Bank Pekao wprowadzi program dopłat BGK dla przedsiębiorców

Bank Pekao wprowadzi program dopłat BGK dla przedsiębiorców

author
Patryk Byczek
29 czerwca 2020

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym o wprowadzeniu w najbliższym czasie do swojej oferty programu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów dla przedsiębiorców, na których epidemia COVID-19 wpłynęła negatywnie.

Stworzony specjalnie fundusz dopłaci do oprocentowania nowych oraz podjętych w przeszłości kredytów obrotowych. Bank kieruje swój produkt do mikro, małych, średnich i dużych firm. Produkt uruchomi się w Banku Pekao po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dopłaty do odsetek kredytów obrotowych to kolejny produkt w Banku Pekao, nad którym pracujemy we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od początku pandemii wdrażamy możliwie najszybciej wszystkie programy mające na celu pomoc firmom w sytuacji gospodarczej, będącej następstwem COVID-19. Uważamy, że program dopłat będzie kolejną inicjatywą, która realnie wesprze polskich przedsiębiorców.

– mówiła cytowana w komunikacie Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają lub będą posiadać kredyt obrotowy do końca bieżącego roku, będą mieli możliwość skorzystania z pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci dopłat do oprocentowania. Dopłaty są częścią odsetek, które pobiera bank i wynoszą:

– w przypadku mikro, małych i średnich firm – 2% kwoty odsetkowej,
– w przypadku innych przedsiębiorców – 1% kwoty odsetkowej.

Przedsiębiorca przystępując do programu będzie zobowiązany do spłacania bankowi różnicy między odsetkami naliczonymi zgodnie z tabelą oprocentowania, a kwotą dopłaty. Jednym z warunków uprawniających do otrzymania produktu z dopłatą przez firmę jest utrata płynności finansowej. Utrata płynności finansowej rozumiana jest jako:

zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub zagrożenie utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19

Przedsiębiorstwo starające się o wsparcie nie może na dzień 31 grudnia 2019 roku spełniać kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji.

Szereg rozwiązań z pakietu pomocowego BGK trafia do przedsiębiorców za pośrednictwem banków kredytujących, w tym także do klientów Banku Pekao. Już niebawem dołączą do nich dopłaty do odsetek kredytów z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Od początku zależało nam, by ten produkt był dostępny dla wszystkich firm dotkniętych kryzysem, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy branży, w jakiej działa. Mamy nadzieję, że to ułatwi firmom odzyskanie kondycji finansowej sprzed pandemii, a także przyspieszy ich powrót na ścieżkę rozwoju.

– mówił cytowany w komunikacie Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie wypłacane z Funduszu Dopłat do Oprocentowania utworzonego w BGK będzie trwało 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Firmy będą otrzymywały wypłaty comiesięczne. Należy wiedzieć, że umowy o kredyt z dopłatą lub aneksy z dopłatą do posiadanych już umów mogą być zawierane do końca bieżącego roku. Kredyty z dopłatami mogą być jednocześnie zabezpieczone gwarancjami EFI oraz BGK.


Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/529915/program-doplat-bgk-dla-przedsiebiorcow-juz-wkrotce-w-banku-pekao

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Strzelin
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 lipca 2021

Santander Consumer Bank Strzelin

Speed Cash Polska – bez BIK do 5 mln złotych
Wpisy
author
Patryk Byczek
12 lutego 2016

Speed Cash Polska – bez BIK do 5 mln złotych

Bon 300 zł do Biedronki od Citi Handlowy
Wpisy
author
Patryk Byczek
06 marca 2018

Bon 300 zł do Biedronki od Citi Handlowy

Milion Polaków musi wymienić dowód osobisty
Wpisy
author
Patryk Byczek
30 marca 2018

Milion Polaków musi wymienić dowód osobisty

Pandamoney wśród najpopularniejszych stron
Wpisy
author
Patryk Byczek
11 lutego 2015

Pandamoney wśród najpopularniejszych stron

Oprocentowanie kredytu
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
08 sierpnia 2018

Oprocentowanie kredytu