Spis treści:

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 10.05.2018
Udostępnij:

1.       Odstąpienie od umowy pożyczki – na czym polega?
2.       Jak odstąpić od umowy – podstawa prawna. 
3.       Ile kosztuje odstąpienie od umowy?
4.       Wzór odstąpienia od umowy pożyczki.

Nie każda decyzja o wzięciu kredytu okazuje się być dla nas korzystna. Bywa tak, że chwilę po podpisaniu umowy zaczynamy mieć wątpliwości, czy na pewno warto było wchodzić w zobowiązania finansowe, lub co gorsza – natrafiamy na inną, lepszą ofertę kredytową.Prawo konsumenckie przewiduje jednak wyjście z takiej sytuacji i daje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. 

Odstąpienie od umowy pożyczki jest przywilejem, z którego każdy Kredytobiorca ma prawo skorzystać.

Polskie prawo konsumenckie umożliwia wycofanie się z decyzji o wzięciu kredytu pieniężnego. Jest to ogromny profit dla wszystkich tych, którzy nie są pewni, czy ich decyzja o wzięciu kredytu była słuszna.

Co istotne, prawo do odstąpienia od umowy pożyczki przysługuje przed upłynięciem 14 dni od podpisania owego aktu.

Po tym czasie możliwość rezygnacji wygasa, a Konsument zobowiązany jest do dalszego wywiązywania się z warunków umowy.

JAK ODSTAPIĆ OD UMOWY – PODSTWA PRAWNA

Kwestię odstąpienia od umowy pożyczki reguluje Ustawa z dnia 12. maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Owy akt prawny dotyczy każdej sytuacji, gdy osoba fizyczna zaciąga pożyczkę (na cele prywatne) od podmiotu, który udziela takich pożyczek w celach zarobkowych. Taki rodzaj pożyczki zwany jest właśnie kredytem konsumenckim.

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy więc wszelkich kredytów konsumenckich – zarówno tych udzielonych przez bank, Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, jaki i inną instytucję pożyczkową (np. parabank udzielający „chwilówek”).

Najważniejszym warunkiem, niezbędnym do uznania przez kredytodawcę naszego wniosku o odstąpienie od umowy, jest złożenie oficjalnego dokumentu w odpowiednim terminie:

Co istotne, treść tego ustępu podkreśla, że Kredytobiorca nie ma obowiązku podawania we wniosku powodu odstąpienia od umowy.

W praktyce oznacza to, że Konsument ma prawo zrezygnować z wzięcia pożyczki z każdej, nawet najbardziej błahej przyczyny.

Co ważne, Kredytodawca ma już w trakcie zawierania umowy obowiązek poinformowania konsumenta o jego prawie do jej odstąpienia:

Jeśli więc posiadasz wręczony przez Kredytodawcę wzór oświadczenia, wystarczy, że go wypełnisz zgodnie z oczekiwaniami firmy pożyczkowej.

Kompletny wniosek należy osobiście dostarczyć do oddziału firmy, w jakiej braliśmy pożyczkę.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki można także przesłać listownie:

Warto pamiętać, że w przypadku pocztowego doręczenia wniosku istotna będzie data stempla pocztowego (a więc dzień nadania koperty), a nie data, w której firma pożyczkowa odebrała nasz list.

ILE KOSZTUJE ODSTĄPIENIE OD UMOWY?

Jak mogło by się wydawać, przywilej, jakim jest odstąpienie od umowy pożyczki, może nas dużo kosztować.

Na szczęście Ustawa o prawie konsumenckim przewiduje brak dodatkowych kosztów, jakie Konsument odstępujący od umowy musiałby ponieść:

By ustalić kwotę odsetek, jaką Konsument musi uregulować, najlepiej jest udać się do firmy, w której pożyczyliśmy pieniądze i poprosić o obliczenie należnej sumy.

Warto też dodać, że oprócz odsetek Konsument nie jest także zwolniony z uregulowania takich należności, jak na przykład: opłata notarialna, opłata związana z ustanowieniem zabezpieczenia, czy opłata przygotowawcza.

 

Ustawa o kredycie konsumenckim zakłada także czas, w którym Kredytobiorca zobowiązany jest uregulować wszystkie należności względem kredytodawcy, by umożliwić tym samym formalne odstąpienie od umowy:
 

Jeśli Kredytobiorca nie wywiąże się z tego wymogu i nie zwróci całej pożyczonej kwoty (wraz z należnościami określonymi w ustępie 1. art. 54) odstąpienie od pożyczki zostanie uznane za nieważne.

W takiej sytuacji Konsument straci możliwość anulacji umowy i będzie zobowiązany do dalszego  stosowania się do warunków pożyczki zapisanych w umowie pożyczkowej.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI

 Przygotowaliśmy dla Was uproszczony wzór wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki. 
 

 

Komentarze