Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu

author
Halszka Gronek
08 sierpnia 2018
Zanim zdecydujemy się na kredyt, zwykle spędzamy wiele godzin na porównywaniu wysokości oprocentowań, jakie oferują dla swych produktów poszczególne banki. Lecz czy oprocentowanie na pewno jest miarodajnym wyznacznikiem atrakcyjności kredytu?

Spis treści:
1. Oprocentowanie kredytu – co to jest?
2. Od czego zależy oprocentowanie?
3. Oprocentowanie kredytu hipotecznego.
4. Oprocentowanie kredytu gotówkowego.
5. Oprocentowanie stałe i zmienne.
6. Oprocentowanie a RRSO.

 

 

OPROCENTOWANIE KREDYTU – CO TO JEST?

Oprocentowanie kredytu to jeden głównych i najcześciej podawanych parametrów danej oferty kredytowej. Jest ono procentowym wyznacznikiem kosztu, jaki poniesiemy w związku z udzieleniem nam pożyczki i jaki zostanie nam doliczony w odpowiednich proporcjach do wszystkich rat kredytu.

Od wysokości oprocentowania zależy wysokość opłacanych przez nas rat miesięcznych, a co za tym idzie – i całkowity koszt kredytu. Im większe oprocentowanie, tym mniej korzystna może być dana oferta – choć w przypadku sporych zobowiązań kredytowych koszty niewchodzące w skład oprocentowania mogą mieć większy wpływ na koszt kredytu. 
 

Wysokości oprocentowania często nie można poddawać negocjacjom – choć w przypadku dobrej zdolności kredytowej niektóre banki zgadzają się na obniżenie jednej ze składowych oprocentowania – marży. 

 

OD CZEGO ZALEŻY OPROCENTOWANIE?

Na wysokość oprocentowania kredytu wpływ mają dwie składowe: marża kredytu oraz stawka referencyjna. 

Pierwsza z nich, marża, stanowi procentowo określony zysk, jaki w związku z udzieleniem nam kredytu zdobędzie bank. Mówiąc najprościej – marża jest procentem, jaki zarobi na danym kredycie oferujący ją bank. 
 

Drugą składową oprocentowania stanowi stopa bazowa nazywana także stawką referencyjną. Jest to ustalana przez rynek stopa procentowa danej transakcji. Stawka referencyjna jest podstawą oprocentowania wszelkich kredytów. 
 


 
Stopą bazową kredytów złotowych na polskim rynku międzybankowym jest WIBOR. LIBOR i EURIBOR są natomiast stopami bazowymi w kredytach dewizowych (czyli tych, które nominowane zostały w konkretnych walutach zagranicznych). 
 

Stawka referencyjna jest niezależna od banku i kredytobiorcy. Jej wartość zmienia się cyklicznie – zwykle nowa stawka referencyjna ustalana jest co trzy miesiące. Na wysokość stawki wpływają wszelkie mechanizmy rynkowe, a przede wszystkim działalność Rady Polityki Pieniężnej – decyzyjnego Organ Narodowego Banku Polskiego.
 

Natomiast marża, w przeciwieństwie do stopy bazowej, nie ma stałej i określonej rynkowo wartości. Jej wysokość zależna jest od preferencji kredytodawcy, czyli banku. Co istotne – marża nie zmienia się w okresie kredytowania – jej określona na podpisanej przez kredytobiorcę umowie wartość nie ulegnie zmianie do końca spłacania kredytu – oczywiście pod warunkiem jego terminowej spłaty.

 

OPROCENTOWANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z tych samych parametrów, co oprocentowanie każdego innego kredytu. Tymi składowymi są: marża – czyli procentowo określony zysk banku, oraz stawka referencyjna – ustalana rynkowo stopa procentowa dla wszystkich kredytów. 
 

Co znamienne dla kredytów hipotecznych, to fakt, iż w ich przypadku możliwe jest wynegocjowanie z bankiem niższego oprocentowania. Wynika to z faktu, iż kredyt hipoteczny wiąże się z wieloma dodatkowymi opłatami kredytowymi, takimi jak:
 

 
  1. koszt ubezpieczenia pomostowego, którym bank zabezpiecza kredyt w okresie między wypłatą środków a dokonaniem prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości;

  2. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, niezbędne do zatwierdzenia kredytu opłacającego całość nieruchomości;

  3. oszacowanie lub wycena nieruchomości przez eksperta;

  4. podatek od czynności cywilno-prawnych. 

     

Banki zdają sobie sprawę z powyższych opłat, dlatego zgadzają się na obniżenie swej marży, co za tym idzie – i całego oprocentowania. Korzystniejsze w ich przypadku okaże się bowiem samo udzielenie kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym, niż zyskanie dziesiątych procenta zysku więcej.

 

OPROCENTOWANIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oprocentowanie kredytu gotówkowego składa się z tych samych parametrów, co oprocentowanie kredytu hipotecznego, lecz i każdego innego. Składowymi takiego oprocentowania są: marża – czyli procentowo określony zysk banku, oraz stawka referencyjna – ustalana rynkowo stopa procentowa dla wszystkich kredytów. 
 

W przypadku kredytu gotówkowego bardzo ciężko jest wynegocjować niskie oprocentowanie, a dokładniej, niższą marżę niż ta, którą proponuje bank. Dzieje się tak dlatego, że kredyt gotówkowy nie wiąże się , tak jak kredyt hipoteczny, z wieloma opłatami dodatkowymi na których banki i tak zarobią. 
 

Kredytodawcy nie opłaca się więc zmniejszenie marży kredytu gotówkowego, bowiem oznacza to świadomą i dobrowolną rezygnację z osiągnięcia zadowalającego bank zysku. A jak dobrze wiemy, na kredyt gotówkowy zawsze znajdą się chętni – niezależnie od obniżenia marży i wartości oprocentowania.

 

OPROCENTOWANIE STAŁE I ZMIENNE

Na polskim rynku bankowym oferowane są kredyty z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym. Ten pierwszy rodzaj kredytu proponowany jest zwykle w przypadku umów krótkoterminowych. Jego zaletą jest stała, i niezmieniająca się wysokość oprocentowania.
 

Oprocentowanie zmienne natomiast oparte jest na wysokości stawek referencyjnych obowiązujących na rynku. W przypadku oprocentowania zmiennego otrzymany podczas podpisania umowy harmonogram spłat będzie obowiązywał do czasu, gdy stawki referencyjne ulegną zmianie. Ich aktualizacja odbywa się zwykle co kwartał, czyli co 3 miesiące.
 

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym nie gwarantuje Konsumentowi stałych wysokości rat. Wraz ze zmieniającą się stawką referencyjną, zmianie ulegną również raty. Warto jednak przemyśleć ofertę z oprocentowaniem zmiennym w przypadku przewidywanego wzrostu stóp procentowych na rynku.  

 

OPROCENTOWANIE A RRSO

Niezwykle ważnym wskaźnikiem ułatwiającym oszacowanie całkowitego kosztu kredytu jeszcze jego wzięciem jest RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Dzięki ustawie z dnia 12. maja 2011 roku o kredycie konsumenckim banki zobowiązane zostały do rzetelnego informowania Klientów właśnie na temat bieżącej wysokości RRSO. 
 

Wskaźnik RRSO ten wyraża w sposób procentowy stosunek roczny całkowitego kosztu kredytu względem kwoty kredytu, czyli sumy, jaką pierwotnie pożyczyliśmy od banku. Oznacza to, że RRSO najrzetelniej i najbardziej miarodajnie informuje nas o koszcie, jaki poniesiemy, biorąc dany kredyt.
 

W odróżnieniu od wartości oprocentowania, RRSO uwzględnia bowiem większość opłat związanych z udzieleniem kredytu, a nie tylko marżę oraz stawkę referencyjną. Wlicza się do niego m. in. prowizję, koszty prowadzania konta czy ubezpieczenie.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Haroldvah
Haroldvah
2022-07-25 08:56:39

Pole maku – Claude Monet - Portret Henryka VIII – Hansa Holbeina, Modlitwa sw. Hieronima – Hieronima Boscha

Leslienaw
Leslienaw
2022-07-25 08:05:05

Mlodosc - Leopold Staff - Slowisien - Julian Tuwim, Piosenka milosna - Josif Brodski

Shanehit
Shanehit
2022-06-14 08:28:59

Wiedza i milosierdzie – Pablo Picasso - Maryja Panna w Grocie – Leonardo da Vinci, Syreny – Konstantin Makovsky

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Staszów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
21 czerwca 2022

Kredyt konsolidacyjny Staszów

Konkurs Hapi Pożyczki – do wygrania 15 000 zł
Wpisy
autor wpisu
Pawel-Zdunski
05 kwietnia 2017

Konkurs Hapi Pożyczki – do wygrania 15 000 zł

Expander w Gdańsku
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
27 stycznia 2015

Expander w Gdańsku

Santander Bank Polska w Gorzowie Wielkopolskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Gorzowie Wielkopolskim

Santander Consumer Bank Sierpc
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
17 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Sierpc

Porównaj