Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym o wprowadzeniu w najbliższym czasie do swojej oferty programu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów dla przedsiębiorców, na których epidemia COVID-19 wpłynęła negatywnie.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 29.06.2020
Udostępnij:

Stworzony specjalnie fundusz dopłaci do oprocentowania nowych oraz podjętych w przeszłości kredytów obrotowych. Bank kieruje swój produkt do mikro, małych, średnich i dużych firm. Produkt uruchomi się w Banku Pekao po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dopłaty do odsetek kredytów obrotowych to kolejny produkt w Banku Pekao, nad którym pracujemy we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od początku pandemii wdrażamy możliwie najszybciej wszystkie programy mające na celu pomoc firmom w sytuacji gospodarczej, będącej następstwem COVID-19. Uważamy, że program dopłat będzie kolejną inicjatywą, która realnie wesprze polskich przedsiębiorców.

– mówiła cytowana w komunikacie Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają lub będą posiadać kredyt obrotowy do końca bieżącego roku, będą mieli możliwość skorzystania z pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci dopłat do oprocentowania. Dopłaty są częścią odsetek, które pobiera bank i wynoszą:

– w przypadku mikro, małych i średnich firm – 2% kwoty odsetkowej,
– w przypadku innych przedsiębiorców – 1% kwoty odsetkowej.

Przedsiębiorca przystępując do programu będzie zobowiązany do spłacania bankowi różnicy między odsetkami naliczonymi zgodnie z tabelą oprocentowania, a kwotą dopłaty. Jednym z warunków uprawniających do otrzymania produktu z dopłatą przez firmę jest utrata płynności finansowej. Utrata płynności finansowej rozumiana jest jako:

zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub zagrożenie utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19

Przedsiębiorstwo starające się o wsparcie nie może na dzień 31 grudnia 2019 roku spełniać kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji.

Szereg rozwiązań z pakietu pomocowego BGK trafia do przedsiębiorców za pośrednictwem banków kredytujących, w tym także do klientów Banku Pekao. Już niebawem dołączą do nich dopłaty do odsetek kredytów z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Od początku zależało nam, by ten produkt był dostępny dla wszystkich firm dotkniętych kryzysem, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy branży, w jakiej działa. Mamy nadzieję, że to ułatwi firmom odzyskanie kondycji finansowej sprzed pandemii, a także przyspieszy ich powrót na ścieżkę rozwoju.

– mówił cytowany w komunikacie Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie wypłacane z Funduszu Dopłat do Oprocentowania utworzonego w BGK będzie trwało 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Firmy będą otrzymywały wypłaty comiesięczne. Należy wiedzieć, że umowy o kredyt z dopłatą lub aneksy z dopłatą do posiadanych już umów mogą być zawierane do końca bieżącego roku. Kredyty z dopłatami mogą być jednocześnie zabezpieczone gwarancjami EFI oraz BGK.


Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/529915/program-doplat-bgk-dla-przedsiebiorcow-juz-wkrotce-w-banku-pekao

Komentarze