Rolowanie pożyczki może być idealnym sposobem na uporanie się z narastającym długiem i coraz większymi opóźnieniami w spłacie zobowiązania. Sprawdziliśmy, na czym dokładnie polega ten proces oraz jakie są wady i zalety rolowania pożyczki.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 10.10.2018
Udostępnij:

Wielu z nas choć raz w życiu znalazło się w trudnej i niespodziewanej sytuacji finansowej. Spora część Konsumentów decyduje się w takiej chwili na zaciągnięcie szybkiej pożyczki (tzw. chwilówki). I choć początkowo spłata zobowiązania idzie jak po maśle, to z czasem regulowanie długu staje się coraz bardziej uciążliwe. 
 

Gdy przestaniemy sobie radzić z własnym zadłużeniem, możemy zdecydować się na zasięgnięcie pomocy u innego pożyczkodawcy. Takie rozwiązanie wydaje się bowiem najprostsze i najmniejm problemowe, jednak w praktyce doprowadza do uwikłania Konsumenta w błędne koło pożyczek – nazywane potocznie pętlą zadłużenia.
 

O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem zdaje się być rolowanie pożyczki. Nie polega ono na zaciągnięciu kolejnego zobowiązania, lecz na przesunięciu w czasie ostatecznego terminu spłaty pierwszej pożyczki. Sprawdziliśmy, czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem oraz jakie są jego wady i zalety.

Na czym polega?
Rolowanie pożyczki to nic innego jak proces odroczenia w czasie terminu ostatecznej spłaty zobowiązania. Oczywiście odroczenie to nie może trwać wiecznie, choć warto dodać iż firmy pożyczkowe umożliwiają wielokrotne rolowanie czyli właśnie przesuwanie terminu spłaty pożyczki. 
 

Każdy parabank ustala indywidualne warunki rolowania pożyczki. Większość instytucji pozwala na przedłużenie okresu spłaty zobowiązania o 7, 14, 21 lub 30 dni. To właśnie ten czas Pożyczkobiorca powinien wykorzystać na uregulowanie swych bieżących spraw i znalezienie odpowiednich środków na spłatę zaległego zobowiązania finansowego.
 

Dokładne warunki rolowania pożyczki, jakie obowiązują w danej firmie pożyczkowej, znaleźć można na stronie internetowej wskazanego parabanku (zwykle w zakładce „Regulamin”, „Warunki umowy” lub „Zasady udzielania pożyczki”) czy też w odpowiedniej części umowy pożyczkowej, jaką podpisaliśmy. 

Czy warto?
Skorzystanie z opcji rolowania długu ma zarówno dobre, jak i złe strony. Co jednak najważniejsze, dzięki odroczeniu ostatecznego terminu spłaty zobowiązania Konsument zyska kilka (lub nawet kilkanaście) dodatkowych dni na znalezienie środków pieniężnych, dzięki którym ureguluje swój dług i raz na zawsze pozbędzie się ciążącego na karku zobowiązania. 

Odroczenie terminu spłaty jest bardzo pomocnym wyjściem choćby w sytuacji, gdy oczekujemy na wypłacenie wynagrodzenia za pracę lub gdy czekamy na wpłynięcie pewnej sumy pieniędzy na nasze konto. Z drugiej strony jednak przedłużenie spłaty pożyczki nie jest darmowe i generuje kolejne opłaty do naszego zadłużenia. A im dłuższy czas odroczenia spłaty, tym większe koszty rolowania poniesie Konsument. 
 

Jeśli więc zastanawiamy się nad rolowaniem pożyczki ze względu na wciąż oczekiwany zastrzyk gotówki, warto skorzystać z odroczenia spłaty pożyczki – nawet mimo dodatkowych kosztów takiego rozwiązania. Jeśli jednak rozważamy przesunięcie terminu spłaty, by zyskać czas do utwierdzenia się przekonaniu, że „jakoś to będzie, coś się wymyśli” – narażanie się na kolejne koszta rolowania będzie nierozsądne i nieodpowiedzialne. 

Podstawa prawna
Jeszcze do niedawna wszystkie parabanki, jakie i obecnie działają na polskim rynku finansowym, były w stanie generować przerażająco wysokie zyski z samego rolowania pożyczek niewypłacalnych Konsumentów. Wszystko dzięki skrajnie wysokim kosztom odraczania spłaty pożyczek. 
 

Znowelizowana wraz z dniem 11. marca 2016 roku ustawa antylichwiarska, a dokładniej – Ustawa z dnia 5. sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, ukróciła takowe praktyki firm pożyczkowych, kończąc tym samym jawny wyzysk zadłużonych Konsumentów. 
 

W świetle obecnych przepisów prawnych opłata za rolowanie pożyczki musi mieścić się w limicie kosztów pozaodsetkowych i co równie istotne – nie może przekraczać 25% wartości pożyczki. Znowelizowana ustawa antylichwiarska w istotny sposób chroni więc interesy Pożyczkobiorcy, lecz i powoduje, że dla wielu parabanków rolowanie długu staje się nieopłacalne. 

Nowa furtka – refinansowane pożyczki
Jak wspomnieliśmy już w poprzedniej części artykułu, ustawa antylichwiarska znacząco ukróciła zyski, jakie firmy pożyczkowe generowały na rolowaniu pożyczek swych Konsumentów. Choć z jednej strony polepszyło to sytuację Pożyczkobiorców, z drugiej jednak w wielu przypadkach odebrało im możliwość odraczania spłaty pożyczki. 
 

Wszystko to dlatego, że dla wielu parabanków rolowanie pożyczek – przy ograniczonych zyskach z takich zabiegów – stało się nieopłacalne. Część firm pożyczkowych zrezygnowała więc z takiego rozwiązania, a równie wiele instytucji postarało się o to, by ominąć prawne ograniczenia i w dalszym ciągu maksymalizować swe zyski. W jaki sposób?
 

Stało się tak poprzez pomysł stworzenia sieci spółek wzajemnie ze sobą powiązanych. Istotą takiego rozwiązania jest osiąganie zarobku z refinansowania pożyczek, czyli z udzielania finansowania przez firmę B na rzecz spłaty pożyczki w firmie A. Co istotne jednak – firmy A i B znajdują się w tej samej grupie kapitałowej, a więc zysk osiągany przez nie jest wspólny. 

Wady i zalety – podsumowanie
Jak już wskazaliśmy w poprzednich punktach naszego artykułu, rolowanie pożyczki niesie ze sobą pewne konsekwencje – zarówno korzystne, jak i mniej komfortowe dla Konsumenta. 
 

Poniżej zebraliśmy więc wszelkie wady oraz zalety odraczania terminu spłaty zobowiązania, by w prosty sposób przybliżyć naszym czytelnikom, w jakich wypadkach warto skorzystać z rolowania, a w jakich lepiej poszukać innego rozwiązania.
 

Zalety:
1) zyskanie czasu na zebranie odpowiednich środków niezbędnych do spłaty zaległego zobowiązania finansowego;

2) odroczenie w czasie nadesłania monitu wzywającego do uregulowania zaległości (monit taki również kosztuje, a koszt jego wysłania pokrywa Pożyczkobiorca);

3) zminimalizowanie szansy na wszczęcie windykacji lub egzekucji komorniczej;

4) zmniejszenie wagi przewinienia, jakie rzutować będzie na naszą historię i wiarygodność kredytową (odroczenie terminu spłaty jest łagodniej traktowane przez kredytodawców niż opóźnienie w spłacie zobowiązania);

5) niskie koszty rolowania dzięki znowelizowaniu ustawy antylichwiarskiej w marcu 2016 roku.

Wady:
1) konieczność opłacenia dodatkowych kosztów związanych z rolowanie pożyczki;

2) krótki czas odroczenia ostatecznego terminu spłaty (zwykle 7, 14 lub 30 dni);

3) ryzyko niezgromadzenia odpowiednich środków na spłatę odroczonej pożyczki, a w konsekwencji – pogłębienie długu;

4) mała szansa na skorzystanie z możliwości rolowania długu po znowelizowaniu ustawy antylichwiarckiej w marcu 2016 roku (w zamian: mniej korzystne refinansowanie pożyczki – zwykle w spółce partnerskiej z pierwotnym pożyczkodawcą);

5) możliwość zapisania faktu rolowania pożyczki w historii kredytowej Konsumenta (choć takie rozwiązanie będzie łagodniej traktowane niż fakt opóźnień w spłacie zobowiązania.

By wiedzieć, czy rolowanie pożyczki jest korzystnym rozwiązaniem w danym przypadku, warto przekalkulować wszelkie „za” oraz „przeciw”, a przede wszystkim – sprawdzić postanowienia umowy pożyczkowej i warunki rolowania, jakie przewiduje dany kontrakt. Tylko po spełnieniu tych dwóch warunków będziemy mogli mieć pewność co do korzyści płynących z rolowania pożyczki w naszym przypadku.
 

Komentarze