Plan finansowy 2020 – biedni sfinansują emerytury najbogatszym?

Plan finansowy 2020 – biedni sfinansują emerytury najbogatszym?

author
Halszka Gronek
01 września 2019

Zniesienie limitu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne, jakie zakłada ogłoszony przez polski rząd plan finansowy na rok 2020, może doprowadzić do katastroficznych skutków. Zdaniem ekspertów z FPP wszyscy podatnicy, nawet ci najbiedniejsi, zostaliby zmuszeni do finansowania wypłaty emerytur i rent osób najlepiej zarabiających.

Choć od ogłoszenia przez polski rząd planu finansowego na przyszły rok minęło zaledwie kilka dni, do opinii publicznej zdążyło już dotrzeć wiele niepokojących sygnałów eksperckich. O niepochlebnej opinii w sprawie projektu budżetu państwa wydanej przez Konfederację Lewiatan pisaliśmy tutaj. Tym razem przedstawimy komentarz innej cenionej instytucji – Federacji Przedsiębiorców Polskich. 

Zdaniem ekspertów z Federacji Przedsiębiorców Polskich, a także członków Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej, likwidacja limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jaką polski rząd zawarł w projekcie budżetu państwa na rok 2020, jest złym rozwiązaniem. Analitycy sądzą, że tego typu zmiana prawna doprowadzi do powstania kominów emerytalnych i diametralnego pogłębienia rozwarstwienia wysokości wypłacanych świadczeń. 

Mówiąc najprościej, jak to możliwe, na skutek zniesienia obecnego limitu podstawy składek ubezpieczeniowych (30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) wszyscy podatnicy, wliczając w to osoby uzyskujące bardzo niskie dochody, zostaliby obarczeni ciężarem finansowania wypłaty emerytur i rent dla najlepiej zarabiających w przeszłości osób. Chodzi o dochody sięgające nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Tego typu skutki byłyby katastrofalne dla polskiego społeczeństwa.


Więcej o budżecie państwa na 2020 rok: https://www.zadluzenia.com/budzet-polski-bez-deficytu/ 

Cel nie uświęca środków

Polski rząd za sukces uznaje wypracowanie zrównoważonego, a więc niezakładającego deficytu finansowego, budżetu państwa na przyszły rok. Jednym ze sposobów dojścia do takiego „sukcesu” ma być zniesienie limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne. Jak czytamy bowiem w załączniku do Wieloletniego Planu Finansowego, skutek netto zniesienia limitu po uwzględnieniu związanego z tym zmniejszenia wpływów z tytułu PIT i CIT mógłby wynieść aż 5,2 mld zł w 2020 roku. Środki te posłużyłyby wypełnieniu deficytu budżetowego.

"

Nie powinno być rolą systemu ubezpieczeń społecznych zapewnienie gwarancji utrzymania poziomu życia najbogatszym osobom, które dysponują szerokimi możliwościami zabezpieczenia się na przyszłość w indywidualnym zakresie. Z tego właśnie powodu w znacznej części krajów Unii Europejskiej funkcjonują rozwiązania podobne do polskiego limitu 30-krotności

– tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wskazując na wagę utrzymania obecnego limitu składek.

Eksperci Federacji Przedsiębiorców Polskich doceniają chęć wypracowania zrównoważonego budżetu państwa – zwłaszcza, że byłby on pierwszym bezdeficytowym budżetem od przeszło 30 lat. Niemniej jednak likwidacja limitu podstawy składek jest zdaniem analityków bardzo złym rozwiązaniem. FPP proponuje w zamian inny sposób na osiągnięcie zakładanego przez rząd efektu fiskalnego. Wprowadzenie w życie autorskiego pakietu nowelizacji przyniosłoby poprawę salda polskiego sektora finansów publicznych nawet o 10,4 mld zł rocznie.

Alternatywna propozycja Federacji

Federacja Przedsiębiorców Polskich wysuwa własną, alternatywną propozycję zmian prawnych na przyszły rok rozliczeniowy. Obejmuje ona przede wszystkim uporządkowanie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, a dokładniej modyfikację zasad płacenia składek przez prowadzących działalność gospodarczą oraz powiązanie podstawy ich wymiaru z dochodem – właśnie do limitu 30-krotności dochodów.

FPP proponuje również restytucję polegającą na zabezpieczeniu okresów składkowych oraz zaewidencjonowaniu składek emerytalno-rentowych dla osób zatrudnianych w przeszłości na podstawie nieoskładkowanych umów zlecenia. Problem niepełnego oskładkowania zleceń jest często podnoszony przez ekspertów Federacji. Ich zdaniem obecna podstawa prawa w tej kwestii szkodzi nie tylko budżetowi państwa, lecz także – czy może raczej przede wszystkim – społeczeństwu. 

Wszelkie zmiany proponowane przez ekspertów z Federacji Przedsiębiorców Polskich miałyby w założeniu służyć uwolnieniu przedsiębiorców działajacych na polskim rynku od ciężaru prowadzenia sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie interpretacji niejasnych i przestarzałych już przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co więcej, propozycja FPP zakłada likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń przy umowach zlecenia. Przewidziany zysk budżetowy to ponad 10 mld zł rocznie, a więc dwa razy więcej niż zakłada plan rządu.


Źródła:
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2019&month=8&id=185

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Toyota Financial Services wspiera polskie szpitale
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
09 kwietnia 2020

Toyota Financial Services wspiera polskie szpitale

Santander Bank Polska w Dębicy
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 maja 2019

Santander Bank Polska w Dębicy

Pożyczki bez BIK Skawina
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Skawina

Obowiązki komornika
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
14 kwietnia 2023

Obowiązki komornika

Pożyczka 3,2,1 w Banku Millennium
Pod Lupą
autor wpisu
m_szydlowski
09 marca 2017

Pożyczka 3,2,1 w Banku Millennium

SuperGrosz – teraz także na raty
Wpisy
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
08 czerwca 2016

SuperGrosz – teraz także na raty

Porównaj