zadluzenia.com
zamknij

Wzory pism

Wniosek o zawieszenie egzekucji

Pismo kierowane do Wierzyciela celem zawieszenia egzekucji komorniczej.

 Pobierz

Wniosek o przesłanie dokumentów kredytowych

Pismo z wykazem dokumentów o które możemy zwrócić się do Banku.

 Pobierz

Umorzenie egzekucji z rachunku bankowego

Wysyłamy w sytuacji, gdy komornik zajął rachunek bankowy na który wpływa wynagrodzenie z zakładu pracy po potrąceniu.

 Pobierz

Wniosek o odroczenie terminu licytacji zajętej ruchomości

Pismo kierowane do Wierzyciela w przypadku licytacji ruchomości.

 

 Pobierz

Wykreślenie umowy z BIK - zaległość 31-60 dni

Wniosek kierowany w przypadku wystąpienia w zobowiązaniu zaległości 31-60 dni.

 

 Pobierz

Wykreślenie umowy z BIK - zaległość powyżej 60 dni

Wniosek kierowany w przypadku wystąpienia w zobowiązaniu zaległości powyżej 60 dni.

 

 Pobierz

Aktualizacja danych w BIK - umowa spłacona

Wniosek wysłany do Banku/SKOKu w przypadku, gdy w BIKu nadal widnieje zaległość, mimo spłaty całkowitej umowy.

 Pobierz

Aktualizacja danych w BIK - umowa niespłacona

Wniosek wysłany do Banku/SKOKu w przypadku, gdy umowa jest niespłacona, ale istnieje rozbieżność między stanem faktycznym zobowiązania, a zapisem umowy w BIK.

 Pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody ogólnej

Wniosek kierujemy jeżeli chcemy by wszystkie zobowiązania z części statystycznej w raporcie BIK były widoczne również przez Banki.

 Pobierz

Odwołanie zgody ogólnej

Oświadczenie o wycofaniu zgody ogólnej.

 Pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji z systemu Bankowy Rejestr

Pismo dla osób fizycznych o wydanie informacji czy dane są przetwarzane w systemie Bankowy Rejestr.

 Pobierz

Wniosek o usunięcie danych z systemu Bankowy Rejestr

Wniosek wysłany do Banku celem zaprzestania przetwarzania informacji w systemie Bankowy Rejestr.

 Pobierz

Skarga na oszacowanie ruchomości zajętej w egzekucji

Pismo kierowane do komornika w sytuacji, gdy wartość rynkowa zajętej ruchomości przekracza wartość oszacowania wskazaną przez Komornika.

 Pobierz

Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Pismo kierowane do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste w systemie informatycznym.

 Pobierz

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Pismo kierowane do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste w systemie informatycznym.

 Pobierz

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej

Kierowany do Sądu Rejonowego/Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych celem uzyskania odpisu z księgi wieczystej.

 Pobierz

Blankiet do wpłaty

Dzięki niemu możesz wpłacić dowolną kwotę na wskazany rachunek bankowy. Przelew można wykonać na poczcie lub innego operatora.

 Pobierz

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej

Zbiór zasad postępowania dotyczących działalności Banków oraz osób w nim zatrudnionych.

 Pobierz

Wypowiedzenie umowy rachunku Getin Online

Pismo wysyłane do Getin Banku celem zamknięcia rachunku Getin Online.

 Pobierz