Monitoring Rynku Pracy – raport GUS za II kw. br.

Monitoring Rynku Pracy – raport GUS za II kw. br.

author
Halszka Gronek
02 września 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

W drugim kwartale bieżącego roku stopa bezrobocia spadła do poziomu 3,2%. Osób pracujących odnotowano 16,5 miliona, bezrobotnych – nieco ponad pół miliona, a biernych zawodowo – 13,3 miliona. Jak wynika z najnowszych danych GUS, niższy odsetek zatrudnienia w dalszym ciągu wykazują kobiety.

W poniedziałek 26 sierpnia br. Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane na temat polskiego rynku pracy w drugim kwartale 2019 roku. Zbadano:

  • aktywność ekonomiczną ludności,
  • wskaźnik zatrudnienia,
  • liczbę bezrobotnych,
  • stopę bezrobocia rejestrowanego,
  • udział osób biernych zawodowo wśród ogółu ludności.

Wszystkie powyższe wskaźniki wykazały pozytywne tendencje względem poprzedniego kwartału (odpowiednio wzrostowe lub malejące). Oznacza to, że rynek pracy w Polsce na przełomie miesięcy kwiecień-czerwiec uległ poprawie. Szczegółowe informacje na temat każdego z parametrów przedstawiamy w kolejnych sekcjach artykułu.

Aktywność ekonomiczna ludności

Pod koniec II kwartału bieżącego roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku od 15 lat wzwyż wynosiła 17031 tysięcy osób, z tego 16484 tys. to pracujący, a 548 tys. bezrobotni. Grono osób biernych zawodowo wyliczono natomiast na 13254 tysięcy.

Po zestawieniu powyższych wyników analitykom udało się ustalić aktualny na koniec II kw. br. współczynnik aktywności zawodowej (wg BAEL). Wyniósł on dokładnie 56,2%, co oznacza, że w II kwartale 2019 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,2% ludności w wieku conajmniej 15 lat.

Wynik ten jest lepszy niż wskazywały dane na koniec I kwartału 2019 roku, choć warto zauważyć, że od roku 2014 notowano współczynniki na poziomie 56,5% lub więcej.

Wskaźnik zatrudnienia

Obok współczynnika aktywności zawodowej innym ważnym indeksem określającym udział osób pracujących w ogóle ludności kraju jest wskaźnik zatrudnienia (wg BAEL). 

Jak wynika z najnowszego raportu GUS-u, osoby pracujące (16484 tys. osób) stanowiły w II kw. bieżącego roku 54,4% ludności w wieku od 15 lat wzwyż. Oznacza to wzrost wskaźnika zatrudnienia względem I kwartału na poziomie 0,7 punktu procentowego. 

Wzrost liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił niezależnie od płci. Warto jednak dodać, iż wciąż wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni. W drugim kwartale 2019 roku ich udział stanowił 55,1%. 

Stopa bezrobocia

W II kwartale 2019 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 548 tysięcy osób. Oznacza to, że bezrobotni stanowili 3,2% ludności aktywnej zawodowo w wieku od 15 lat wzwyż. Ku zadowoleniu analityków stopa bezrobocia spadła o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z danymi na poprzedni kwartał. 

Ważnym wskaźnikiem, o którym należy wspomnieć w przypadku bezrobocia, jest również stopa bezrobocia rejestrowanego. Indeks ten określa udział bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w ogóle ludności cywilnej aktywnej zawodowo. 

Na koniec II kwartału bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,3%, co oznacza spadek na poziomie 0,6 punktu procentowego względem danych z końca marca (koniec I kw. br.).

Osoby bierne zawodowo

Obok osób pracujących i bezrobotnych w statystyce wyróżnia się także grupę osób biernych zawodowo. Mowa o osobach czasowo nie tworzących zasobów siły roboczej, a więc między innymi o studentach czy osobach przebywających na urlopie wychowawczym. 

W II kwartale 2019 roku populacja biernych zawodowo liczyła 13254 tysięcy osób. Wynik ten oznacza, iż udział osób biernych zawodowo w ogóle ludności w wielu od lat 15 wzwyż wynosił aż 43,8%. Mimo wysokiego wskaźnika warto dodać, iż w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano spadek udziału na poziomie 0,3 punktu procentowego. 

Wśród ogółu osób biernych zawodowo największą część stanowią emeryci (55,5%). Na drugim miejscu pod względem liczebności znaleźli się uczniowie i studenci (16,3%). Jeśli chodzi o pozostałe przypadki, a więc de facto o osoby znajdujące się w wieku produkcyjnym, najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki rodzinne (32,9%), chęć podnoszenia kwalifikacji (24,8%) oraz choroba tudzież niepełnosprawność (23,8%). 


Źródła:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-o-rynku-pracy-w-drugim-kwartale-2019-roku-dane-wstepne,12,38.html

 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Legionowie

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Legionowie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
04 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Pekao w Gubinie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Gubinie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
15 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Ciechanów

Masz zamiar wziąć pożyczkę chwilówkę, ale najpierw chciałbyś zorientować się we wszystkich dostępnych ofertach? W naszym rankingu sprawdzisz, jakie firmy w Ciechanowie oferują taką usługę. Maksymalnie możesz uzyskać nawet 15 000 zł. Dodatkowo całe finansowanie można uzyskać w całości drogą online.

author
Dominika Byczek
07 lutego 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Komornik Sądowy Natalia Kubala

Jeżeli nie spłacamy naszych zobowiązań, sprawa może trafić do Komornika Sądowego. Sprawdź co możesz zrobić, gdy zostanie wszczęta egzekucja komornicza.

author
Dominika Byczek
29 czerwca 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Alior Bank w Ciechanowie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Ciechanowie – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
01 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Crowdfunding, czyli grosz do grosza

Portal zrzutka.pl zajmuje się crowdfundingiem, czyli organizacją zbiórek na różne cele, w której uczestniczyć może każdy internauta. Idea crowdfundingu opiera się na dużej ilości małych wpłat, które umożliwiają na przykład sfinansowanie bardzo drogiego leczenia. Serwis postanowił przeanalizować strukturę pomocy Polaków. Wynikiem jest najnowszy raport portalu.

author
Alicja Hirsekorn
09 czerwca 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj