Pakiet MŚP, w skład którego wchodzi blisko 50 uproszczeń, został przyjęty przez rząd. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii poinformowała, że podjęte kroki mają pozwolić przedsiębiorcom na zaoszczędzenie blisko 4 000 000 000 złotych w ciągu najbliższych 10 lat.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 28.09.2018
Udostępnij:

Niektóre ze zmian, które wejdą w życie, to:

w koszt przychodu będzie można wliczyć wartości pracy małżonka
obowiązkowe szkolenia BHP w najmniej wypadkowych branżach zostaną zniesione.

Uproszczeń będzie oczywiście o wiele więcej.

Nadchodzące zmiany
 

Zmiany, o których między innymi wiadomo na chwilę obecną, przedstawiają się następującą:

– okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych został skrócony do 5 lat
– termin, który uprawnia wierzyciela do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT został skrócony ze 150 do 90 dni
– zwolnienia podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych
– formularze deklaracyjne dotyczące podatków lokalnych zostały ujednolicone
– w spółkach z o.o. uchwały będą mogły być podejmowane w trybie obiegowym, czyli na odległość
– ustalono regulamin zwrotów zaliczek pobranych w ramach dywidend, w przypadku, gdy firma nie zarobi tyle, ile założono lub odnotuje straty.


 

Ponadto:

– stawka podatku CIT, która dotyczyć będzie „małego podatnika” spadnie do 9%
– mały podatnik będzie mógł dokonać sprzedaży za 2 000 000 złotych
– 5 000 000 pracowników najmniej wypadkowych branż nie będzie musiało przechodzić szkolenia BHP

Zmiany mają wejść w życie od 2019 roku.
 

Komentarze