Kredyt na termomodernizację – jak otrzymać?

Kredyt na termomodernizację – jak otrzymać?

author
Julia Wierciło
08 maja 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dzięki kredytowi na termomodernizację możliwe jest otrzymanie dofinansowania przeznaczonego na cele ekologiczne czy zmiana źródeł energii odnawialnych. Pozwoli on na zmniejszenie wydatków związanych z ociepleniem mieszkań, a także budynków mieszkalnych. Zobacz, na czym dokładnie polega kredyt na termomodernizację, kto może go otrzymać, a także na co może zostać wykorzystany. Które banki oferują kredyt na termomodernizację? Sprawdźmy szczegóły, a także warunki w poszczególnych bankach.

Spis treści:

 1. Kredyt na termomodernizację - co to jest?
 2. Kto może otrzymać kredyt na termomodernizację?
 3. Kredyt na termomodernizację - na co może zostać przeznaczona?
 4. Warunki kredytu na termomodernizację
 5. Jak otrzymać kredyt na termomodernizację?
 6. Banki oferujące kredyt na termomodernizację
 7. Czy istnieją alternatywy kredytu na termomodernizację?
Zwiń spis treści

Kredyt na termomodernizację - co to jest?

Kredyt na termomodernizację jest instrumentem finansowym, mającym umożliwić przeprowadzenie prac remontowych. Ich zakres obejmuje wymianę ogrzewania czy ocieplenie budynku. Celem tego finansowania jest wsparcie działań ekologicznych, które muszą sprzyjać środowisku. Kredyt na termomodernizację przyznawany jest przez instytucje prywatne, ale także państwowe. Udzielany jest w efekcie współpracy powyższych instytucji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zapis prawny regulujący wszystkie szczegóły znajduje się w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kredyt na termomodernizację ma wspierać działania proekologiczne, a jednocześnie umożliwić sfinansowanie części planowanych inwestycji obejmujących prace związane z ociepleniem mieszkań czy budynków mieszkalnych.

Kto może otrzymać kredyt na termomodernizację?

Premia przysługuje inwestorom, a status prawny nie ma znaczenia. Wyjątek stanowią jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Premię otrzymać mogą:

 • właściciele budynków mieszkalnych,
 • właściciele budynków zbiorowego zamieszkania,
 • właściciele, a także zarządcy sieci ciepłowniczych czy źródeł ciepła,
 • zarządcy mieszkaniowych wspólnot,
 • mieszkaniowe inicjatywy społeczne,
 • spółki prawa handlowego.

Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

 • w wypadku prac termomodernizacyjnych wysokość premii wynosi do 26% kosztów,
 • w przypadku prac termomodernizacyjnych z inwestycją w OZE premia wynosi do 31% kosztów,
 • do 50% kosztów poniesionych w wyniku wzmocnienia budynków z wielkiej płyty.

Kredyt na termomodernizację - na co może zostać przeznaczona?

Jednym z warunków otrzymania kredytu termomodernizacyjnego jest przeznaczenie go na konkretny i ustalony cel. Uzyskane środki należy wykorzystać na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Szczegóły dotyczące celu będą różniły się w zależności od tego, w którym banku otrzymaliśmy kredyt na termomodernizację. Należy pamiętać o przeczytaniu umowy przed podpisaniem, a także o dokładnej analizie proponowanych warunków.

Środki otrzymane w wyniku zaciągnięcia kredytu na termomodernizację mogą zostać przeznaczone na:

 • zmianę źródeł energii (na źródła odnawialne),
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • działania zmniejszające straty pierwotnej energii,
 • wykonanie przyłącza do źródła ciepła.

Typy kredytu na termomodernizację

W przypadku kredytu zaciągniętego w celu termomodernizacji budynków mieszkalnych lub mieszkań, możemy wyróżnić kilka jego form:

 • kredyt komercyjny bankowy – jego przeznaczeniem jest termomodernizacja budynku lub inne cele ekologiczne. Takie formy kredytu nie są wspierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ani przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Konieczna będzie zatem spłata całości zaciągniętej kwoty,
 • kredyt z premią od Funduszu Termomodernizacji – otrzymana premia BGK przeznaczona zostanie na spłatę części kapitału zaciągniętego zobowiązania,
 • premia remontowa BGK – ta premia przeznaczona jest na renowację budynków wielorodzinnych.

Warunki kredytu na termomodernizację

Oprócz przeznaczenia środków na konkretne cele, istnieje jeszcze szereg warunków, które należy spełnić aby otrzymać kredyt na termomodernizację. Są one określone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ale także przez banki.

Warunki kredytu na termomodernizację:

 • musi zostać przeprowadzony audyt energetyczny,
 • podejmowane przez nas przedsięwzięcie nie może nieść szkód środowisku,
 • po zakończeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynek musi spełniać konkretne wymagania. Będą to między innymi oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna,
 • kryteria horyzontalne muszą zostać spełnione.

Kryteria horyzontalne są szeregiem warunków, które muszą zostać spełnione:

 • zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego,
 • zgodność z planem rozwojowym,
 • brak podwójnego finansowania,
 • spójność informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparciem,
 • zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,
 • właściwe określone wydatki kwalifikowalne,
 • sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia,
 • pomoc publiczna oraz pomoc de minimis,
 • zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku”,
 • zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych,
 • zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej,
 • wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w planie rozwojowym i RRF,
 • adekwatność wskaźników własnych przedsięwzięcia.

Jak otrzymać kredyt na termomodernizację?

Aby otrzymać kredyt na termomodernizację w pierwszej kolejności należy sprawdzić, które banki oferują ten konkretny produkt finansowy. Po porównaniu interesujących nas ofert musimy:

 • udać się do wybranego banku (niektóre banki oferują złożenie wniosku o kredyt z premią termomodernizacyjną online),
 • złożyć odpowiedni wniosek (o kredyt oraz premię termomodernizacyjną),
 • złożyć audyt energetyczny.

Po wykonaniu powyższych kroków pozostaje nam czekać na weryfikację złożonego wraz z załącznikami wniosku. Jeśli zdecydowaliśmy się na wykonanie całej operacji online musimy pamiętać, że mimo wniosku internetowego, pieniądze nie zostaną przyznane na nasze konto bankowe. Premia ta zostanie skierowana bezpośrednio na spłatę części zaciągniętego zobowiązania.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu termomodernizacyjnego?

 • wniosek,
 • audyt energetyczny,
 • dowód osobisty.

Banki oferujące kredyt na termomodernizację

Kredyt na termomodernizację – BNP Paribas

W ofercie banku BNP Paribas znajdziemy przede wszystkim taką, która kierowana jest do wspólnot mieszkaniowych:

 • kredyt do 2,6 mln złotych (kredyt do 1 mln złotych nie będzie wymagał wkładu własnego),
 • okres kredytu wynosi maksymalnie 20 lat,
 • zmienne lub starozmienne oprocentowanie (w przypadku oprocentowania stałego będzie ono dostępne przez 60 albo 120 miesięcy).

Inne opcje:

 • możliwe skorzystanie ze wsparcia UE (program LIFE),
 • kredyt na zielone zmiany do 200 tysięcy złotych (wymiana źródeł ciepła, nowoczesne technologie).

Kredyt na termomodernizację – Alior Bank

W ofercie banku dostępny jest kredyt z premią termomodernizacyjną:

 • kredyt do 5 mln złotych,
 • okres kredytu wynosi maksymalnie 20 lat,
 • brak wkładu własnego,
 • grant termomodernizacyjny – może zostać udzielony jeżeli w budynku, który ma być docelowo termomodernizowany prowadzimy działalność gospodarczą.

Kredyt na termomodernizację – BOŚ Bank

W ofercie banku dostępny jest kredyt z premią termomodernizacyjną:

 • kwota kredytu wynosi od 50 % do 100 % poniesionych kosztów,
 • okres kredytu wynosi maksymalnie 10 lat,
 • oprocentowanie zmienne,
 • obowiązuje prowizja przygotowawcza – wynosi ona od 2,5 %, ale nie mniej niż 400 złotych, a prowizja dla BGK wynosi 0,6 % otrzymanej premii termomodernizacyjnej.

Inne opcje:

– ekokredyt na fotowoltaikę.

Kredyt na termomodernizację – PKO BP

W ofercie banku dostępny jest kredyt z premią termomodernizacyjną, jednak dotyczy on przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych osób prawnych. W przypadku chęci otrzymania oferty należy skontaktować się bezpośrednio z bankiem.

Inne opcje:

– Ekopożyczka – w tym wypadku nie otrzymamy jednak premii na termomodernizację.

Kredyt na termomodernizację – Bank Pocztowy

W ofercie banku dostępny jest kredyt z premią termomodernizacyjną, ale jest skierowany wyłącznie do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych:

 • kwota kredytu musi wynosić powyżej 10 tysięcy w górę,
 • okres kredytu wynosi maksymalnie 240 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne.

Kredyt na termomodernizację – Bank Spółdzielczy

Bank oferuje kredyt z premią termomodernizacyjną i jest on udzielany na poniższych warunkach:

 • kwota kredytu musi wynosić powyżej 10 tysięcy bez granicy maksymalnej,
 • okres kredytu wynosi maksymalnie 120 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne,
 • prowizja wynosi 3,5 %.

Kredyt na termomodernizację – ING

Na ten moment w ofercie banku nie jest dostępny kredyt z premią termomodernizacyjną.
Mimo tego możemy rozważyć jedno z dwóch osiągalnych rozwiązań:

 • Ekopożyczka – oferta jest dostępna dla klientów indywidualnych,
 • Ekokredyt – to rozwiązanie skierowane jest do wspólnot mieszkaniowych.

Czy istnieją alternatywy kredytu na termomodernizację?

Na rynku znajdziemy wiele rozwiązań finansowych, które mogą zastąpić kredyt na termomodernizację.
Mogą to być między innymi:

 • kredyt inwestycyjny,
 • kredyt gotówkowy,
 • pożyczka pozabankowa,
 • zgromadzenie potrzebnych środków samodzielnie poprzez oszczędzanie.

Mimo wielu alternatyw, kredyt na termomodernizację będzie prawdopodobnie najbardziej korzystną opcją. Ze względu na to, że oferta jest dedykowana, jej warunki finansowe mogą być dużo bardziej opłacalne. Właśnie dlatego to konkretne rozwiązanie powinno być rozważane w pierwszej kolejności. W przypadku nieotrzymania kredytu na termomodernizację pozostaje nam szereg innych możliwości i ofert finansowych.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Przasnysz.

author
Patryk Byczek
23 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Kamieniu Pomorskim

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Kamieniu Pomorskim – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
21 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Santander Bank Polska wspiera seniorów w zdalnym bankowaniu

Santander Bank Polska poinformował w komunikacie prasowym o rozwijaniu inicjatyw, które znacząco wpływają i w pełni odpowiadają potrzebom Klientów. Bank skupia się przede wszystkim na bankowości zdalnej. To właśnie dlatego Bank w ostatnim czasie do interaktywnego menu głosowego infolinii dodał możliwość wyboru cyfry przeznaczonej specjalnie dla seniorów.

author
Patryk Byczek
23 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile osób zdaje egzamin na prawo jazdy ?

Z raportu miesięcznika „Szkoła Jazdy” można się dowiedzieć, że jedynie jednej na trzy osoby udaje się zdobyć wynik pozytywny na praktycznym egzaminie na prawo jazdy. Mimo, że zdawalność z roku na rok rośnie, to nadal nie można mówić o wysokim poziomie.

author
Patryk Byczek
21 lutego 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Międzyrzecu Podlaskim

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Międzyrzecu Podlaskim – dowiedz się, jakie są godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
04 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Instrukcje dla kelnerów od Ministerstwa Finansów

Wakacje to sezon zwiększonej aktywności w restauracjach, które zatrudniają nowych pracowników i przyjmują setki klientów. Dlatego też Ministerstwo Finansów wydało dziesięciopunktową instrukcję kelnerom, która dotyczy rejestracji sprzedaży na kasę fiskalną.

author
Aneta Jankowska
26 lipca 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj