List mazalny

autor wpisu
Julia Wierciło
26 lipca 2023

Spłacenie kredytu hipotecznego uznaje się za kompletne po wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej. Aby to zrobić musimy posiadać list mazalny. Dokument ten jest niezbędny w procesie wykreślenia, a także potwierdza spłatę naszego zobowiązania. Czym dokładnie jest list mazalny? Sprawdźmy co zawiera ten dokument, jak wnioskować o list mazalny, a także jaki jest jego koszt.

Spis treści:

 1. List mazalny po spłacie kredytu hipotecznego - co to jest?
 2. List mazalny - co zawiera?
 3. Jak wnioskować o list mazalny po spłacie kredytu hipotecznego?
 4. Odmowa wydania listu mazalnego
 5. Wygaśnięcie hipoteki a list mazalny - co dalej?
Zwiń spis treści

List mazalny po spłacie kredytu hipotecznego - co to jest?

List mazalny to oficjalny dokument wystawiany przez bank lub instytucję finansową po spłacie całego kredytu hipotecznego. Stanowi on potwierdzenie, że nasze zadłużenie zostało uregulowane i że hipoteka przestaje obowiązywać na danej nieruchomości. Dokument ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest on niezbędny do dokonania wpisu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, która jest rejestrem prawnym nieruchomości.

List mazalny to oświadczenie wierzyciela. Deklaruje on:

 • wygaśnięcie wszystkich wierzytelności, które były zabezpieczone hipoteką (spłata kredytu),
 • zadłużenie zabezpieczane ustanowioną hipoteką nie powstało i nie powstanie później.

Wykreślenie hipoteki może wystąpić w przypadkach takich jak:

Ile kosztuje list mazalny?
Wszystko uzależnione jest od banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt. Niektóre z nich wymagają uiszczenia dodatkowej opłaty za list mazalny.

List mazalny - co zawiera?

List mazalny jest oświadczeniem w formie dokumentu pisemnego. Musi zawierać kilka niezbędnych punktów, w których znajdą się odpowiednie informacje.

Są to przede wszystkim:

 • data zawarcia umowy kredytowej,
 • adres kredytobiorcy,
 • adres nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • rodzaj hipoteki (umowna czy przymusowa),
 • potwierdzenie spłaty kredytu,
 • zgoda na wykreślenie hipoteki,
 • podpis banku.

Jeżeli bank, w którym braliśmy kredyt i który sporządził wpis do hipoteki obecnie nie istnieje należy zgłosić się z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego lub do instytucji przejmującej dany bank.

Jak wnioskować o list mazalny po spłacie kredytu hipotecznego?

W większości przypadków list mazalny jest przesyłany automatycznie po zakończeniu umowy. Najlepszym rozwiązaniem jest zweryfikowanie czy bank, w którym zaciągnęliśmy zobowiązanie również działa w podobny sposób. Jeśli nasza instytucja nie stosuje procedury automatycznego przesyłania listu mazalnego należy złożyć odpowiedni wniosek.

List mazalny jest zazwyczaj przesyłany automatycznie po spłaceniu kredytu.

Wniosek o wydanie listu mazalnego należy złożyć osobiście w odpowiedniej placówce bankowej. Można także skorzystać z prostszego sposobu jakim jest wysłanie dokumentu pocztą. Prośba o wydanie oświadczenia, który będzie jednocześnie zgodą na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

W takim wniosku musi znaleźć się także:

 • numer umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • adres, na który list mazalny zostanie wysłany,
 • podstawy przemawiające za wystawieniem wniosku.

Odmowa wydania listu mazalnego

Zdarzają się sytuacje, w których bank ma prawo odmówić wydania dokumentu. Otrzymanie listu mazalnego może nie być możliwe kiedy:

 • kredyt hipoteczny nie został całkowicie spłacony,
 • występują wątpliwości dotyczące kosztów kredytu. Mogą być to prowizja bądź ubezpieczenie.

W pierwszej kolejności musimy zweryfikować fakt spłacenia ostatniej raty. W niektórych przypadkach może być to opóźnienie związane z zaksięgowaniem środków przez bank. Jeśli jednak nie uregulowaliśmy ostatniej raty kredytu hipotecznego należy jak najszybciej przekazać odpowiednią kwotę.

Jeśli jednak jesteśmy absolutnie pewni, że kredyt hipoteczny został w pełni spłacony i mimo to bank nadal nie wyraża zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, możemy podjąć kroki prawne. W tym celu możemy złożyć pozew do sądu aby rozwiązać spór. Taki pozew ma na celu usunięcie niezgodności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem posiadania nieruchomości. Te sytuacje nie zdarzają się jednak często. Jeżeli występują, dotyczą one podmiotów prywatnych. W takim wypadku będziemy musieli udowodnić, że dług został spłacony.

Wygaśnięcie hipoteki a list mazalny - co dalej?

Jeśli posiadamy już list mazalny możemy złożyć wniosek do sądu rejonowego. W dziale ksiąg wieczystych należy wypełnić formularz KW-WPIS. Do sądu musimy dostarczyć także komplet dokumentów. Pamiętajmy o tym aby był on podwójny ponieważ jeden egzemplarz zostanie w sądzie, drugi natomiast jest potwierdzeniem złożenia. Koszt wykreślenia hipoteki z KW wynosi około 100 złotych.

Jak możemy dokonać opłaty?

 • przelewem,
 • w kasie sądu,
 • za pomocą znaczka elektronicznego opłaty sądowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Kłodzko
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
25 czerwca 2020

Kredyt gotówkowy Kłodzko

Santander Bank Polska w Siemianowicach Śląskich
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 maja 2019

Santander Bank Polska w Siemianowicach Śląskich

Pożyczki Gdańsk
Pożyczki miasta
autor wpisu
m_szydlowski
22 stycznia 2022

Pożyczki Gdańsk

Santander Bank Polska w Nowym Sączu
Oddziały
author
Patryk Byczek
26 maja 2019

Santander Bank Polska w Nowym Sączu

Porównaj