierdzenie autentyczności karty. Posiadacze e-Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z przysługujących im ulg tylko na podstawie okazania wersji elektronicznej (nie muszą nosić ze sobą karty plastikowej).

źródło: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny? 

Kartę Dużej Rodziny można otrzymać po zawnioskowaniu osobiście urzędzie lub przez portal Emp@tia. Wydanie pierwszej karty plastikowej dla każdego członka rodziny jest całkowicie bezpłatne. Duplikat kosztuje natomiast 9,40 zł.

W przypadku mobilnej wersji Karty Dużej Rodziny występują natomiast dwie opcje:

 • jej wydanie jest bezpłatne, jeżeli wniosek o wydanie Karty plastikowej był złożony przed 1 stycznia 2018 roku,
 • za wydanie zapłacimy 9,21 zł, jeżeli wniosek o wydanie Karty plastikowej został złożony po 1 stycznia 2018 roku.

1. Wnioskowanie w urzędzie

Pierwszym krokiem jest ustalenie miejsca, do którego powinniśmy udać się z wnioskiem. Zazwyczaj lokalnie zajmuje się tym właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ośrodek pomocy społecznej. Informacji co do konkretnego organu udzieli nam zawsze urząd gminy lub urząd miasta.

Następnie pozostaje nam skompletować wszystkie potrzebne dokumenty. Podstawowym jest oczywiście wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Rodzice muszą ponadto złożyć oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Od dzieci są natomiast wymagane oświadczenia o planowanym terminie zakończenia nauki na danym stopniu (w szkole lub na studiach).

Wzory dokumentów gotowe do druku i wypełnienia są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

2. Wnioskowanie przez Internet

Dużo szybsze jest wnioskowanie o Kartę Dużej Rodziny przez Internet. Wystarczy zalogować się profilem zaufanym w module eWnioski na portalu Emp@tia. Jest to całkowicie bezpieczna platforma, nad którą pieczę sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tam należy wypełnić wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. Nie trzeba martwić się o błędy – kreator online wskaże nam krok po kroku wszystkie pola, które musimy wypełnić.

Pytania i odpowiedzi 


1. Jakie zniżki można otrzymać?

Osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny może skorzystać z różnego rodzaju zniżek oferowanego przez dane miejsca. Interaktywną mapę miejsc ze zniżkami znajdziemy w aplikacji mKDR (dostępnej w sklepie App Store i Google Play na smartfonach). Ponadto zniżki obowiązują zawsze na przykład na:

 • przejazdy kolejowe – ojcu, matce, macosze i ojczymowi przysługuje 37% zniżki na bilety jednorazowe i 49% zniżki na bilety miesięczne,
 • wydanie paszportu  – rodzicom przysługuje ulga w wysokości 50%, a dzieciom -75%.

2. Jak skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Aby skorzystać ze zniżki na Kartę Dużej Rodziny, wystarczy okazać ją w miejscu, gdzie jest ona honorowana. Nie potrzeba żadnych dodatkowych kodów uwierzytelniających lub podpisów. Miejsca uznające tę kartę są oznaczone znakiem “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.


3. Jak długo można używać Karty Dużej Rodziny?

Wobec każdego członka rodziny ustalono inną granicę wiekową korzystania z KDR:

 • dożywotnio z karty mogą korzystać rodzice,
 • dzieci mogą korzystać z karty do 18 roku życia dzieci,
 • do 25 roku życia mogą korzystać z KDR tylko dzieci kontynuujące naukę po uzyskaniu pełnoletności,
 • do końca okresu obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności dzieci posiadające takie orzeczenie.

4. Czy do wniosku o kartę mobilną są znowu potrzebne dokumenty?

Nie, jeżeli mamy już wydaną kartę plastikową, nie potrzebujemy żadnych dokumentów do tego, by wnioskować o kartę mobilną. Wystarczy podać we wniosku numer telefonu i adres e-mail członka rodziny. We wniosku można wskazać, czy każdy członek rodziny będzie widział tylko swoją kartę mobilną, czy też rodzice będą mogli widzieć na swoim koncie karty swoich dzieci.

Podsumowanie 

 1. Karta Dużej Rodziny to system różnego rodzaju zniżek, z których mogą skorzystać rodzice i dzieci z rodzin wielodzietnych.
 2. Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli lub mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.
 3. Można korzystać zarówno z tradycyjnej plastikowej wersji karty, jak i z karty mobilnej.
 4. Miejsca, w których można skorzystać z Karty Dużej Rodziny, oznaczone są symbolem karty z napisem “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 5. Dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny tylko w momencie, kiedy w danej rodzinie jest jednocześnie co najmniej troje dzieci spełniających warunki korzystania z KDR.
 6. Wydanie pierwszej Karty Dużej Rodziny jest całkowicie bezpłatne.
 7. Za wydanie karty mobilnej trzeba zapłacić 9,21 zł.
 8. Wniosek o wydanie KDR możemy złożyć osobiście w urzędzie albo przez Internet w rządowym portalu Emp@tia.
 9. Karta przysługuje zarówno rodzicom biologicznym, jak i rodzicom zastępczym, małżonkom rodziców, rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
 10. Warunki prawne dotyczące Karty Dużej Rodziny reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Źródła:

https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

BZ WBK rozdaje Klientom 700 zł rocznie

 

author
Patryk Byczek
14 października 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Nadmierne zadłużenie – jak radzić sobie ze stresem?  

Jak wynika z danych polskiej policji, każdego roku setki tysięcy osób próbują targnąć się na swoje życie z powodu trudnej sytuacji materialnej, w jakiej się znaleźli. Kłopoty z pieniędzmi nie są więc wcale błahostką. Przygotowaliśmy więc kilka porad, jakie mogą pomóc potrzebującym wsparcia Zadłużonym. Sprawdź szczegóły.

author
Halszka Gronek
16 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Polecenie przelewu a polecenie zapłaty


Polecenie przelewu i polecenie zapłaty to dwie zupełnie różne usługi bankowe. Nie każdy Konsument zdaje sobie sprawę z różnic je dzielących, dlatego sprawdziliśmy, czym w istocie są oba rodzaje polecania bankowego.

author
Halszka Gronek
10 września 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Kredyt gotówkowy w BNP Paribas z kartą podarunkową

 

author
Patryk Byczek
20 listopada 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczka 900 zł – kto proponuje?

Chwilówki online to jedne z najczęstszych zobowiązań, po które sięgają Klienci. Produkty pozabankowe są o wiele prostsze do uzyskania, niż pożyczka lub kredyt w banku. Pamiętaj jednak, że nawet firma pożyczkowa może sprawdzać Twoją zdolność kredytową oraz Twoją sytuację pożyczkową w biurach informacji gospodarczej. Jeżeli interesuje Cię szybka pożyczka na 900 zł to sprawdź nasz ranking pożyczek i wybierz tę, która jest najbardziej dopasowana do Twoich potrzeb. Wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu oraz z minimum formalności – wystarczy posiadać telefon komórkowy, tablet lub laptop. Maksymalny okres spłaty to czasami nawet kilka miesięcy, a kwota pożyczki sięga kilkudziesięciu tysięcy. Sprawdź nasz ranking chwilówek oraz szczegóły ofert dostępnych na rynku pozabankowym.

author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki bez BIK Łańcut

Myślisz o wzięciu kredytu, ale masz obawy, że bank odrzuci Twój wniosek ze względu na posiadaną negatywną historię kredytową? W tej sytuacji dobrym wyborem może być skorzystanie z pożyczki bez BIK. Firmy pożyczkowe używają indywidualnych systemów, które pozwalają na szybkie sprawdzenie zdolności kredytowych potencjalnych pożyczkobiorców, a także sięgają po statystyki z Biur Informacji Gospodarczej. Przygotowaliśmy ranking ofert dostępnych w Łańcucie.

author
Aleksandra Gościnna
27 czerwca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj