Odmowa udzielenia leasingu – powody

Odmowa udzielenia leasingu – powody

author
28 października 2018
Leasing wydaje się nam często bardziej atrakcyjny niż zakup na raty albo tradycyjny kredyt. Niestety nie każdemu jest on przyznawany. Sprawdzamy najczęstsze powody odmowy udzielenia leasingu. 

Leasing polega na tym, że leasingodawca daje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy prawo do korzystania z danej rzeczy na czas trwania umowy leasingowej w zamian za opłacanie przez leasingobiorcę określonych rat leasingowych. 

ODMOWA LEASINGU – PRZYCZYNY

1. Firma za krótko istnieje na rynku.

Leasingu nie otrzymują zazwyczaj firmy nowe, czyli takie, które dopiero co pojawiły się na rynku. Większość firm leasingowych za minimalny czas funkcjonowania firmy konieczny do udzielenia leasingu uznaje 6 miesięcy. Rok działalności można uznać za czas standardowy, ale zdarzają się firmy, które wymagają nawet 2 lat działalności firmy. Przedsiębiorcy działający na rynku krócej mogą potrzebować poręczyciela do skorzystania z leasingu. 

2. Firma na złą historię w bazach. 

Leasingodawca zazwyczaj sprawdza historię finansową firmy w najpopularniejszych bazach, do których należą:
1. BIG InfoMonitor
2. Biuro Informacji Kredytowej
3. Krajowy Rejestr Długów
4. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
Jeżeli w bazach tych odnotowano, że firma spóźniała się z zapłatą swoich obowiązań, może to być dla firmy leasingowej powodem odmowy udzielenia leasingu. 

3. Firma ma duże zobowiązania finansowe.

Jeżeli firma ma duże zobowiązania finansowe wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów lub innych leasingów, leasingodawca może uznać, że ich poziom jest zbyt duży, by udzielić jeszcze kolejnego leasingu. W przypadku, w którym o leasing ubiegają się jednoosobowe działalności gospodarcze albo spółki cywilne, pod uwagę brane są także prywatne zobowiązania finansowe właścicieli lub wspólników (ich własne kredyty i pożyczki). 

4. Firma ma niskie lub malejące obroty. 

Firmy leasingowe przy ocenie zdolności kredytowej porównują kwotę leasingu z kwotą rocznego obrotu firmy – w większości przypadków leasing udzielany jest jedynie w wysokości 50-60% rocznego obrotu (pod uwagę bierze się ostatni pełny zamknięty rok obrachunkowy). Na niekorzyść leasingobiorcy spadek obrotów firmy w kolejnych latach działalności – zdecydowanie większe szanse na leasing mają przedsiębiorcy posiadający firmy z roku na rok generujące coraz większe obroty.

5. Firma nie posiada dużego majątku. 

Niektóre firmy leasingowe zwracają uwagę na to, czy firma jest właścicielem tego, co pozostaje w jej użyciu, a zatem, czy posiada na własność nieruchomości, pojazdy, maszyny albo środki finansowe. W przypadku, w którym o leasing ubiegają się jednoosobowe działalności gospodarcze albo spółki cywilne, firmy leasingowe często biorą także pod uwagę majątek prywatny wspólników lub właścicieli.

6. Firma osiąga za mały dochód. 

Dochód firmy, czyli jej realny zysk, powinien w większości firm leasingowych przekraczać 12 rat leasingowych. Jeżeli firma osiąga straty, to powinny być one uzasadnione racjonalnymi inwestycjami. Zbyt małe dochody mogą być przyczyną odmowy leasingu. Kryterium to jest jednak często zestawiane razem z kryterium obrotu firmy.

7. Problematyczne powiązania firmy lub jej wspólników.

Niestety pod uwagę nie jest brana tylko sama firma i osoba, która ubiega się o udzielenie leasingu, ale także cała „otoczka”, a zatem z punktu widzenia firmy leasingowej duże znaczenie ma to, czy inne firmy lub spółki właściciela lub jego wspólników nie mają negatywnych zapisów w bazie dłużników albo czy nie są zadłużone. Jeżeli są – może być to powodem odmowy leasingu. 

8. Przedmiot wybrany do leasingu jest zastawiony.

Wszystkie firmy leasingowe przed zakupem używanego przedmiotu sprawdzają rejestry zastawów – może bowiem okazać się, że kupowana rzecz jest zastawiona. Gdyby firma zdecydowała się na zakup takiego przedmiotu, a osoba, u której był on zastawem, nie spłaciłaby swoich należności, to nowy właściciel mógłby być pozwany do sądu w celu wyegzekwowania należności z rzeczy, która została kupiona jako obciążona zastawem. 

9. Podejrzana siedziba firmy.

Czasem zdarza się, że firma przypadkowo ma siedzibę pod tym samym adresem, co inna firma, która ma złą historię w bazach albo jest zadłużona – przez takie niedomówienie możemy spotkać się z odrzuceniem wniosku leasingowego. 

10. Nietypowy przedmiot leasingu. 

Teoretycznie w leasing można wziąć wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia biznesu, ale w praktyce na takie ustępstwa mogą liczyć tylko bardzo duże firmy albo takie, które mają wieloletnią pozytywną współpracę z leasingodawcą. Możemy zatem spotkać się z oporem wobec leasingu rzeczy, które potem trudno będzie sprzedać na rynku wtórnym (dotyczy to szczególnie wyposażenia wnętrza – mebli, regałów, elementów oświetlenia lub klimatyzacji).

11. Negatywne powiązania kapitałowe.

Firmy leasingowe sprawdzają także powiązania kapitałowe potencjalnego leasingobiorcy, a zatem wnikają w historię wszystkich podmiotów, które posiadają udziały w firmie leasingobiorcy, a także w historię spółek, w których ta firma ma swoje udziały. Na niekorzyść leasingobiorcy wpływają negatywne wpisy w bazach dłużników albo fakt zadłużenia którejkolwiek z tych powiązanych firm. 

12. Wartość transakcji jest za niska.

Dla firm leasingowych istotna jest także sama wartość transakcji – każda firma ma kwotę minimalną, od której decyduje się na udzielenie leasingu. Większość firm za pułap minimalny uznaje 15 000 – 20 000 zł netto, więc jeżeli dana rzecz jest niższej wartości, to firma może nie udzielić na nią leasingu.

13. Za stary przedmiot leasingu. 

Kwestia tego, jak dana firma patrzy na wiek danej rzeczy, jest indywidualna – niektóre firmy leasingowe uznają jedynie  nowe przedmioty, a inne dopuszczają także rzeczy używane. Z reguły jednak nie są dawane w leasing rzeczy starsze niż 5 lat – dla firmy leasingowej najważniejsze jest, by dany przedmiot był dobrym zabezpieczeniem leasingu, a zatem aby po upływie okresu leasingowania firma była w stanie łatwo go sprzedać. Jeżeli wybrany przez nas przedmiot jest zbyt stary (więcej niż kilkuletni) to może być to przyczyną odmowy leasingu. 

14. Wartość wyceny jest za niska.

Dla leasingodawców kupujących rzeczy używane kluczowe jest, by nabywać je w cenach rynkowych. Jeżeli wycena wartości przedmiotu leasingu znacząco odbiega od ceny transakcji (jest niższa o ponad 10%), to z pewnością ten fakt może być przyczyną odmowy leasingu.

15. Sprzedawca jest nieznany. 

Na negatywną decyzję leasingową może także wpłynąć wątpliwy status dostawcy rzeczy, którą wybraliśmy do leasingu. Jeżeli jest to sprzedawca nieautoryzowany lub taki, z którym dana firma leasingowa ma już złe doświadczenia, to zapewne firma nie będzie chciała zdecydować się na taki zakup. 

16. Za duże oczekiwania leasingobiorcy. 

Firmy leasingowe odrzucają także te wnioski, które pokazują nierealne oczekiwania potencjalnego leasingobiorcy. Ważne jest zatem, aby składać wniosek nieodbiegający od realiów i dostosować swoje wymagania do możliwości rynku leasingowego. W określeniu realnych warunków leasingowania z pomocą może przyjść nam Internet albo pracownicy firm leasingowych. 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Co to jest opłata emisyjna?
Ekonomia
author
09 marca 2018

Co to jest opłata emisyjna?

T-Mobile Usługi Bankowe w Pile
Oddziały
author
19 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Pile

Pożyczki bez BIK Kłobuck
Pożyczki miasta
author
03 lipca 2022

Pożyczki bez BIK Kłobuck

Ustawa o kredycie hipotecznym – zobacz co się zmieni
Wpisy
author
01 czerwca 2017

Ustawa o kredycie hipotecznym – zobacz co się zmieni

Deutsche Bank w Kaliszu
Oddziały
author
17 listopada 2017

Deutsche Bank w Kaliszu

Padł rekord Polski w zadłużeniu firm
Bez kategorii
author
26 listopada 2019

Padł rekord Polski w zadłużeniu firm