Ilu emerytów jest w Polsce?

Ilu emerytów jest w Polsce?

author
Dominika Byczek
08 stycznia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Społeczeństwo polskie należy do społeczeństw starzejących się. Szacuje się, że w 2050 roku osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły 1/3 całej populacji w naszym kraju. Ilu obecnie jest emerytów i jak ta liczba zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat? Sprawdzamy.

Ilu jest emerytów w Polsce?

Najnowsze zestawienie Głównego Urzędu Statystycznego, w którym opublikowano dane dotyczące liczby emerytów w Polsce, wskazuje dane do roku 2017. Według GUS-u liczba emerytów rośnie z roku na rok i w ostanim okresie pomiarowym wyniosła niemalże 6,5 miliona osób.

Dla porównania jeszcze w 2004 roku emerytów było niewiele ponad 4,5 miliona, a zatem w ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba osób starszych zwiększyła się o prawie połowę. Tak duży przyrost liczy osób starszych w społeczeństwie świadczy o tym, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się.

Średnia emerytura wypłacana osobom starszym wynosi 1065,60 zł brutto. Za taką kwotę bardzo trudno kupić potrzebne artykuły spożywcze i leki, dlatego seniorzy często decydują się na kredyty i pożyczki dla emerytów, które pozwalają im pokryć podstawowe koszty życia.

Liczba emerytów w kolejnych latach GUS

W 2017 roku liczba emerytów w Polsce wynosiła 6 435 000 osób. Rok wcześniej było ich 6 337 000, a w poprzednich latach 6 253 000 (2015) i 6 188 000 (2014). Widać zatem, że tendencja jest rosnąca – emerytów stale przybywa. Największy przeskok w liczebności osób z tej grupy wiekowej obserwujemy w latach 2004-2007, kiedy to na przestrzeni tych kilku lat liczba emerytów zwiększyła się aż o milion osób.

źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/emerytury-i-renty-w-2017-r-,10,9.html

Emerytów więcej niż rencistów

Emerytów jest w Polsce o wiele więcej niż rencistów. Osoby pobierające świadczenia emerytalne stanowią około 3/4 liczby wszystkich emerytów i rencistów. Wśród rencistów natomiast mniej więcej połowa pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, a druga połowa pobiera rentę rodzinną.

źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/emerytury-i-renty-w-2017-r-,10,9.html

Liczba emerytów w konkretnych województwach

Główny Urząd Statystyczny analizuje również liczbę emerytów i rencistów w konkretnych województwach jako odsetka populacji w danym roku. Pokazuje to, jak duża część osób zamieszkujących dane społeczeństwo, jest w wieku emerytalnym. Najmniej emerytów mieszka w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim (zaledwie około 1/5 całej populacji województwa). Najwięcej natomiast emerytów i rencistów zamieszkuje województwa: lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, łódzkie. Starsze osoby stanowią tam 1/4 populacji.

źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/emerytury-i-renty-w-2017-r-,10,9.html

Wiele osób starszych, szczególnie tych, które samotnie żyją w większych miastach, nie jest w stanie przeżyć za kwotę wypłacanego przez ZUS świadczenia. Dużą część tej kwoty przeznaczyć trzeba bowiem na opłaty, leki i coraz częściej (jeżeli chce się uniknąć kilkuletnich kolejek) także na zabiegi medyczne i operacje. Osoby starsze będące w trudnej sytuacji finansowej często są zmuszone do decydowania się na pożyczki od rodziny albo pożyczki dla emerytów. Sprawdź również pożyczki dla rencistów – w pełni online.

Liczba osób powyżej 100 lat w Polsce

Wśród grupy wiekowej emerytów znajdują się także osoby, którym udało się dożyć stu lat. Dane ZUS pokazują, ilu osobom wypłacane jest specjalne świadczenie z tytułu ukończenia stu lat. W 2017 roku taka emerytura została dodatkowo wypłacona 2200 osobom.

źródło: https://www.zus.pl/documents/10182/167561/ZUS+w+liczbach/72262321-87a3-4df1-b535-93d686bc21bc

Średnia długość życia Polaków GUS

Nie wszystkim dane jest dożycie aż stu lat, ale średnia długość życia Polaków i tak z roku na rok jest coraz wyższa. Prognozy są bardzo optymistyczne. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że na przestrzeni najbliższych 30 lat średnia wieku może wzrosnąć o 5 lat w przypadku kobiet i nawet o 7 lat w przypadku mężczyzn. Statystyczna kobieta ma w 2050 roku przeżyć 87,6 lat, a statystyczny mężczyzna dożyje 81,8 lat.

źródło: https://www.zus.pl/documents/10182/167561/ZUS+w+liczbach/72262321-87a3-4df1-b535-93d686bc21bc

Rosnąca długość życia Polaków i coraz większy udział osób starszych w ogólnej liczbie społeczeństwa przełoży się na ogólną strukturę przedziałów wiekowych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że w 2050 roku na każde 100 osób w wieku produkcyjnym ma przypadać 26 osób w wieku przedprodukcyjnym i 52 osoby w wieku poprodukcyjnym. Seniorzy (osoby powyżej 65 roku życia) będą w 2050 roku stanowili 1/3 całego społeczeństwa polskiego.

źródło: https://www.zus.pl/documents/10182/167561/ZUS+w+liczbach/72262321-87a3-4df1-b535-93d686bc21bc


Źródła:

https://www.zus.pl/documents/10182/2422424/Pracujący+emeryci+raport.pdf/1e3bd82c-988c-83e4-bf8e-d60f2447d28f

https://www.zus.pl/documents/10182/167561/ZUS+w+liczbach/72262321-87a3-4df1-b535-93d686bc21bc

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-na-podstawie-badan-glownego-urzedu-statystycznego,1,2.html

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

paweł oksiutycz
paweł oksiutycz
2021-01-16 19:52:46

Proszę o informację ile osób powyżej 60 roku życia pobiera rentę lub emeryturę

Podobne artykuły

Najwyższy wynik finansowy PKO BP od siedmiu lat

Pierwszy kwartał 2019 roku można zaliczyć do najlepszych w historii banku PKO BP. Niewiele bowiem zabrakło do osiągnięcia przez bank rekordowego wyniku w całej historii. Nie pozwoliła na to konieczność dokonania wpłat o wyższej wartości na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

author
Alicja Hirsekorn
16 maja 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

T-Mobile Usługi Bankowe w Radomiu

T-Mobile Usługi Bankowe to nowoczesny bank internetowy ze sporą ilością placówek stacjonarnych. Bank oferuje między innymi bezpłatne konto osobiste, kredyt przez Internet oraz konsolidację. Sprawdź dane na temat placówki w Radomiu.

author
Patryk Byczek
14 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Biała Podlaska.

author
Patryk Byczek
12 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

MiiMove – kontakt, infolinia

Szukasz numeru kontaktowego do MiiMove? Dobrze trafiłeś. Zarówno numer telefonu, jak i inne dane kontaktowe MiiMove znajdziesz w naszym artykule.

author
Dominika Byczek
10 czerwca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Wartość e-handlu w Polsce to 8 mld dolarów

Jak wynika z danych zebranych przez serwis PayPal, polski handel internetowy jest warty prawie 8 000 000 dolarów. Polacy podczas zakupów online kupują głównie:

author
Patryk Byczek
27 września 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak zmienić limit w PKO BP?

Jesteś w sklepie i nie możesz zapłacić kartą za zakup lodówki? A może wykonujesz przelew w aplikacji mobilnej lub serwisie transakcyjnym na kwotę kilka tysięcy złotych i spotykasz się z blokadą? Najprawdopodobniej masz ustawiony niski limit dzienny (limit przelewów i płatności kartą). Sprawdź, jak zmienić limit miesięczny w PKO BP.

author
Dorota Grycko
30 września 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Porównaj