Podatek od śladu węglowego – na czym polega?

Podatek od śladu węglowego – na czym polega?

author
Halszka Gronek
06 kwietnia 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Podatek od śladu węglowego inaczej zwany CBAM to rodzaj obowiązkowej daniny nałożonej na importerów przez Unię Europejską. Czym jest? Jakie towary obejmuje? Jakie obowiązki się z nim wiążą? Sprawdziliśmy. 

Spis treści:

 1. Ślad węglowy - czym jest?
 2. Podatek od śladu węglowego
 3. Etapy zmian wprowadzania podatku od śladu węglowego
 4. Artykuły objęte podatkiem od śladu węglowego
 5. Podatek od śladu węglowego - obowiązki importera
 6. Podatek od śladu węglowego - podstawa prawna
Zwiń spis treści

Ślad węglowy - czym jest?

Ślad węglowy to ogół gazów cieplarnianych wytwarzanych i emitowanych podczas szeroko rozumianej aktywności człowieka, np. w ramach prowadzonych przedsiębiorstw czy też przy konsumpcji dóbr.

Sprawdź najlepsze oferty pożyczek na dowód i pożyczek na raty.

Podatek od śladu węglowego

Podatek CBAM jest nakładany wyłącznie na sprowadzane spoza UE towary. Obejmuje te z nich, przy produkcji których wyemitowano większe ilości CO2.

Podatek od śladu węglowego to obowiązkowe świadczenie materialne, które ma być pobierane przez Unię Europejską, w tym przypadku za nadmierną emisję śladu węglowego. Wprowadzenie tegoż zobowiązania ma przede wszystkim zachęcać przedsiębiorców do tego, by korzystali oni, przy wytwarzaniu swoich produktów, z bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Zmiany te mają także na celu zmniejszenie emisji CO2, która w znaczny, stopniu przyczynia się do gwałtownych zmian obrębie klimatu. Koncepcję wprowadzenia w życie tegoż świadczenia przedłożono i przegłosowano w Parlamencie Europejskim już w 2021 roku. 

Etapy zmian wprowadzania podatku od śladu węglowego

I ETAP – Sprawozdania o emisjach wbudowanych 

od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku  

II ETAP – Opłata za emisje wbudowane

od 1 stycznia 2026

Zgodnie z ustaleniami, wszelkie zmiany, związane z wprowadzeniem obowiązkowego świadczenia materialnego od śladu węglowego, będą wprowadzane powoli i fazowo. W pierwszej fazie (przewidziano na nią 2 lata) na osoby fizyczne lub prawne, które sprowadzają towary z zagranicy nałożony został obowiązek do składania szczegółowych raportów, dotyczących emisji związanych z importem. Należy zauważyć, że podatek ten nałożony został na razie wyłącznie na ściśle określoną grupę towarów, o której piszemy w dalszej części artykułu. W drugiej fazie na importerów nałożone zostaną opłaty za emisję śladu węglowego. 

Artykuły objęte podatkiem od śladu węglowego

Obecnie podatek od śladu węglowego obejmuje towary takie jak:

 • wodór,
 • aluminium,
 • syntetyczne nawozy,
 • stal,
 • energia elektryczna,
 • cement,
 • żeliwo.

Jak widać objęte daniną zostały głównie materiały znajdujące najczęściej zastosowanie w budownictwie, niezbędne do tworzenia konstrukcji budynków, domów (stal, cement, żeliwo, również wodór, który wykorzystywany jest w przemyśle do produkcji konstrukcji stalowych, metalowych, gdyż jest nośnikiem energii). Aluminium, wykorzystywane m.in. w przemyśle budowlanym, ale także na dużą skalę w przemysłach: produkcyjnym, motoryzacyjnym czy też kolejowym. Przy produkcji tych towarów wytwarzana jest największa ilość śladu węglowego. Te sektory jako pierwsze odczują nałożony przez Unię Europejską CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism). 

Podatek od śladu węglowego - obowiązki importera

W pierwszym etapie osoba sprowadzająca, wymienione wyżej towary, jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań i składania ich raz na kwartał. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakiej formie powinny być one spisywane, zostaną udzielone przedsiębiorcom w formie webinarów. Importer jest objęty obowiązkiem współpracy, który zakłada rzetelne przekazywanie wymaganych przez władze informacji. Sprawozdanie ma uwzględniać wszelkie informacje ujęte w art. 35 rozporządzenia Unii Europejskiej 2023/956. W roku kalendarzowym należy złożyć cztery sprawozdania: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października.

