Federacja Przedsiębiorców Polskich – czym się zajmuje?

Federacja Przedsiębiorców Polskich – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
12 lipca 2019

Kształtowanie właściwej polityki zatrudnienia oraz przepisów zabezpieczających interesy pracowników i pracodawców należy do zadań instytucji nazwanej Federacją Przedsiębiorców Polskich. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, czym jeszcze zajmuje się Federacja, kto stoi na jej czele i jakie przedsiębiorstwa posiadają status jej członka. 

Spis treści

1. Federacja Przedsiębiorców Polskich – co to jest?
2. Czym się zajmuje Federacja?
3. Członkostwo w Federacji.
4. Kontakt z Federacją.
5. Podsumowanie.

Federacja Przedsiębiorców Polskich – co to jest?

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest instytucją utworzoną w celu ochrony praw pracowników i pracodawców oraz reprezentowania ich interesów. Poprzez odpowiednie działania Federacja dąży do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm – zarówno tych działających w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Mówiąc więc najprościej, jak to możliwe, federacja jest instytucją dbającą o to, by polskie przedsiębiorstwa rozwijały się w sposób prawidłowy, stanowiąc bezpieczne miejsce dla swych pracowników i klientów. 

Jak władze Federacji mówią o prowadzonej przez siebie instytucji:

"

Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. […] Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy.

Na czele Federacji Przedsiębiorców Polskich stoi jej przewodniczący – Marek Kowalski. Jest on równocześnie członkiem parlamentarnej Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych RDS, ekspertem współpracujących z Konfederacją Lewiatan i prezesem zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. U jego boku stoi trzech Wiceprzewodniczących – również wysoko docenianych ekspertów z branży finansowej, handlowej, rachunkowej i prawnopodatkowej.

 

Czym się zajmuje Federacja?

Jak zaznaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, podstawowym celem działania Federacji Przedsiębiorców Polskich jest ochrona praw oraz reprezentowanie interesów pracodawców i pracowników zrzeszonych w Federacji. W tym celu Federacja podejmuje wiele inicjatyw i zadań, z których najważniejsze to między innymi:

  1. podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej, w tym polityki zatrudnienia oraz przepisów zabezpieczających interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców;
  2. występowanie do organów władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sądowniczej w sprawach dotyczących organizacji zrzeszonych w Federacji, a także ogólnych praw i interesów pracodawców;
  3. wydawanie oficjalnych i eksperckich opinii (komunikatów) w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;
  4. prowadzenie doradztwa ekonomicznego, podatkowego i prawnego na rzecz poszczególnych pracodawców i całych organizacji pracodawców;
  5. organizacja spotkań branżowych, seminariów, konferencji, paneli debat oraz szkoleń dla pracodawców, kadry zarządzającej i działaczy gospodarczych, a także inicjowanie i popieranie działań w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej;
  6. występowanie z inicjatywami do organów Unii Europejskiej, a także do organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z działalnością statutową Federacji.

Pełna lista zadań oraz kompetencji Federacji znajduje się w dokumencie: Statut Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 roku (tekst ujednolicony z dnia 24 maja 2018 roku). Ów akt prawny znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej instytucji.


Sprawdź nasz ranking pożyczek bez BIK: https://www.zadluzenia.com/artykul/405,kredyt-dla-zadluzonych/

Członkostwo w Federacji

Jak czytamy na oficjalnej stronie Federacji: 

"

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Z tego względu Federacja ma możliwość samodzielnego kształtowania zasad, wedle których zainteresowane przedsiębiorstwa będą przyjmowane do Federacji jako oficjalni i pełnoprawni członkowie. Wszystkie te kryteria wskazane są w dokumencie noszącym nazwę Statut Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami). Najważniejsze z nich brzmią następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Członkami Federacji mogą być związki pracodawców, inne zrzeszenia organizacji lub pracodawcy. (§7, ust. 1.)

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Federacji, na pisemny wniosek kandydata, na najbliższym posiedzeniu po dniu złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (§8, ust. 1.)


Statut Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 17 grudnia 2015 roku (z późn. zm.)

Na chwilę obecną Federacja zrzesza około stu przedsiębiorstw, organizacji i związków. Wśród członków znaleźć można między innymi takie podmioty, jak Orlen, Bank PKO  S.A., Bosch, PTE PZU S.A., Uber, Karcher, czy Dealer BMW DEX Premium. Pełna lista członków znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Kontakt z Federacją

 

Siedziba instytucji

Federacja Przedsiębiorców Polskich
ul. Śmiała 26
01-523 Warszawa

(Warszawa-Żoliborz)


 

Kanały internetowe

e-mail: [email protected]
strona WWW: http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/FederacjaPL/
Twitter: @Federacja_PL


 

Kontakt dla mediów

e-mail: [email protected]

Internetowe Biuro Prasowe:
Komunikaty Federacji: http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?page=komunikaty_fpp
Media o Federacji: http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?page=media_o_fpp
Pliki do pobrania (logotyp): http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?page=pliki_do_pobrania

 

Podsumowanie


Źródła:
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Czarnków
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
22 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Czarnków

Idea Bank w Białymstosku
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 stycznia 2019

Idea Bank w Białymstosku

Koronawirus a wakacje kredytowe – jakie banki?
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
14 kwietnia 2020

Koronawirus a wakacje kredytowe – jakie banki?

Problemy z wypłatą trzynastek dla emerytów w 2020?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
29 listopada 2019

Problemy z wypłatą trzynastek dla emerytów w 2020?

Porównaj