List gończy za długi

List gończy za długi

autor wpisu
Julia Wierciło
05 września 2023

Zaciągając zobowiązanie musimy mieć świadomość o ciążącym na nas obowiązku spłaty.  Zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie dłużej regulować rat kredytu lub pożyczki. Jeżeli nie podjęliśmy odpowiednich kroków, takich jak np. negocjacje z wierzycielem, sprawy mogą przybrać bardzo kłopotliwy dla nas obrót. Wierzyciel może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Skutkuje to umieszczeniem osoby zadłużonej na liście osób poszukiwanych listem gończym. Sprawdźmy czym dokładnie jest list gończy za długi i za co możemy go otrzymać.

Spis treści:

 1. Co to jest list gończy i na czym polega?
 2. Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany listem gończym?
 3. List gończy - jak wygląda?
 4. Za co możemy otrzymać list gończy?
 5. Wydany list gończy - co robić?
Zwiń spis treści

Co to jest list gończy i na czym polega?

List gończy jest narzędziem, które zostało uregulowane w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego. Ma być rozwiązaniem pomocniczym wykorzystywanym przez organy ścigania.
Oznacza to, że list gończy jest urzędowym ogłoszeniem, które ma za zadanie poinformować opinię publiczną o fakcie poszukiwań osoby podejrzanej o przestępstwo. Celem upublicznienia wizerunku jest po prostu informacja, która ma pomóc w złapaniu osoby poszukiwanej.

Jak sprawdzić, czy jestem poszukiwany listem gończym?

Nie wszystkie zadłużenia oznaczają automatyczne wpisanie na listę osób poszukiwanych listem gończym. W niektórych wypadkach aby wyjść z długów warto podjąć na czas negocjacje z naszym wierzycielem. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nasze czyny związane z nieregulowanymi długami są czynem zabronionym.

Aby sprawdzić, czy znajdujemy się na liście osób poszukiwanych listem gończym należy skorzystać z internetowej bazy stworzonej przez polską policję. Po wejściu na stronę poszukiwani.policja.pl/pos/form/5,dok.html mamy możliwość zweryfikowania, czy zostaliśmy umieszczeni na policyjnej liście.

Możemy skorzystać także z Krajowego Rejestru Karnego. Po uiszczeniu opłaty w kwocie około 20 złotych zyskujemy dostęp do informacji dotyczących naszej karalności obecnie, ale także w przeszłości. Możemy zarejestrować się tam poprzez stronę: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

List gończy - jak wygląda?

List gończy to dokument, który został wydany przez prokuratora bądź sąd. Zawiera on informacje dotyczące osoby poszukiwanej. Sprawdźmy, jakie dane zostają upublicznione w przypadku wpisania na listę policyjną osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

List gończy zawiera informacje takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • fotografia osoby podejrzanej,
 • rysopis,
 • znaki szczególne,
 • dane organu, który wydał postanowienie o poszukiwaniu,
 • zarzuty,
 • wezwanie obywateli do zawiadomienia o aktualnym miejscu pobytu osoby poszukiwanej,
 • zawiadomienie o ewentualnych konsekwencjach ukrywania lub pomocy w ucieczce osobie poszukiwanej,
 • informacja o zachowaniu danych osoby zgłaszającej w tajemnicy.

W niektórych wypadkach w liście gończym znajduje się także informacja o ewentualnym wynagrodzeniu w postaci nagrody pieniężnej, która jest oferowana za pomoc w ujęciu lub przyczynienie się do złapania osoby poszukiwanej.

Za co możemy otrzymać list gończy?

Wbrew pozorom list gończy nie jest błyskawicznym procesem. W przypadku zadłużeń, zasadą trafienia na listę osób poszukiwanych listem gończym jest powiadomienie odpowiednich organów. Po wielu próbach ściągnięcia długu przez komornika, wierzyciel może wystąpić do prokuratury, zgłaszając popełnienie przestępstwa. Wydanie listu gończego za dłużnikiem zdarza się nawet w przypadku niskiej szkodliwości społecznej.

Każde zadłużenie, które jest ściągane bezskutecznie może zostać zgłoszone do prokuratury. Skutkuje to ostatecznie wydaniem listu gończego za osobą zadłużoną.

Ściganym można być za niespłacone na czas:

Alimenty a list gończy

Paragraf 1 art. 209 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego mówi o tym, że uchylanie się od obowiązku wypłacania alimentów jest przestępstwem karnym. Oznacza to, że ściganie osoby zadłużonej za pomocą listu gończego jest jak najbardziej możliwe. Brak płatności w postaci alimentów musi być jednak notoryczny. Oprócz tego osoba poszukiwana musi otrzymać postanowienie o areszcie tymczasowym.

Jeśli znajdujemy się w trudnej sytuacji, zaciąganie kolejnych zobowiązań, takich jak np. kredyt online może nie być najlepszym rozwiązaniem. W takich przypadkach dobrym krokiem może okazać się skorzystanie z darmowej porady, której udzielają fundacje pomagające wyjść z długów.

Wydany list gończy - co robić?

Czy list gończy znika?

W przypadku listu gończego możliwe jest wyłącznie jego wygaśnięcie jeżeli:

 • list gończy odwoła sąd,
 • list gończy odwoła prokuratura,
 • osoba poszukiwana zostanie zatrzymana.

Posiadanie długów nie jest jednoznaczne z wydaniem listu gończego. Aby to było możliwe wierzyciel musi zgłosić bezskuteczność ściągania długu do prokuratury. Co robić w sytuacji kiedy jednak zostaniemy umieszczeni na liście osób poszukiwanych listem gończym? W tym wypadku możemy jedynie zaskarżyć postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Zostaje ono wydane przed wystawieniem listu gończego. Sam list gończy jest dokumentem, od którego nie możemy się odwołać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Świdwinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
15 lipca 2019

Alior Bank w Świdwinie

Kredyt samochodowy Kutno
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
21 listopada 2017

Kredyt samochodowy Kutno

SKOK Chmielewskiego Krosno
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
26 kwietnia 2021

SKOK Chmielewskiego Krosno

Najlepsze produkty finansowe – czerwiec 2015
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
31 maja 2015

Najlepsze produkty finansowe – czerwiec 2015

Hybrydowa formuła festiwalu Millennium Docs Against Gravity
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 września 2020

Hybrydowa formuła festiwalu Millennium Docs Against Gravity

Porównaj