Podatek od śladu węglowego - podstawa prawna

Podstawę prawną, która reguluje kwestie nakładania podatku od śladu węglowego odnajdziemy w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. Poniżej fragment tegoż dokumentu, w którym nie tylko wyraźnie wskazano datę końcową przedłożenia pierwszego rejestru CBAM, ale również wskazano szczegółowo te dane, które na deklaracji CBAM winny się znaleźć, aby była ona kompletną.

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r.

art. 6 

 1. Do dnia 31 maja każdego roku, a po raz pierwszy w roku 2027 na rok 2026, każdy upoważniony zgłaszający CBAM składa za pośrednictwem rejestru CBAM, o którym mowa w art. 14, deklarację CBAM za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. Deklaracja CBAM zawiera następujące informacje:

a) całkowitą ilość poszczególnych rodzajów towarów przywiezionych w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w megawatogodzinach w przypadku energii elektrycznej i w tonach w przypadku innych towarów;

b) całkowity poziom emisji wbudowanych związanych z towarami, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na megawatogodzinę energii elektrycznej lub – w przypadku innych towarów – w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju towarów, obliczoną zgodnie z art. 7 i zweryfikowaną zgodnie z art. 8;

c) całkowitą liczbę certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia – odpowiadającą całkowitej wielkości emisji wbudowanych, o której mowa w lit. b) niniejszego ustępu – po dokonaniu redukcji z tytułu opłaty emisyjnej uiszczonej w państwie pochodzenia zgodnie z art. 9 oraz dostosowania niezbędnego, by odzwierciedlić zakres, w jakim uprawnienia w ramach EU ETS są przydzielane bezpłatnie zgodnie z art. 31;

d) kopie sprawozdań z weryfikacji wydanych przez akredytowanego weryfikatora zgodnie z art. 8 i załącznikiem VI.

 

Źródła:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-dostosowywania-cen-na-granicach-z-uwzglednieniem-emisji-co2-w-okresie-przejsciowym

https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/cbam-nowy-podatek-dla-importerow/

 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Radomsko

Jeżeli szukasz kredytu konsolidacyjnego dostępnego w Radomsku, sprawdź nasz ranking, w którym na pewno znajdziesz ofertę odpowiadającą Twoim potrzebom. Kwota, którą maksymalnie możesz uzyskać to nawet 200 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
18 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Pożyczki bez zaświadczeń Prudnik

Potrzebujesz gotówki na niespodziewany zakup? Pożyczka bez zaświadczeń jest właśnie dla Ciebie! Nasze zestawienie przygotowane jest dla mieszkańców Prudnika.

author
Patryk Byczek
24 lipca 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wyższe oprocentowanie lokat Inbanku

Polski oddział Inbanku wprowadził wyższe stawki dotyczące lokat terminowych. Od 31 października lokaty na 6 i 12 miesięcy posiadają oprocentowanie wynoszące kolejno 2,65% i 2,85% w skali roku.

author
Patryk Byczek
12 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Zmiany w aplikacji mobilnej Banku Millennium

Klienci Banku Millennium, którzy korzystają z aplikacji mobilnej swojego banku mogą zauważyć nową opcję. Aktualizacja programu wprowadziła możliwość zamówienia przez Klientów indywidualnych karty kredytowej.

author
Patryk Byczek
12 kwietnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wysoka emerytura gwarantem długowieczności

  Jak wynika z najnowszej ekspertyzy zaprezentowanej przez Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych bardziej opłaca się być bogatym emerytem. Jak pobierana emerytura wpływa na długość życia? Czy występują duże dysproporcje w kontekście wysokości świadczeń emerytalnych?

author
Alicja Hirsekorn
19 czerwca 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Bank Pekao SA opinie

Współpraca i relacje z bankiem są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Chcąc mieć swoje oszczędności w dobrych rękach najczęściej porównujemy oferty różnych banków i wybieramy najlepszy z nich. To właśnie dlatego poniżej staramy się przybliżyć historię i ofertę Banku Pekao S.A. Sprawdź szczegóły.

author
Dominika Byczek
14 listopada 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj