Matczyne emerytury – program Mama 4 Plus

Matczyne emerytury – program Mama 4 Plus

author
Dominika Byczek
05 grudnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Matczyne emerytury to świadczenie, które należy się wszystkim rodzicom, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci. Dzięki waloryzacji wszystkich świadczeń w 2020 roku pieniądze w ramach matczynych emerytur będą wypłacane w kwocie wyższej o 84 zł miesięcznie. Sprawdź, czy możesz otrzymać świadczenie.

Spis treści

1. Matczyne emerytury – najważniejsze informacje.
2. Kto otrzyma matczyną emeryturę?
3. Kto nie otrzyma matczynej emerytury?
4. Matczyne emerytury – ile można otrzymać?
5. Wniosek o przyznanie matczynej emerytury. 
6. Matczyne emerytury a program „Mama 4 plus”. 

Oficjalne wprowadzenie programu emerytur Mama 4 Plus potwierdziła minister Elżbieta Rafalska w dniu 22 stycznia 2019 roku. Matczyne emerytury będą wypłacane także w 2020 roku oraz najprawdopodobniej w latach kolejnych.

Co ważne, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w uchwalonym 25 września projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, wskazało, że na program matczynych emerytur zostanie przeznaczone 730 milionów złotych. Ostatecznie zadeklarowano, że budżet programu Mama 4 Plus wynosi 801,3 mln zł.

Pierwotnie świadczenie miało być przyznawane od początku roku, ale w 2019 minister Elżbieta Rafalska poinformowała o tym, że termin musi być przesunięty co najmniej na dzień 1 marca (tego też dnia rozpoczęto wypłaty matczynych emerytur w 2019 roku). W 2020 roku emerytury dla matek i ojców również będą wypłacane od marca.

KTO OTRZYMA MATCZYNĄ EMERYTURĘ?

Wbrew nazwie, matczyna emerytura jest przyznawana nie tylko matkom, ale i ojcom, jeżeli w przypadku nieobecności matki wychowywali oni samotnie co najmniej czworo dzieci. Świadczenie będzie zatem przyznane:

1) matce – jeżeli urodziła i wychowała lub jedynie wychowała czworo lub więcej dzieci,
2) ojcu – jeżeli po odejściu matki (jej śmierci albo po porzuceniu dzieci przez matkę) wychował on czworo lub więcej dzieci.

Co ważne – pieniądze nie będą przyznane wszystkim rodzicom, a jedynie tym, które na skutek wieloletniej opieki nad dziećmi:
– nie nabyły prawa do emerytury,
– otrzymują od organu emeryturę lub rentę niższą od najniższej emerytury.

Kolejnym kryterium, które obejmie wszystkich starających się o uzyskanie matczynej emerytury, będzie fakt zamieszkiwania w Polsce. Świadczenie będzie przyznane tylko osobom zamieszkującym w Polsce (niezależnie od tego, czy są obywatelami, czy obcokrajowcami z prawem pobytu). W czasie pobierania świadczenia także będzie trzeba zamieszkiwać w Polsce.

Warunkiem przyznania świadczenia będzie także to, czy osoba ubiegająca się o matczyną emeryturę po ukończeniu 16 roku życia przez okres co najmniej 10 lat była ściśle związana z Polską i w tym czasie rozliczała się w kraju z podatków.

KTO NIE OTRZYMA MATCZYNEJ EMERYTURY?

Matczynej emerytury nie otrzymają:

1. Osoby, które zostały pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej.
2. Osoby, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w opiece zastępczej.
3. Osoby, które długotrwale zaprzestały wychowywania małoletnich dzieci.
4. Osoby, które już po przyznaniu świadczenia zostaną tymczasowo aresztowane, będą odbywały karę pozbawienia wolności albo będą przebywać w całodobowych placówkach odwykowych dla osób, które są uzależnione od narkotyków, alkoholu albo innych środków odurzających.

MATCZYNE EMERYTURY – ILE MOŻNA OTRZYMAĆ?

W ramach matczynej emerytury będzie można otrzymać równowartość najniższej emerytury (czyli w 2020 roku 943 zł na rękę). Osoby, które pobierają z ZUS-u lub KRUS-u świadczenie emerytalne w wymiarze niższym niż najniższa i będą spełniać pozostałe warunki uprawniające do otrzymania matczynej emerytury, nie dostaną pełnej kwoty świadczenia, a jedynie wyrównanie do kwoty najniższej emerytury w danym okresie.

MATCZYNA EMERYTURA – WNIOSEK

Emerytura dla matek lub ojców, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci, nie będzie przyznawana „odgórnie”, a jedynie tym osobom, które złożą w tym celu odpowiedni wniosek.

W celu uzyskania świadczenia trzeba będzie złożyć wniosek do jednej z poniższych instytucji:
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci, które w takim przypadku będzie można bezpłatnie pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego. Niezbędne będzie także dołączenie oświadczenia, które wskaże, czy osoba wnioskująca o matczyną emeryturę:
– pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność zarobkową,
– jest uprawniona do pobierania emerytury lub renty,
– posiada gospodarstwo rolne,
– prowadzi dział specjalny produkcji rolnej,
– otrzymuje inne dochody.

Decyzja podejmowana będzie w drodze decyzji administracyjnej i będzie mieć charakter uznaniowy – to komisja ustali, czy danej osobie świadczenie zostanie przyznane, czy też nie. Od decyzji odmownej osobie będzie jednak przysługiwało prawo do ponownego złożenia wniosku w celu powtórnego rozpatrzenia sprawy.

Ile osób pobiera matczyne emerytury – komunikat ministerstwa

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa poinformowała oficjalnie, że do połowy sierpnia z ZUS i KRUS zostało łącznie przyznanych ponad 50 000 świadczeń w ramach matczynych emerytur.

“Łącznie do ZUS wpłynęło już 57,5 tys. wniosków. Są one na bieżąco rozpatrywane” – dodała Bożena Borys-Szopa.

Prawie 2000 decyzji pozytywnych dotyczyło osób, które wychowały w swoim życiu więcej niż dziewięcioro dzieci. Na rok 2019 na wypłaty świadczenia zarezerwowano z budżetu państwa ponad 800 milionów złotych.

Ministerstwo poinformowało również, że nie wszyscy, który ubiegali się o wypłatę świadczenia, mieli ku temu powody. Aż 3,3 tysiąca odmów wydano z powodu zbyt wysokiego dochodu osiąganego przez wnioskujących.

Ponad 1000 osób złożyło wniosek o świadczenie Mama 4+ mimo że nie wychowało w życiu wymaganej liczby czworga dzieci. Ostatecznie w 2019 roku przyznano około 52 tysiące świadczeń w ramach matczynych emerytur.

Emerytury, choć w teorii mogą być otrzymywane przez matki i ojców, w większości rzeczywiście pobierane są przez kobiety. Wśród 50 000 beneficjentów świadczenia jest zaledwie 120 ojców.

Najwięcej pozytywnych decyzji wydano wobec matek, które są obecnie w wieku 60-69 lat, czyli tuż po przejściu na emeryturę. Wniosków od osób w tym wieku było ponad 40 000.

MATCZYNE EMERYTURY A “MAMA 4 PLUS”

Oficjalna nazwa projektu matczynych emerytur to „Mama 4 plus”. Rząd we wszystkich oficjalnych komunikatach stara się popularyzować nazwę „Mama 4 plus”, jednakże to zwyczajowe określenie bardziej się przyjęło.

Skąd w ogóle wziął się pomysł na ten rodzaj emerytury ?

W uzasadnieniu do projektu matczynych emerytur, wskazano, że przepisy mają na celu

"

uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci.

Samo świadczenie ma “zapewnić środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Projektowane zmiany podkreślają ważną z punktu widzenia rozwoju kraju funkcję społeczną pełnioną przez rodziców, w większości kobiet, związaną z wychowywaniem dzieci”.


Źródła:

https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/11259/1/1/_2018.08.09_uzasadnienie%20do%20projektu%20o%20RSU.pdf

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

J.B
J.B
2021-12-21 14:30:48

Bardzo krzywdzące dla matek 1,2 lub trójki dzieci ;chore państwo rozdawnictwo pieniędzy.Patologiczne rodziny zacierają już ręce . Chodzę i słyszę jak się śmieją z tych co pracują całe życie.

2021-02-14 15:49:36

i znowu pieniądze tylko dla patologi, całe życie żerują na tych dzieciakach, żyją z opieki społecznej, a jeszcze na koniec im się należy emerytura no śmiechu warte to wszystko, co za debile te przepisy wymyślili, moja matka miała 4 dzieci ciężko pracowała teraz ma z ledwością 1300 zł emerytury i nie załapie się, bo tylko patologia się załapuje, no nie ma to jak pisiory dbają o nierobów

Anna Dworakowska
Anna Dworakowska
2021-02-12 15:44:02

Każda matka powinna dostać czy pracowała czy nie

Joanna
Joanna
2020-07-06 23:11:42

Witam. Ustawa dotyczy Mama 4 plus. Chodzi o wychowanie w rodzinie wielodzietnej. W Polsce rodzina wielodzietna zaczyna sie od 3 lub wiecej dzieci. Wiec moim zdanie matka ktora wychowuje 3 dzieci tez nie jest w stanie wypracowac lat pracy do emerytury.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Nowym Sączu

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w naszym kraju. Oddziały banku zlokalizowane są w Nowym Sączu. Sprawdź dane kontaktowe do placówek i ich ofertę.

author
Patryk Byczek
26 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Jarocinie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Jarocinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
05 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank BGK sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku BGK ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź godziny księgowania przelewów, czyli BGK sesje przychodzące i wychodzące Elixir.

author
Patryk Byczek
30 grudnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Komornik w firmie informatycznej Qumak

Firma informatyczna Qumak ma problemy z komornikiem. W wyniku egzekucji zajęto aktywa przedsiębiorstwa oraz udziały w spółkach zależnych.

author
Dominika Byczek
10 października 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Expander w Pile

EXPANDER PIŁA

author
Dominika Byczek
30 stycznia 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Szybkie pożyczki Lidzbark Warmiński

Poszukujesz najlepszej pożyczki w Lidzbarku Warmińskim? Sprawdź ranking z ofertami dostępnymi przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
26 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj