Rząd chce dopłacać do czynszów mieszkaniowych przez 9 pierwszych lat zasiedlania nowego mieszkania. Program "Mieszkanie na Start" obejmie dofinansowanie wynajmu mieszkań wyłącznie nowych. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku. Sprawdź wysokość dopłat i wszystkie szczegóły.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 15.06.2018
Udostępnij:

Ustawa o dopłatach do czynszu została już skierowana do Sejmu. Dopłaty mają obejmować wynajem mieszkań czynszowych i mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Wysokość dopłat ma być uzależniona głównie od średnich kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym obszarze oraz od liczby osób wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego. 

Spis treści:
1. Kto będzie mógł ubiegać się o dopłaty do czynszu? 
2. Do jakich mieszkań będzie dofinansowanie? 
3. Przez ile czasu będą przysługiwały dopłaty?
4. TABELA WYSOKOŚCI DOPŁAT DO CZYNSZU
5. Od kiedy ustawa wejdzie w życie? 
6. Jaki będzie koszt programu "Mieszkanie na Start"?

Kto będzie mógł ubiegać się o dopłaty do czynszu? 

Dopłaty będą przysługiwały tylko tym, którzy nie posiadają innego mieszkania i spełniają limit dochodowy (ich dochód nie może przekroczyć wskazanej w ustawie kwoty). Limit będzie każdego roku inny, ale będzie na stałe uzależniony od wysokości przeciętnego wynagrodzenia (według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny). Dla gospodarstwa jednoosobowego będzie to próg 60% tego wynagrodzenia, a z każdą osobą wchodzącą w skład gospodarstwa domowego próg ten będzie zwiększał się o kolejne 30%, co przedstawia poniższa tabela:

Do jakich mieszkań będzie dofinansowanie? 

Dopłaty do czynszu będzie można uzyskać do mieszkań, które zasiedlane są po raz pierwszy i – co ważne – zasiedlenie to musi mieć miejsce nie później niż przed upływem 12 miesięcy od zakończenia danej inwestycji. Mogą być to mieszkania nowowybudowane lub znajdujące się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej (terenach poddanych renowacji). 

Przez ile czasu będą przysługiwały dopłaty?

Maksymalnie przez 9 lat, jednakże co 3 lata wysokość dopłat ma być stopniowo zmniejszana. Oczywiście próg dochodowy nie będzie liczył się tylko przy pierwszym przyznaniu świadczenia – każdy otrzymujący dofinansowanie ma być co roku poddany weryfikacji, czy jego dochody mieszczą się w określonych widełkach. 
 

TABELA WYSOKOŚCI DOPŁAT DO CZYNSZU


Od kiedy ustawa wejdzie w życie? 

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2019 roku. Wyjątkiem są jedynie przepisy, które umożliwiają wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą, umowy w sprawie stosowania dopłat (gmina-GBK), a także uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o zawarcie umowy najmu – zaczną one obowiązywać już 2 tygodnie po ogłoszeniu ustawy, dzięki czemu zostaną sprawnie wdrożone w cały system dopłat do czynszów. 

Jaki będzie koszt programu "Mieszkanie na Start" ?

Rząd przewiduje, że w pierwszym roku wdrożenia programu, będzie w stanie przeznaczyć na niego 400 mln zł. W roku następnym kwota ta ma być już dwa razy wyższa, a w kolejnych latach ma wynosić:
– 2021 r. – 1,2 mld zł,
– 2022 r. – 1,6 mld zł,
– 2023 r. i następne – 2 mld zł rocznie. 


 

Komentarze