Dowód osobisty to dokument, który zawiera nasze najważniejsze dane. Pozwala nam swobodnie podróżować, nabywać produkty finansowe czy po prostu odebrać list na poczcie. Czy posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 30.03.2018
Udostępnij:

Dowód osobisty jest dokumentem, który stwierdza tożsamość konkretnej osoby, poświadcza jej polskie obywatelstwo i uprawnia do przekraczania granic Unii Europejskiej. Za wydanie dowodu odpowiada gmina.

Aktualny wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Źródło: Dziennik Ustaw

Czy każdy musi posiadać swój dowód osobisty ?

Dowód osobisty ma obowiązek posiadać:

  • każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium 

Natomiast prawo posiadania dowodu osobistego ma:

  • osoba małoletnia, która jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  • obywatel polski, który zamieszkuje poza granicami kraju 

W sytuacji, kiedy ktoś straci polskie obywatelstwo, musi natychmiast zwrócić taki dokument do organu dowolnej gminy/ placówki konsularnej RP.

Termin ważności dokumentu

Termin ważności dowodu osobistego jest różny w przypadku:

  • dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 5. roku życia – dokument ważny jest przez 5 lat od daty jego wydania
  • dowodu osobistego wydanego osobie, która ukończyła 5. rok życia – dokument jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania

Osoby po 65. roku życia, które otrzymały dokument przed 1 marca 2015 roku, mogły otrzymać dowód ważny bezterminowo.

Każdy z nas ma obowiązek wymienić plastik po upływie ważności na nowy. O nowym dokumencie muszą pamiętać także osoby, które np. zmieniły swoje nazwisko w przypadku ślubu. Dlatego dokument powinien zostać wymieniony w przypadku:

  • upływu terminu ważności
  • zmiany danych osobowych
  • utraty albo uszkodzenia (w sytuacji kiedy są problemy z identyfikacją osoby)
  • zmiany wizerunku twarzy (również w sytuacji kiedy są problemy z identyfikacją)
  • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

Co ważne, o wymianę trzeba wystąpić co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności. W pozostałych przypadkach – niezwłocznie.

Źródło: Dziennik Ustaw

Sytuacje, w których potrzebujemy dowodu osobistego

Brak dowodu lub posiadanie przeterminowanego dokumentu może przysporzyć Kowalskiemu wiele niepotrzebnych kłopotów. Z pierwszym problemem może spotkać się już na poczcie, kiedy będzie musiał odebrać przesyłkę poleconą. W przypadku chęci wzięcia kredytu w banku czy kupna np. pralki na raty również spotka się z negatywną decyzją.

Nieważny dowód może też pokrzyżować nam plany na zakupach. W momencie kiedy płacimy kartą, sprzedawca może poprosić o przedstawienie dowodu, aby sprawdzić czy należy ona do nas. Zgodnie z prawem, o ile sprzedawca będzie miał uzasadnione wątpliwości (np. nazwisko nie będzie zgadzać się z tym na karcie), to może odmówić przyjęcia płatności. 

Ważnego dowodu osobistego potrzebujemy także w sytuacji, kiedy zatrzyma nas policja i poprosi o okazanie dokumentów. Z taką sytuacją możemy spotkać się w Polsce, ale i za granicą. 

Dowód osobisty – historycznie

Dowodem osobistym po I wojnie światowej określano dokument niezbędny do podróży zagranicznych, który pełnił funkcję rolę paszportu. Wykorzystywano go jako dokument meldunkowy. Ówczesny dokument nie przypominał tego, który znamy z dziś – miał formę arkusza kartonu złożonego na pół, ale również zawierał najistotniejsze dane: imię i nazwisko, fotografię, zawód, wyznanie, informację o alfabetyzmie oraz rysopis. Później dowody osobiste miały nawet 16 stron.

Dowód osobisty jako krajowy dokument tożsamości zaczął funkcjonować od 1928 roku, natomiast najbliżej znana nam wersja istnieje od 2001 roku, kiedy wprowadzono dokument w formie plastikowej.

Komentarze (1)

Czy w artykule można znaleźć odpowiedź na zadane pytanie w tytule?
Artykuł 0/10.