Czy komornik może zająć debet na koncie?

Czy komornik może zająć debet na koncie?

author
Dominika Byczek
09 lutego 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Większość kont bankowych ma dostępną opcję debetową – wydajemy nieco więcej, niż mamy na koncie, a potem kwotę wyrównujemy wraz z najbliższą wypłatą. Problem zaczyna się w przypadku zajęcia konta przez komornika. Czy nadal będziemy mogli korzystać z dodatkowych środków? A może komornik zajmie całą możliwą kwotę debetu? Sprawdzamy.

Komornik a debet na koncie

Aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, trzeba najpierw szczegółowo wyjaśnić, jak w świetle przepisów rozumiany jest debet na koncie. Czy są to środki zgromadzone na koncie danej osoby, czy też środki do niej nienależące? Od tego zależy bowiem zajęcie komornicze. Trudno, żeby komornik zajął pieniądze, które nie należą do dłużnika.

Uspokajamy jednak, podając od razu odpowiedź na nurtujące wszystkich pytanie.

Czy komornik może zająć środki dostępne w ramach debetu?

Nasza odpowiedź:
zazwyczaj nie

Żeby jednak wyjaśnić, dlaczego “zazwyczaj nie” i w jakich okolicznościach jednak może dojść do zajęcia debetu, musimy szczegółowo przyjrzeć się wszystkim przepisom dotyczącym egzekucji z debetu na koncie.

Zajęcie komornicze debetu na koncie – podstawa prawna

Komornik może oczywiście w trakcie egzekucji komorniczej zająć rachumości, nieuchomości, ale także rachunek bankowy. Podstawą prawną są przepisy zgromadzone w Kodeksie postępowania cywilnego (artykuły od 889 do 894).

PODSTAWA PRAWNA
Art. 890. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika
§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Czym są środki zgromadzone na rachunku i czy obejmują one też debet? Przepisy mówią jasno, że pod określeniem kwot widocznych na danym rachunku kryją się jedynie kwoty dodatnie. Wystarczy spojrzeć, jaka jest istota umowy rachunku bankowego:

PODSTAWA PRAWNA
Art. 725. Istota umowy rachunku bankowego
Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.
Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Oznacza to, że zawierając umowę rachunku bankowego z daną instytucją zgadzamy się na to, by na nasze zlecenie dokonywała ona operacji finansowych. Proces egzekucji komorniczej wymusza na nas wydanie bankowi takiej dyspozycji, ponieważ dążąc do pozbycia się długu, nakazujemy wypłatę środków z konta wierzycielowi. Wszystko to dotyczy jednak środków zgromadzonych na koncie, czyli będących na nim fizycznie „na plus”. W umowie rachunku bankowego nie ma ani słowa o debecie – tej kwestii trzeba przyjrzeć się bardziej szczegółowo.

Zajęcie debetu przez komornika

Umowa o rachunek bankowy w żaden sposób nie dotyczy debetów na nim założonych. By mieć dostępny debet na koncie, należy podpisać zupełnie odrębną umowę. Oznacza to, że samo konto podlega innemu prawu, a debet na tym koncie – innemu. I o ile egzekucja z rachunku bankowego jest jak najbardziej zgodna z prawem, o tyle egzekucja z debetu na tym koncie teoretycznie nie jest możliwa.

Sytuacja jednak zmienia się, gdy wierzyciel złoży żądanie nie o egzekucję z rachunku bankowego, a o egzekucję z innych wierzytelności. Na to, w jaki sposób wierzyciel będzie poszukiwał naszego majątku, nie mamy już wpływu. W przypadku wyczyszczonego konta i braku wpływów zapewne kolejnym krokiem egzekucji będzie właśnie egzekucja z innych wierzytelności, a pod takie podchodzi właśnie umowa o debet na koncie. Dla osób z problemami finansowymi przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 895. Właściwość komornika w sprawach egzekucji z innych wierzytelności
§ 1. Egzekucja prowadzona według przepisów działu niniejszego należy do komornika sądu właściwości ogólnej dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia – do komornika sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej względem dłużnika. Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa.
§ 2. Jeżeli wykonanie prawa związane jest z posiadaniem dokumentu, właściwy jest komornik tego sądu, w którego okręgu dokument się znajduje.
§ 3. Na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji z ruchomości komornik dokona również zajęcia wierzytelności lub innych praw majątkowych, związanych z posiadaniem dokumentu, jeżeli dokument taki znajduje się w posiadaniu dłużnika.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Jeżeli zatem komornik na wniosek wierzyciela zażąda poza egzekucją z rachunku bankowego egzekucji z innych wierzytelności, może zostać nam zajęty także debet na koncie. Pojawia się tu jednak wątpliwość, czy aby na pewno umowa o debet jest umową w pełni osobna od umowy o rachunek bankowy, czy też jest z nią do tego stopnia powiązana, by nie móc być uznaną za osobną wierzytelność.

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Stanowiska w tej kwestii są dwa i właściwie zarówno na potwierdzenie, jak i na zaprzeczenie tezy, że komornik może “zrobić nam debet na koncie” znajdziemy sensowne argumenty i prawomocne wyroki sądu. Dużo zależy też od decyzji samego Banku, który ma 7 dni na wypłacenie komornikowi środków z naszego debetu.

Jeżeli bank uzna je za wierzytelności dostępne z tytułu kredytu, nie powinien wypłacić ich komornikowi. Jeżeli wypłaci – przysługuje nam prawo do złożenia skargi na czynności komornika i w takim przypadku sąd rozpatrzy, czy w naszej sytuacji wejście komornika na debet na koncie było zgodne z prawem, czy też nie.

Osoby posiadające zajęcie konta bankowego, czyli będące w trakcie egzekucji komorniczej, nie są całkiem odcięte od środków finansowych. Nadal mogą one bowiem skorzystać z pożyczek z komornikiem, dostępnych właśnie dla osób przechodzących przez egzekucję.

Czy po zajęciu komorniczym można korzystać z debetu?

odpowiedź: tak

Żeby wyjaśnić tę kwestię, trzeba znowu przypomnieć, że umowa o rachunek bankowy jest zupełnie odrębna od umowy o debet przypisany do tego rachunku. Po zajęciu komorniczym rachunku bankowego właściwie możliwości mamy niewiele – pożyczek i kredytów w większości nie dostaniemy (chyba że będzie to któraś z pożyczek na dowód, tam zazwyczaj nie sprawdza się, czy konto jest zablokowane), a nawet jeżeli dostaniemy, to możemy mieć potem duży problem ze spłatą. Wszystkie zarobione przez nas środki będą przecież blokowane przez komornika na poczet długu.

Nijak ma się to jednak do umowy o debet na koncie – ten, zanim zostanie zajęty w drodze egzekucji z innych wierzytelności, pozostaje do naszej dyspozycji. Oznacza to, że zarówno z płatności, jak i wypłat w ramach debetu możemy przy zajęciu komorniczym bez przeszkód korzystać.

Jest to dobra opcja szczególnie w przypadku debetów nieoprocentowanych, które oferowane są w większości banków. Wszystko, co dobre, kiedyś się końcy – debet też trzeba przecież w końcu uzupełnić. Pytanie brzmi – z czego, skoro komornik przy zajęciu konta przejmuje wszystkie wpływy?

Wpływające środki pokryją debet, czy zajmie je komornik?

odpowiedź: pieniądze trafią do komornika

Wyobraźmy sobie sytuację, w której posiadamy konto z możliwym debetem 1000 zł w każdym miesiącu kalendarzowym. Co miesiąc bierzemy pieniądze w ramach debetu, a potem na konto wpływa nasza wypłata i 1000 zł zostaje przelane na konto wykorzystanego debetu. Znowu korzystamy więc z dostępnego debetu, a potem brakującą kwotę pokrywa kolejna wypłata… w takiej sytuacji komornik nigdy nie doczekałby się pieniędzy, które musi wyegzekwować.

Środki wpływające na konto nie mogą zatem być przeznaczane na pokrycie debetu widniejącego na tym rachunku. Musimy zatem liczyć się z tym, że jeżeli wykorzystamy limit debetu, nie będzie już szans, by się on odnowił. Co więcej – możemy wpaść w jeszcze większe zadłużenie. Dlaczego?

Ponieważ większość polskich banków oferuje darmowy debet jedynie na krótki czas – zazwyczaj jest to od 10 do 30 dni. Jeżeli po tym czasie środki nie zostaną uzupełnione, niestety bank zaczyna naliczać odsetki karne. Poza samym długiem debetowym, rośnie także dług odsetkowy.

Przed skorzystaniem z debetu na koncie w przypadku posiadania komornika  – najprawdopodobniej po wykorzystaniu kwoty debetowej nie będziemy w stanie tej luki uzupełnić i nasze długi – zamiast zmaleć – znowu zaczną się piętrzyć.

Podsumowanie

  1. Komornik teoretycznie może zająć debet na koncie, choć w praktyce bardzo rzadko się to zdarza.
  2. Zazwyczaj komornik nie dokonuje zajęcia debetu na koncie dłużnika.
  3. Egzekucja z debetu na koncie jest możliwa tylko wtedy, kiedy komornik przeprowadza egzekucję z innych wierzytelności dłużnika.
  4. Egzekucja z rachunku bankowego nie uprawnia komornika do zajęcia także debetu na koncie.
  5. Po zajęciu komorniczym rachunku bankowego nadal można korzystać z debetu.
  6. Rozdzielność przepisów dotyczących konta bankowego i debetu na tymże koncie wynika z tego, że debet – choć przypisany do konta – funkcjonuje zawsze w oparciu o inną umowę niż sam rachunek.
  7. Z debetu na koncie nie można korzystać dopiero wtedy, kiedy komornik dokona zajęcia debetu.
  8. Środki wpływające na konto dłużnika nie pokrywają debetu – trafiają od razu do komornika.
  9. Korzystanie z debetu na koncie przy posiadaniu dużych długów nie jest rozsądne – pieniądze z debetu trzeba przecież oddać, a przy egzekucji komorniczej rzadko jest to możliwe.
  10.  Niespłacone na czas debety generują duże koszty ze względu na odsetki karne.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Katecheta
Katecheta
2022-12-30 23:44:18

Chyba ten artykuł pisali komornicy ja mam 6000 na minusie i wyplata mi nie znika tylko wchodzi w debet. A komornika szlak trafia . Wogóle powinni się przeterminowac skoro nie mają jak ściągnąć. A na tacę dalej zbieram i chop do kieszonki i skarpety.

Kamiśka
Kamiśka
2022-03-05 13:18:28

Zaraz, to nie jest przypadkiem wprowadzanie ludzi w błąd? Mamy kwotę wolną od potrąceń w wysokości najniższej krajowej, na rok 2022 jest kwoto około 2257 zł tej kwoty komornik zająć nie może, więc w momencie kiedy wpływa na zajęte konto wynagrodzenie w takiej kwocie, bank nie wypłaci komornikowi złamanego grosza, świec ta suma pokrywa debet w koncie ale i reszta pieniędzy jest do naszej dyspozycji a bank nie ma prawa złotówki przelać komornikowi. Chyba,że jest to zadłużenie alimentacyjne to wtedy mają prawo przelać wszystkie dostępne środki. Należałoby to sprostować i wspomnieć o kwocie wolnej od potrąceń a nie wprowadzać ludzi w błąd,tym samym ich strasząc.

klara
klara
2019-08-31 13:08:08

przecież istnieje jeszcze coś takiego, jak kwota wolna od zajęcia, czy egzekucji komorniczej! i wynosi ona więcej niż 1000 zł, nieprawdaż?

Podobne artykuły

Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie samochodowym

Wielu z nas marzy o własnym aucie. Nie każdy może pozwolić sobie na zakup za gotówkę, ale na szczęście istnieje przecież możliwość zaciągnięcia kredytu samochodowego. Sprawdziliśmy, jakie zabezpieczenia kredytowe w przypadku finansowania kupna samochodu proponują polskie banki. 

author
Halszka Gronek
11 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Inspektorat ZUS w Szczecinku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Szczecinku: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
15 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak zamknąć konto w Raiffeisen Polbanku?

Każdy Klient może zamknąć konto bankowe, jeżeli nie chce już z niego korzystać - niezależnie od tego, jakie ma ku temu powody. Sprawdzamy, w jaki sposób można zamknąć rachunek bankowy w Raiffeisen Polbanku. 

author
Dominika Byczek
10 września 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Tankujemy coraz lepsze paliwo – raport UOKiK

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) sprawdził jakość paliw w Polsce. Okazuje się, że kupujemy coraz lepsze paliwo, a ilość benzyny gorszej jakości stale spada.

author
Aneta Jankowska
23 kwietnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Santander Bank Polska w Pelplinie

Santander Bank Polska jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z oddziałów banku mieści się w Pelplinie. Sprawdzamy adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Dominika Byczek
23 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

ING Bank Śląski we Wrocławiu

author
Dominika Byczek
11 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj