Matczyne emerytury – program Mama 4 Plus

Matczyne emerytury – program Mama 4 Plus

author
Dominika Sobieraj
05 grudnia 2019

Matczyne emerytury to świadczenie, które należy się wszystkim rodzicom, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci. Dzięki waloryzacji wszystkich świadczeń w 2020 roku pieniądze w ramach matczynych emerytur będą wypłacane w kwocie wyższej o 84 zł miesięcznie. Sprawdź, czy możesz otrzymać świadczenie.

Spis treści

1. Matczyne emerytury – najważniejsze informacje.
2. Kto otrzyma matczyną emeryturę?
3. Kto nie otrzyma matczynej emerytury?
4. Matczyne emerytury – ile można otrzymać?
5. Wniosek o przyznanie matczynej emerytury. 
6. Matczyne emerytury a program „Mama 4 plus”. 

Oficjalne wprowadzenie programu emerytur Mama 4 Plus potwierdziła minister Elżbieta Rafalska w dniu 22 stycznia 2019 roku. Matczyne emerytury będą wypłacane także w 2020 roku oraz najprawdopodobniej w latach kolejnych.

Co ważne, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w uchwalonym 25 września projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, wskazało, że na program matczynych emerytur zostanie przeznaczone 730 milionów złotych. Ostatecznie zadeklarowano, że budżet programu Mama 4 Plus wynosi 801,3 mln zł.

Pierwotnie świadczenie miało być przyznawane od początku roku, ale w 2019 minister Elżbieta Rafalska poinformowała o tym, że termin musi być przesunięty co najmniej na dzień 1 marca (tego też dnia rozpoczęto wypłaty matczynych emerytur w 2019 roku). W 2020 roku emerytury dla matek i ojców również będą wypłacane od marca.

KTO OTRZYMA MATCZYNĄ EMERYTURĘ?

Wbrew nazwie, matczyna emerytura jest przyznawana nie tylko matkom, ale i ojcom, jeżeli w przypadku nieobecności matki wychowywali oni samotnie co najmniej czworo dzieci. Świadczenie będzie zatem przyznane:

1) matce – jeżeli urodziła i wychowała lub jedynie wychowała czworo lub więcej dzieci,
2) ojcu – jeżeli po odejściu matki (jej śmierci albo po porzuceniu dzieci przez matkę) wychował on czworo lub więcej dzieci.

Co ważne – pieniądze nie będą przyznane wszystkim rodzicom, a jedynie tym, które na skutek wieloletniej opieki nad dziećmi:
– nie nabyły prawa do emerytury,
– otrzymują od organu emeryturę lub rentę niższą od najniższej emerytury.

Kolejnym kryterium, które obejmie wszystkich starających się o uzyskanie matczynej emerytury, będzie fakt zamieszkiwania w Polsce. Świadczenie będzie przyznane tylko osobom zamieszkującym w Polsce (niezależnie od tego, czy są obywatelami, czy obcokrajowcami z prawem pobytu). W czasie pobierania świadczenia także będzie trzeba zamieszkiwać w Polsce.

Warunkiem przyznania świadczenia będzie także to, czy osoba ubiegająca się o matczyną emeryturę po ukończeniu 16 roku życia przez okres co najmniej 10 lat była ściśle związana z Polską i w tym czasie rozliczała się w kraju z podatków.

KTO NIE OTRZYMA MATCZYNEJ EMERYTURY?

Matczynej emerytury nie otrzymają:

1. Osoby, które zostały pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej.
2. Osoby, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w opiece zastępczej.
3. Osoby, które długotrwale zaprzestały wychowywania małoletnich dzieci.
4. Osoby, które już po przyznaniu świadczenia zostaną tymczasowo aresztowane, będą odbywały karę pozbawienia wolności albo będą przebywać w całodobowych placówkach odwykowych dla osób, które są uzależnione od narkotyków, alkoholu albo innych środków odurzających.

MATCZYNE EMERYTURY – ILE MOŻNA OTRZYMAĆ?

W ramach matczynej emerytury będzie można otrzymać równowartość najniższej emerytury (czyli w 2020 roku 943 zł na rękę). Osoby, które pobierają z ZUS-u lub KRUS-u świadczenie emerytalne w wymiarze niższym niż najniższa i będą spełniać pozostałe warunki uprawniające do otrzymania matczynej emerytury, nie dostaną pełnej kwoty świadczenia, a jedynie wyrównanie do kwoty najniższej emerytury w danym okresie.

MATCZYNA EMERYTURA – WNIOSEK

Emerytura dla matek lub ojców, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci, nie będzie przyznawana „odgórnie”, a jedynie tym osobom, które złożą w tym celu odpowiedni wniosek.

W celu uzyskania świadczenia trzeba będzie złożyć wniosek do jednej z poniższych instytucji:
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci, które w takim przypadku będzie można bezpłatnie pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego. Niezbędne będzie także dołączenie oświadczenia, które wskaże, czy osoba wnioskująca o matczyną emeryturę:
– pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność zarobkową,
– jest uprawniona do pobierania emerytury lub renty,
– posiada gospodarstwo rolne,
– prowadzi dział specjalny produkcji rolnej,
– otrzymuje inne dochody.

Decyzja podejmowana będzie w drodze decyzji administracyjnej i będzie mieć charakter uznaniowy – to komisja ustali, czy danej osobie świadczenie zostanie przyznane, czy też nie. Od decyzji odmownej osobie będzie jednak przysługiwało prawo do ponownego złożenia wniosku w celu powtórnego rozpatrzenia sprawy.

Ile osób pobiera matczyne emerytury – komunikat ministerstwa

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa poinformowała oficjalnie, że do połowy sierpnia z ZUS i KRUS zostało łącznie przyznanych ponad 50 000 świadczeń w ramach matczynych emerytur.

“Łącznie do ZUS wpłynęło już 57,5 tys. wniosków. Są one na bieżąco rozpatrywane” – dodała Bożena Borys-Szopa.

Prawie 2000 decyzji pozytywnych dotyczyło osób, które wychowały w swoim życiu więcej niż dziewięcioro dzieci. Na rok 2019 na wypłaty świadczenia zarezerwowano z budżetu państwa ponad 800 milionów złotych.

Ministerstwo poinformowało również, że nie wszyscy, który ubiegali się o wypłatę świadczenia, mieli ku temu powody. Aż 3,3 tysiąca odmów wydano z powodu zbyt wysokiego dochodu osiąganego przez wnioskujących.

Ponad 1000 osób złożyło wniosek o świadczenie Mama 4+ mimo że nie wychowało w życiu wymaganej liczby czworga dzieci. Ostatecznie w 2019 roku przyznano około 52 tysiące świadczeń w ramach matczynych emerytur.

Emerytury, choć w teorii mogą być otrzymywane przez matki i ojców, w większości rzeczywiście pobierane są przez kobiety. Wśród 50 000 beneficjentów świadczenia jest zaledwie 120 ojców.

Najwięcej pozytywnych decyzji wydano wobec matek, które są obecnie w wieku 60-69 lat, czyli tuż po przejściu na emeryturę. Wniosków od osób w tym wieku było ponad 40 000.

MATCZYNE EMERYTURY A “MAMA 4 PLUS”

Oficjalna nazwa projektu matczynych emerytur to „Mama 4 plus”. Rząd we wszystkich oficjalnych komunikatach stara się popularyzować nazwę „Mama 4 plus”, jednakże to zwyczajowe określenie bardziej się przyjęło.

Skąd w ogóle wziął się pomysł na ten rodzaj emerytury ?

W uzasadnieniu do projektu matczynych emerytur, wskazano, że przepisy mają na celu

"

uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci.

Samo świadczenie ma “zapewnić środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Projektowane zmiany podkreślają ważną z punktu widzenia rozwoju kraju funkcję społeczną pełnioną przez rodziców, w większości kobiet, związaną z wychowywaniem dzieci”.


Źródła:

https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/11259/1/1/_2018.08.09_uzasadnienie%20do%20projektu%20o%20RSU.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

J.B
J.B
2021-12-21 14:30:48

Bardzo krzywdzące dla matek 1,2 lub trójki dzieci ;chore państwo rozdawnictwo pieniędzy.Patologiczne rodziny zacierają już ręce . Chodzę i słyszę jak się śmieją z tych co pracują całe życie.

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Tarnowskich Górach
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Tarnowskich Górach

Bezrobocie frykcyjne – czym jest i jak z nim walczyć?
Blog
autor wpisu
Dorota Cholewicka
12 listopada 2022

Bezrobocie frykcyjne – czym jest i jak z nim walczyć?

Policja ostrzega przed kodami QR na bankomatach
Bez kategorii
autor wpisu
Natalia Narloch
31 grudnia 2018

Policja ostrzega przed kodami QR na bankomatach

Facebook Pay – płatności na Instagramie i Messengerze
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
02 września 2020

Facebook Pay – płatności na Instagramie i Messengerze

PKO BP w Ogrodzieńcu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
18 września 2019

PKO BP w Ogrodzieńcu

Promocja: „Wakacyjne konto” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 lipca 2020

Promocja: „Wakacyjne konto” w BNP Paribas

Porównaj