Najnowszy Newsletter InfoDług o długach Polaków

Najnowszy Newsletter InfoDług o długach Polaków

author
20 listopada 2019

Miedzy lipcem a wrześniem bieżącego roku w Polsce zwiększyła się zarówno liczba dłużników, jak i łączna wartość niepłaconych należności. Większość nieterminowych konsumentów zalega z opłatami pozakredytowymi, a najwięcej dłużników zamieszkuje województwa lubskie i zachodniopomorskie. Rekordzistą pod względem wielkości zadłużenia okazał się 67-latek z Lubelszczyzny.

W samym tylko trzecim kwartale bieżącego roku zaległości finansowe Polaków powiększyły się aż o 2 miliardy złotych. Na koniec września suma wszystkich nieopłaconych zobowiązań, które zostały wpisane do bazy BIG InfoMonitor, wynosiła już 78,7 miliarda złotych. Pogorszenie sytuacji finansowej Polaków widać nie tylko w jęciu wartościowym, lecz także ilościowym. Od lipca do września włącznie na czarną listę dłużników dopisanych zostało aż 31 tysiące nowych nazwisk. Jak czytamy w najnowszym Newsletterze InfoDług opracowanym przez Grupę BIK, obecnie w rejestrze biura informacji gospodarczej widnieje już niemal 2,83 miliona dłużników z Polski.

Ciekawą obserwacją jest fakt, że im więcej niesolidnych dłużników, tym bardziej radykalne stają się opinie społeczeństwa na ich temat. Zaledwie trzy lata temu blisko 45% badanych przyznawało, że źle postrzega osoby nieradzące sobie ze spłatą zobowiązań. Dziś podobne stawisko prezentuje aż 51% respondentów. W kwestii krytyki nieterminowych płatników Polacy nie są jednak hipokrytami. Wręcz przeciwnie, dłużnicy przyznają, że zarzuty dotyczą też ich samych. O ile autorefleksja jest cechą pożądaną, o tyle niska samoocena osób zadłużonych może być powodem do zmartwień.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Program Wsparcia Zadłużonych” w partnerstwie z BIG InfoMonitor, dłużnicy uważają się oni za osoby słabe, bierne, leniwe i pozbawione motywacji. Niestety, im gorzej dłużnicy oceniają siebie, tym trudniej będzie ich zmobilizować do podjęcia działań służących wyjściu z zadłużenia. W tym sensie długi działają jak samonapędzająca się lawina czy spirala zadłużenia. Nic więc dziwnego, że obecnie dłużnicy mają na karku ponad 27,8 tys. złotych zobowiązań w przeliczeniu na jedną osobę.

Jak radzimy sobie z problemami finansowymi?

Z danych opracowanych przez Grupę BIK, a dokładniej przez Biuro Informacji Kredytowej i BIG InfoMonitor, jednoznacznie wynika, iż na przełomie ostatnich miesięcy problemy finansowe Polaków jedynie się pogłębiły. Jak radzimy sobie z pętlą zadłużenia? Badanie Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych” wskazuje, że najcześciej obserwowaną postawą wśród dłużników jest zagubienie i bierność. Na drugim miejscu pod względem liczby odpowiedzi respondentów znalazła się chęć ucieczki od problemów, a na trzecim – agresja i roszczeniowość.

Badanie pokazało, że tylko jeden na dziesięciu dłużników chce w spokoju poszukać racjonalnego wyjścia z sytuacji finansowej. Utrzymanie takiej postawy jest szczególnie trudne przede wszystkim z jednego powodu: negatywnego postrzegania ich przez otoczenie. Eksperci Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych” zauważyli, ze polskie społeczeństwo silnie radykalizuje się w ocenie dłużników. Dziś jedynie jo szósta osoba (16,5%) pozostaje neutralna w ocenie osób zadłużonych. Z kolein więcej niż połowa społeczeństwa postrzega ich negatywnie.

"

Negatywne postrzeganie niesolidnych dłużników przez otoczenie ma przełożenie na niższe zaangażowanie w pomoc tym osobom. W stwierdzonym w badaniu obrazie standardowego dłużnika – „stereotypie” brakuje tzw. mocnych stron, „punktów zaczepienia” koniecznych do budowania z nimi zwykle długofalowej relacji na wychodzenie z zadłużenia

– wyjaśnia Roman Pomianowski promujący wykorzystanie teorii wyuczonej bezradności w pomaganiu osobom zadłużonym i uzależnionym ze Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”.

Jak rozkładają się zaległości Polaków?

Na liście dłużników BIG InfoMonitor na koniec września bieżącego roku notowanych było ponad 2,8 miliona nieterminowych konsumentów. Znakomita cześć z nich, bo aż 2,2 miliona osób, zmaga się z zaległościami pozakredytowymi, takimi jak nieopłacony czynsz, rachunki za telefon i internet, alimenty, opłaty sądowe, należności z tytułu ubezpieczeń, raty pożyczek czy długi wobec firm windykacyjnych. Łączna wartość tych należności wynosi 41,9 miliarda złotych, a więc w przeliczeniu na jednego dłużnika – 18,7 tysiąca złotych. 

Zdecydowanie mniejsze grono Polaków ma problem z terminową spłatą rat kredytu. Grupa BIK mówi o 1,2 mln dłużników kredytowych, których łączna wartość zobowiązań sięga prawie 37 miliardów złotych. W przeliczeniu na jednego dłużnika można więc mówić o długu rzędu 29,9 tys. złotych. 

Zarówno pod względem liczby dłużników, jak i wartości zadłużenia, dominującą grupą są mężczyźni. Rekordzistą na III kwartał bieżącego roku został 63-latek z Lubelszczyzny, który ma na karku niespłacone zobowiązania w wysokości aż 71,7 milionów złotych. W perspektywie geograficznej najwięcej dłużników zamieszkuje województwo lubuskie: mowa aż o 118 niesolidnych płatnikach na każdy tysiąc mieszkańców regionu. Z kolei najwyższa średnia wartość zadłużenia jest domeną Mazowsza. Tamtejsi dłużnicy mają do oddania aż 37,5 tys. zł/os. 


Źródła:
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/472558/dziura-w-portfelu-polakow-powiekszyla-sie-w-kwartal-o-ponad-2-mld-zl-do-78-7-mld-zl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank BGK sesje przychodzące i wychodzące
Sesje przelewów
author
30 lipca 2022

Bank BGK sesje przychodzące i wychodzące

ING Bank Śląski przejmie mBank?
Bez kategorii
author
16 października 2019

ING Bank Śląski przejmie mBank?

Kredyt gotówkowy Rumia
Kredyty miasta
author
22 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Rumia

Chwilówki Koło
Chwilówki miasta
author
28 stycznia 2022

Chwilówki Koło

KNF ostrzega przed dwoma nowymi podmiotami
Bez kategorii
author
11 grudnia 2018

KNF ostrzega przed dwoma nowymi podmiotami

Średnia pensja najwyższa w historii
Wpisy
author
19 stycznia 2018

Średnia pensja najwyższa w historii