Opłata interchange – co to jest?

Opłata interchange – co to jest?

author
Aleksandra Gościnna
14 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Nie każdy użytkownik rynku konsumenckiego wie, że od wszelkich transakcji dokonywanych kartą płatniczą pobierana jest specjalna taksa nazywana opłatą interchange. Sprawdziliśmy, kto ponosi jej koszty i do kogo trafia cały zysk.

Opłata interchange - co to jest?

Opłata interchange to specjalny podatek pobierany od każdej transakcji wykonywanej przy użyciu karty płatniczej. Opłata ta trafia na konto emitenta karty, czyli podmiotu, który ją wydał (zwykle jest nim po prostu bank). Taksa interchange inkasowana jest bezpośrednio od agenta rozliczeniowego, czyli instytucji firmy obsługującej terminale płatnicze (np. First Data czy Elavon).

Spis treści:

 1. Opłata interchange - co to jest?
 2. Jak działa opłata interchange?
 3. Kto ponosi opłatę interchange?
 4. Jak wygląda proces płatności kartą?
 5. Ile wynosi opłata interchange?
 6. Opłata interchange Visa/Mastercard
 7. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Jak działa opłata interchange?

Opłata interchange odliczana jest od wartości każdej dokonanej za pomocą karty płatniczej transakcji przez Konsumenta. Zysk z niej trafia do banku, jaki wydał daną kartę, po uprzednim pobraniu należnej sumy od agenta rozliczeniowego, czyli pośrednika transakcji (operatora terminali płatniczych). Pobieranie opłaty interchage ma jeden zasadniczy cel – zrekompensowanie bankowi kosztów obsługi rachunku Właściciela karty.

Warto także dodać, iż opłata interchange jest jedną z trzech składowych tzw. opłaty MSC, czyli taksy regulowanej przez punkty usługowo-handlowe (np. sklepy) z tytułu obsługiwania transakcji kartami płatniczymi. Oprócz opłaty interchange na MSC składa się także indywidualnie ustalona marża agenta rozliczeniowego (czyli operatora terminali płatniczych) oraz opłata systemowa na rzecz producenta kart (np. Visy lub MasterCard).

Kto ponosi opłatę interchange?

Opłata interchange pobierana jest na rzecz banku obsługującego daną kartę płatniczą bezpośrednio od agenta rozliczeniowego, czyli instytucji zajmującej się przekierowywaniem ruchu transakcyjnego do wydawców kart płatniczych (mówiąc prościej – od operatora terminalu). To właśnie ten podmiot z formalnego punktu widzenia ponosi opłatę interchange.

W praktyce jednak sprawa ta jest nieco bardziej skomplikowana. Gdy Konsument dokonuje zakupu przy użyciu karty płatniczej, odpowiednia część środków pieniężnych znika z jego konta (lub w przypadku kart kredytowych – z salda przyznanego limitu). Zanim jednak pieniądze te trafią do akceptanta, czyli sprzedawcy, przejdą one długą drogę.

W pierwszej kolejności nasz bank przeleje odpowiednie pieniądze za zakup towaru lub usługi agentowi rozliczeniowemu (operatorowi terminalu płatniczego, przy pomocy którego Konsument dokonał transakcji kartą). W tym momencie jednak bank pobierze dla siebie opłatę interchange. W następnej kolejności agent rozliczeniowy przekaże otrzymane środki akceptantowi, czyli sprzedawcy w punkcie usługowo-handlowym, lecz i on zatrzyma dla siebie odpowiednie taksy – własną marżę oraz opłatę na rzecz producenta karty.

W konsekwencji więc do sprzedawcy trafi wartość pieniężna pomniejszona aż o trzy opłaty (łącznie nazywanymi “MSC”). Aby więc akceptant (sklep) nie stracił zbyt wiele na samej sprzedaży, podwyższył on ceny swych towarów – tak, by wyjść “na zero”. Można więc powiedzieć, iż opłatę interchange ponosi sam Konsument – w chwili płacenia za celowo podrożały towar.

Przykład:

Klient robi zakupy, za które płaci za pomocą karty płatniczej. Kwota zapłaty ściągana zostaje z konta bankowego Klienta. Bank kieruje środku za zakupy do operatora terminala przy jednoczesnym pobraniu opłaty interchange.

W dalszej kolejności agent rozliczeniowy uzyskane środki kieruje do akceptanta, czyli sklepu, w którym Klient robił zakupy. Sklep również pobiera odpowiednią opłatę na swoje konto, a także opłatę dla producenta karty płatniczej.

Sklep uzyskuje, więc środki pomniejszone o trzy prowizje. Oznacza to, że to Klient robiący zakupy w momencie dokonania zapłaty za produkty dokonał opłaty interchange.

Jak wygląda proces płatności kartą?

W przybliżeniu proces dokonywania płatności za pomocą karty płatniczej może wyglądać tak:

 1. Konsument (czyli osoba, która posiada kartę płatniczą) podczas dokonywania płatności u akceptanta dokonuje obciążenia swojego konta bankowego.
 2. Emitent kieruje środku do agenta rozliczeniowego, a ten kwotę płatności obniża o opłatę interchange.
 3. Następnie agent rozliczeniowy przekazuje do akceptanta pieniądze obniżone o opłatę akceptanta. Na tę składa się właśnie opłata interchange oraz opłata assessment (ta kierowana jest do organizacji płatniczej), a także marża agenta rozliczeniowego.

Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty online – do 300 tys. złotych

Pożyczki na dowód – bez zaświadczeń od pracodawcy

Ile wynosi opłata interchange?

Jeszcze kilka lat temu w Polsce opłata interchange (a także pozostałe taksy sumujące się na tzw. opłatę MSC) była na tyle wysoka, że krajowym punktom handlowo-usługowym nie opłacało się uruchamiać sprzedaży bezgotówkowej i instalować terminali płatniczych. I choć w 2012 r. Visa i MasterCard obniżyły wysokość opłaty interchange dla kart debetowych i kredytowych do poziomu ok. 1,25%-1,3%, stawka ta wciąż była niekorzystnie wysoka.

Niedługo później wysokością opłaty interchange zajął się polski rząd, a także i sama Unia Europejska, do której dotarły informacje o dużym rozstrzale stawek taksy interchange wśród krajów członkowskich. Ostateczne regulacje prawne weszły w życie 29 stycznia 2015 r., a na ich mocy obecna stawka interchange dla kart debetowych może wynosić maksymalnie 0,2%, natomiast dla kart kredytowych 0,3%.

Ustalone limity nie dotyczą jednak transakcji kartami, jakie pochodzą od nowopowstałego na rynku producenta kart w okresie pierwszych 3 lat jego działania (pod warunkiem, że owa organizacja nie jest wspólnikiem lub partnerem działającego już producenta, np. Visy lub MasterCard).

Wysokość opłaty interchange w Polsce

dla kart debetowych – maksymalnie 0,2%,

dla kart kredytowych – maksymalnie 0,3%.

Opłata interchange Visa/Mastercard

W świetle obecnie obowiązujących przepisów wszelkie organizacje kartowe (producenci tacy jak Visa czy MasterCard) mają prawo do dowolnego ustalania wysokości opłaty interchange, lecz muszą opublikować na swych stronach internetowych aktualne stawki taks. Co oczywiste, opłaty interchange nie mogą przekraczać ustawowo wyznaczonych progów maksymalnych (0,2% dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych).

Przykładowe opłaty interchange wyznaczone przez czołowe organizacje kartowe na świecie:

 1. Karty debetowe i pre-paidowe VISA dla klientów indywidualnych – 0,20%.
 2. Opłaty na rzecz państwowej administracji opłacane dowolną kartą VISA – 0,01%.
 3. Opłaty z tytułu detalicznych transakcji krajowych i wewnątrzeuropejskich przy użyciu kart MasterCard – od 0,00191 do 0,003%.

Warto jednak wiedzieć, że choć to właśnie organizacje kartowe wyznaczają stawki opłat interchange, zysk z nich nie trafia na ich konta, lecz zasila rachunki banków wydających owe karty. Na kartach płatniczych ich producenci zarabiają inaczej – poprzez pobieranie bezpośrednio od sprzedawcy (punktu handlowo-usługowego) odrębnej opłaty systemowej.

 

Podsumowanie

Opłata interchange 2022 – najważniejsze informacje

 1. Opłata interchange jest taksą odprowadzaną od każdej transakcji przy użyciu karty płatniczej na rzecz wydawcy owej karty (zwykle banku).
 2. Organizacje kartowe, czyli ich producenci (np. Visa lub MasterCard) indywidualnie ustalają wysokość opłaty interchange dla transakcji płatniczych.
 3. Ustalone przez organizacje kartowe wysokości opłat interchange muszą być opublikowane na stronach internetowych owych instytucji.
 4. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów wysokość opłaty interchange, choć indywidualnie ustalana przez organizacje kartowe, nie może przekraczać progu 0,2% w przypadku kart debetowych, a 0,3% w przypadku kart kredytowych.
 5. Aktem prawnym, jaki ustanowił progi opłat interchange, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29. kwietnia 2015 roku w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.
 6. Opłata interchange pobierana jest na rzecz banku od agenta rozliczeniowego, czyli firmę obsługującą dane terminale płatnicze.
 7. Agent rozliczeniowy rozlicza się z pobranej od niego opłaty interchange bezpośrednio ze sprzedawcą (punktem handlowo-usługowym, w którym Konsument dokonał płatności za pomocą karty).
 8. Opłata interchange jest jedną z trzech składowych tzw. opłaty MSC, jaką każdy sprzedawca (PHU) opłaca w związku z obsługiwaniem transakcji bezgotówkowych.
 9. Oprócz opłaty interchange na “MSC” składa się także indywidualnie ustalona marża agenta rozliczeniowego (czyli operatora terminali płatniczych) oraz opłata systemowa na rzecz producenta kart (np. Visy lub MasterCard).
 10. By sprzedawca (PHU) nie tracił na sprzedaży bezgotówkowej i na uiszczaniu opłaty MSC, podnosi on ceny swych towarów. Można więc powiedzieć, iż za opłatę interchange płaci sam Konsument.

Źródła:
https://www.nbp.pl/systemplatniczy/interchange/obnizenie-oplaty-interchange.pdf
https://www.mastercard.pl/pl-pl/punkty-handlowo-uslugowe/pierwsze-kroki/zrozumiec-oplate-interchange.html
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/3239/3195
https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82ata_interchange

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Ewa
Ewa
2022-12-27 16:26:37

Czy opłata intercharge jest tym samym co opłata surcharge?

Hornet
Hornet
2022-09-15 10:13:20

Bardzo rzadko widuje się tak klarowne wyjaśnienie. Gratulacje dla autora tego tekstu

jakub
jakub
2018-10-29 13:03:30

bardzo prosto i dokladnie wytlumaczone gratuluje

Podobne artykuły

Promocja: „Money Mania 20” w Santander Bank Polska i eBroker

W Santander Bank Polska trwa promocja skierowana do młodych Klientów, którzy za spełnienie bardzo prostych warunków mogą zgarnąć 150 złotych premii. Promocja trwa do 19 listopada 2019 roku.

author
Patryk Byczek
16 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Załóż kartę Citi Simplicity i zgarnij voucher na 300 zł do Biedronki” w Citi Handlowym

Citibank wystartował z kolejną edycją promocji, w której w zamian za wyrobienie karty kredytowej oraz spełnienie prostych warunków Klienci mogą zgarnąć ciekawą nagrodę. Promocja trwa do 6 września 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
16 kwietnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Aż 360 zł z Kontem 360° – II edycja” w Banku Millennium

W Banku Millennium trwa druga edycja promocji, w której nowi Klienci w zamian za otworzenie konta oraz spełnienie prostych warunków mogą zgarnąć 360 złotych premii w gotówce. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
08 lutego 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dlaczego wypieramy się zadłużenia?

Każdy z nas choć raz w życiu doświadczył problemów finansowych – czy to za młodu, czy w dorosłym życiu. W popełnianiu finansowych błędów nie ma niczego złego dopóty, dopóki zdajemy sobie sprawę z błądzenia. Niestety wielu Dłużników panicznie wypiera się własnego zadłużenia. Skąd taka reakcja? Jak z nią walczyć?

author
Halszka Gronek
23 października 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

TU Gotówka – opinie

TU Gotówka to nowy serwis pożyczkowy udzielający pożyczek do 5000 zł na 24 raty. Właścicielem serwisu jest Money.pl, a pożyczek udziela Aasa Polska.

author
Patryk Byczek
27 lipca 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Radzyminie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Radzyminie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
24 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj