Koronawirus. Będą specjalne zasiłki dla studentów?

Koronawirus. Będą specjalne zasiłki dla studentów?

author
Dominika Sobieraj
23 marca 2020

Obecna sytuacja nikogo nie napawa optymizmem. Grupą, która znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji, są studenci – zmuszeni do wynajmowania mieszkań i akademików, a w większości nie mogący podjąć zatrudnienia. Rząd przygotowuje dla nich specjalną pomoc – będą zasiłki, a może i zwolnienia z opłat za akademiki.

Koronawirus a pomoc rządowa dla studentów

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapewnia, że studenci – zarówno ci pracujący, jak i niepracujący – nie zostaną pominięci w rządowych ustaleniach. Obecnie w ramach Tarczy Antykryzysowej studenci, którzy utracili zatrudnienie na skutek epidemii koronawirusa (ich miejsce pracy zostało zamknięte), mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia zastępczego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wielu studentów jednak, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, nadal utrzymuje zatrudnienie (w dużej mierze studenci to pracownicy, którzy na codzień wykonują pracę zdalną), a panująca sytuacja i konieczność studiowania w formule e-learningowej nie sprzyjają dobrej jakości wykonania swoich obowiązków. Studenci, którzy znaleźli się w takim założeniu, pytają więc, czy i dla nich znajdzie się jakaś pomoc w tym trudnym okresie.

Kto może otrzymać zasiłek dla studenta?

Dla wszystkich – pracujących i niepracujących – przewidziano zapomogi z funduszu stypendialnego. Teoretycznie o pomoc może ubiegać się każdy.

W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możemy jednak przeczytać, że “w szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego”, więc wygląda na to, że studenci, którzy nie utracili zatrudnienia, i tak nie będą brani pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń. Osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji mogą próbować pozyskać środki z pożyczek dla studentów.

Jak uzyskać zapomogę dla studenta w trakcie pandemii koronawirusa?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednoznacznie zaleca, by wszystkie uczelnie informowały o procesie uzyskiwania zapomóg na swoich stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto studenci dostają informacje o możliwości ubiegania się o dodatkowe pieniądze przez portale służące do komunikacji uczelni ze studentem (np.: USOS, Portal Studenta).

Zasada jest jednak z reguły bardzo podobna:

1. Wchodzimy na stronę swojej uczelni.

2. Pobieramy wniosek o zapomogę.

3. Wypełniamy wniosek danymi osobowymi.

4. Załączamy dokumenty potwierdzające to, że nasza sytuacja w związku z pandemią pogorszyła się.

5. Oczekujemy na decyzję komisji stypendialnej i wypłatę środków.

“Mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, zwracamy się z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń. (…)

Zalecana jest adaptacja wewnętrznych procedur uczelni dostosowujących proces przyznawania świadczeń do ograniczeń związanych ze zmieniającą się sytuacją zagrożenia epidemiologicznego (w tym ich odbiurokratyzowanie w granicach prawa) – chociażby poprzez stosowanie pracy zdalnej przez członków komisji stypendialnych” – takie zalecenia sformułowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli uczelnie dostosują się do tych wskazań, wypłata środków może przebiegać naprawdę szybko i bezproblemowo.

Opłaty za akademik a koronawirus

W zaleceniach Jarosława Gowina znalazło się także wskazanie skierowane bezpośrednio do uczelni. Ministerstwo zaleca, by tych, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogą korzystać z akademików, zwolnić z konieczności uiszczania opłat z tego tytułu.

“W opinii Ministerstwa, zasadne jest uwzględnienie szczególnej sytuacji studentów zakwaterowanych w domach studenckich, którzy ze względu na odwołanie zajęć nie korzystają z tych obiektów, poprzez zwolnienie studentów z opłat za miejsce w domu studenckim za ten okres” – wskazano w komunikacie.

Koronawirus a zasiłek dla studentów – podsumowanie

od kiedy:

od połowy marca 2020

kto może otrzymać:

w szczególności osoby w trudnej sytuacji finansowej

gdzie się zgłosić:

do własnej uczelni

forma wypłaty:

przelew na konto

ile można otrzymać:

kwota ustalana indywidualnie

opłaty za akademiki:

zalecane zwolnienie z opłat


Źródło:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt samochodowy Krasnystaw
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
13 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Krasnystaw

Chwilówki Jarosław
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
05 kwietnia 2022

Chwilówki Jarosław

4 dni pracy w tygodniu?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
26 czerwca 2019

4 dni pracy w tygodniu?

PKO BP w Lubawie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
26 lipca 2019

PKO BP w Lubawie

E-paragon w Polsce
Emerytura
author
Halszka Gronek
18 kwietnia 2020

E-paragon w Polsce

Kasa Stefczyka Mikołów
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 października 2020

Kasa Stefczyka Mikołów

Porównaj