KNF nałożyła na Alior Bank karę 10 mln zł

KNF nałożyła na Alior Bank karę 10 mln zł

author
Alicja Uzarowicz
08 sierpnia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu postępowania zadecydowała o nałożeniu kary finansowej na Alior Bank. Spółka ma do zapłacenia dwie kary o łącznej kwocie 10 mln zł. Powodem ukarania banku przez KNF było naruszanie między innymi norm prawnych wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczących obrotu certyfikatami funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego instytucja zadecydowała o nałożeniu na Alior Bank dwóch kar pieniężnych o łącznej wysokości 10 mln zł. Powodem, dla którego KNF obciążyła bank są nieścisłości w odniesieniu do obrotu instrumentami finansowymi.

Przeprowadzone przez organ nadzorczy nad rynkiem finansowym postępowanie wykazało, że Alior Bank nie spełniał obowiązków wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kontrolerzy z KNF wykazali cztery różne naruszenia norm prawnych wynikających ze wspomnianego aktu prawnego.

Spółka miała zatem nie zawierać pisemnych umów względem przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia albo zbycia oferowanych usług finansowych. Co więcej maklerzy z Alior Banku mieli nie uwzględniać w swoim działaniu najlepszego interesu klienta.

KNF

Alior Bank będzie TPP

KNF stwierdziła naruszenie przepisów przez Alior Bank

Ostatnim zarzutem, który przyczynił się do nałożenia kar było przekazywanie klientom pisemnych rekomendacji odnośnie instrumentów finansowych. Ta praktyka była bezprawna ze względu na fakt, iż klienci nie mieli uprzednio zawartej umowy z bankiem o doradztwo inwestycyjne.

Wszystkie wskazane uchybienia dotyczyły konkretnego rodzaju instrumentów finansowych. A mianowicie były to cztery certyfikaty inwestycyjne funduszy takich jak: SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Pozostałe dwa rodzaje funduszy to WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, jak również WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Mimo faktu nałożenia kary przez organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym Alior Bank spotkał się z łagodnością KNF.

KNF

KNF czeka na najlepsze prace doktorskie o rynku finansowym

Szczęście w nieszczęściu dla Alior Banku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego kara, jaką ma do zapłaty Alior Bank mogła być dużo wyższa. Maksymalna wysokość kary za wskazane naruszenia przepisów mogła sięgać nawet 492 mln zł. Pobłażliwość KNF wobec Alior Banku nie była jednak nieuzasadniona.

Uzasadniając wysokość nałożonej kary w łącznej kwocie 10 mln zł Komisja Nadzoru Finansowego wzięła pod uwagę działania łagodzące przewinienia Alior Banku. Spółka bowiem już przed wydaniem decyzji w tej sprawie podjęła działania mające na celu usunięcie bezprawnych praktyk ze swoich procedur.

Bank postanowił bowiem działać jeszcze przed ostatecznym werdyktem. W ramach odkupienia swoich win zawiera on obecnie porozumienia z klientami, którzy w wadliwy sposób nabyły certyfikaty funduszy typu WI. Mają one na celu wykupienie ich z powrotem przez Alior Bank minimalizując jednocześnie straty klientów na feralnych transakcjach.

Działania te nie uszły uwadze reprezentantów Komisji Nadzoru Finansowego, którzy wydali swój werdykt w tej sprawie. Stąd właśnie tak niska, bo wynosząca tylko 10 mln zł kara za dokonane przewinienia.

KNF

ING Bank Śląski ze zgodą KNF

Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_06_08_2019_66730.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „300 na start” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2020

Promocja: „300 na start” w BNP Paribas

Alior Bank w Sztumie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
17 lipca 2019

Alior Bank w Sztumie

Nieuczciwi sprzedawcy prądu – coraz więcej skarg
Wpisy
autor wpisu
Natalia Narloch
07 listopada 2018

Nieuczciwi sprzedawcy prądu – coraz więcej skarg

KredytOK w Oświęcimiu
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
11 lutego 2017

KredytOK w Oświęcimiu

Kredyt konsolidacyjny Strzelin
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
03 czerwca 2022

Kredyt konsolidacyjny Strzelin

Nowy pulpit w aplikacji mobilnej Banku Santander
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
29 grudnia 2019

Nowy pulpit w aplikacji mobilnej Banku Santander

Porównaj