Laureatem piątej edycji konkursu o tytuł Etycznej Firmy 2018 roku został lider polskiej bankowości, PKO Bank Polski. Instytucja otrzymała kolejne wyróżnienie w tym konkursie.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 25.03.2019
Udostępnij:

W konkursie doceniono systemowe podejście mające na celu wzmacnianie kultury organizacyjnej, która zgoda jest z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Drugim docenionym aspektem były praktyki ściśle związane z uczciwym prowadzeniem biznesu z jednoczesnym poszanowaniem norm etycznych.

Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim mówiła: „Jesteśmy organizacją, która stale się uczy i doskonali codzienną współpracę. Niezwykle pomocne w kształtowaniu naszej kultury są bankowe wartości oraz Kodeks Etyki Banku. Niezmienne istotne są dla nas wartości, którymi się kierujemy: wiarygodność, satysfakcja klienta, ciągłe doskonalenie oraz przedsiębiorczość. Z kolei zasady dotyczące naszych wzajemnych relacji, sposobu postępowania wobec klientów oraz naszego funkcjonowania w otoczeniu biznesowym i społecznym zostały zapisane w Kodeksie Etyki Banku. Mimo dynamiki na rynku zależy nam na zapewnieniu pracownikom poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Służy temu wzajemny szacunek, dobra współpraca, perspektywy rozwoju oraz zapewnienie możliwości godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych”.

Dobre podejście PKO BP

PKO BP od zawsze godzi swoje cele biznesowe ze społecznymi zachowując przy tym wysokie standardy polityki personalne. W oparciu o etykę komunikuje się z interesariuszami oraz wyznacza sobie misje i kierunek rozwoju. Od początku swojej działalności instytucja konsekwentnie i odpowiedzialnie rozwija swój biznes, jednocześnie kształtując świadomość społeczną i konsumenckie nawyki. Bank cieszy się ogromnym zaufaniem zarówno Klientów, jak i partnerów zawodowych. O instytucji dobrze świadczy również to, że jest bardzo pożądanym pracodawcą, który w relacjach z pracownikami kieruje się przede wszystkim jasnymi zasadami w zakresie obowiązków i praw.

Konkurs Etyczna Firma

Konkurs przygotowywany jest przez serwis Puls Biznesu, natomiast wsparcia merytorycznego udziela PwC. Wydarzenie promuje firmy, które prowadzą swoje działania w celu wzmocnienia i budowy kultury organizacyjnej opartej na etyce. Tytuł przyznawany przez Puls Biznesu może zdobyć wyłącznie firma, która spełnia bardzo rygorystyczne warunki. Dlatego też Klienci firmy posiadającej tytuł Etycznej Firmy mogą być pewni, że jest to firma odpowiedzialna, rzetelna i uczciwa.

Firmy zgłoszone do konkursu muszą:

walczyć z patologiami i oszustwami,
– angażować się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy,
zawsze postępują zgodnie z prawem i normami etycznymi,
stosuje się do zasad uczciwej konkurencji,
budować dobre relacje między pracownikami oraz wewnętrzne zaufania,
odnoszą się z szacunkiem do partnerów biznesowych.

PKO BP

Bank jest największą i najpopularniejszą instytucją bankową w Polsce. Zysk netto PKO w 2017 roku wyniósł ponad 3 104 000 000 złotych. złotych. Pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku grupa wypracowała zysk na poziomie ponad 1 042 000 000 złotych. W roku ubiegłym PKO BP odnotował 3 741 000 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wynik o 20,5% wyższy od wyniku odnotowanego w roku poprzednim. W 2018 roku roku bank posiadał łącznie 1155 oddziałów, z czego 1113 to oddziały detaliczne i 42 oddziały korporacyjne. Bank dysponuje ponadto 577 agencjami. Klienci PKO BP mogą korzystać z 3133 bankomatów oraz 1054 wpłatomatów. Akcje spółki widoczne są GPW w Warszawie od 2004 roku. Grupa kieruje swoją ofertę do Klientów indywidualnych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.


Źródło:

PKO BP

Komentarze