Lista ostrzeżeń KNF – dwa nowe podmioty

Lista ostrzeżeń KNF – dwa nowe podmioty

author
Patryk Byczek
22 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował 21 stycznia 2019 roku o dodaniu dwóch nowych podmiotów do listy ostrzeżeń publicznych KNF. Na listę trafiły BM24 LTD z siedzibą w Londynie oraz BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Lista ostrzeżeń publicznych – BitMarket24

BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność internetową za pośrednictwem serwisu BitMarket24. Spółka jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, o którym mówi art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych i w związku z tym zgłoszono zawiadomienie.

Art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych mówi o nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Lista ostrzeżeń publicznych – BM24 LTD

BM24 LTD z siedzibą w Londynie prowadzi działalność internetową za pośrednictwem serwisu BitMarket24. Spółka jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, o którym mówi art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych i w związku z tym zgłoszono zawiadomienie.

Art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych mówi o nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydował się skierować zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

UKNF – komunikat dotyczący giełdy kryptowalut

6 czerwca 2018 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat, w którym informował o tym, że na prowadzenie giełdy kryptowalut składa się kilka czynników. Mowa o wykonywaniu czynności, które obejmują przepisy regulujące działalność podmiotów finansowych. Następstwem tego jest otrzymanie od KNF wymaganych pozwoleń, na przykład na:

– wykonywanie usług płatniczych (w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych),
– wykonywanie transakcji płatniczych (określonych w ustawie z 19 sierpnia 2011 roku).

Wówczas prowadzona działalność, jak każda inna działalność gospodarcza, musi przebiegać w pełni zgodnie z prawem. Ponadto, jeżeli UKNF będzie miał podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, ma obowiązek w trybie natychmiastowym zgłosić zawiadomienie do odpowiedniej prokuratury.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. Obecnie Przewodniczącym KNF jest Jacek Jastrzębski, natomiast Marcin Pachucki i Andrzej Diakonow są zastępcami przewodniczącego KNF.

Zadaniami KNF są ponadto:

– podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego,
– prowadzenie czynności służących rozwojowi rynku finansowego oraz jego konkurencyjności,
– podejmowanie działań edukacyjno informacyjnych odnośnie działania rynku finansowego,
– przygotowywanie projektów aktów prawnych w kwestii sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym,
– inne zadania określone ustawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nowa strategia rozwoju Alior Banku na lata 2020-2022
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
19 grudnia 2019

Nowa strategia rozwoju Alior Banku na lata 2020-2022

Coca-Cola nowym sponsorem polskich piłkarzy
Wpisy
author
Aneta Jankowska
03 lutego 2018

Coca-Cola nowym sponsorem polskich piłkarzy

Czym zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
04 stycznia 2019

Czym zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa?

Coraz gorsze wyniki moralności finansowej Polaków
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
13 lipca 2019

Coraz gorsze wyniki moralności finansowej Polaków

Bank Pekao w Chojnie
Oddziały
author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2019

Bank Pekao w Chojnie

Porównaj