Zarząd Banku Pekao z nowymi wiceprezesami

Zarząd Banku Pekao z nowymi wiceprezesami

author
Patryk Byczek
16 kwietnia 2020

Bank Pekao poinformował o powołaniu przez Radę Nadzorczą Banku dwóch nowych wiceprezesów zarządu. Nowe stanowiska objęli Leszek Skiba oraz Grzegorz Olszewski, dotychczasowy członek zarządu.

Decyzje o nadaniu nowych stanowisk padły na obradach Rady Nadzorczej Banku Pekao w dniu 14 kwietnia 2020 roku.

Leszek Skiba – nowy wiceprezes zarządu

Pan Leszek skiba jest absolwentem kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Ponadto jest autorem wielu publikacji z dziedziny swojego zawodu oraz działalności publicznej.

Leszek Skiba od 2009 do 2015 roku w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. W tamtym okresie przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro oraz brał udział w pracach nad raportem Narodowego Banku Polskiego, który wskazywał konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro. Również od 2009 roku Leszek Skiba prowadzi publiczną działalność non-profit, gdzie jest Przewodniczącym Rady i ekspertem Instytutu Sobieskiego.

Od 2015 roku nowy wiceprezes zarządu zajmował stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmował się nadzorem nad legislacją w zakresie podatkowym oraz polityką makroekonomiczną. Dodatkowo udzielał wsparcia pracom legislacyjnym dotyczącym rynków finansowych i kapitałowych, a także brał udział w przygotowywaniu koncepcji reformy systemu budżetowego. Od marca ubiegłego roku do kwietnia roku bieżącego pełni funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Grzegorz Olszewski – nowy wiceprezes zarządu

Grzegorz Olszewski ukończył:

– kierunek na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest absolwentem programu Executive MBA,
– kierunek Ekonomia na Uczelni Łazarskiego,
– kierunek Zarządzanie Finansami w Wyższej Szkole Zarządzania,
– Bachelor of Arts (B.A.), Finance na Oxford Brookes University.

Pan Olszewski karierę rozpoczął w 2008 roku, kiedy to zaczął pracę w Banku Millennium. W 2010 roku zasilił szeregi Alior Banku, gdzie odpowiedzialny był za wsparcie  wdrażania innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań dotyczących funduszy inwestycyjnych, rynku Forex oraz produktów skarbowych. Od października 2018 roku do marca 2019 roku był Dyrektorem Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Grupie PZU. W tym samym czasie zarządzał pracami dotyczącymi uruchomienia pierwszej w naszym kraju platformy do sprzedaży pasywnych funduszy inwestycyjnych.

W kwietniu 2019 roku Grzegorz Olszewski zasilił szeregi Zarządu Banku Pekao jako członek zarządu. Był wówczas odpowiedzialny za zarządzanie produktami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi. Obecnie nadzoruje Pion Technologii i Operacji, gdzie odpowiada za, między innymi, robotyzację i automatyzację operacji bankowych. Jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/498557/nowi-wiceprezesi-w-zarzadzie-banku-pekao

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski ze zmianą w zarządzie
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 grudnia 2020

ING Bank Śląski ze zmianą w zarządzie

ZUS ostrzega przed oszustami
Wpisy
author
Patryk Byczek
14 września 2018

ZUS ostrzega przed oszustami

Kredyt hipoteczny Wrocław
Kredyty miasta
autor wpisu
Dorota Cholewicka
02 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Wrocław

Profi Credit w Białogardzie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
08 listopada 2018

Profi Credit w Białogardzie

BNP Paribas oddziały w Pile
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
17 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Pile

Porównaj